• EN
 • TH
 • CN

ช้อปคุ้มๆ ซื้อ CASH CARD 40,000 บาท ช้อปได้ 42,500 บาท ช้อปคุ้มๆ ซื้อ CASH CARD 40,000 บาท ช้อปได้ 42,500 บาท ช้อปคุ้มๆ ซื้อ CASH CARD 40,000 บาท ช้อปได้ 42,500 บาท


มีไฟลต์หรือไม่มีไฟลต์ก็ช้อปได้ กับ CASH CARD สุดคุ้ม

พร้อมรับโปรโมชั่นอีกมากมาย

เพียงซื้อ CASH CARD 40,000 บาท  

ช้อปได้ 42,500 บาท 

สมาชิกใหม่ รับสิทธิ์เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท SCARLET ทันที!

(ดูรายละเอียดการเป็นสมาชิก คลิก ที่นี่)

1 – 31 สิงหาคม 2563 

สามารถซื้อ CASH CARD ได้ที่จุดบริการสมาชิก หรือ ซื้อ CASH CARD ออนไลน์ คลิก ที่นี่

เงื่อนไข  Cash Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Cash Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher , ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น  ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • Cash Card สามารถนำมาใช้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • Cash Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Cash Card สามารถเปลี่ยนมือได้
 • Cash Card  มูลค่า 40,000 บาท หมดอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือคืน Cash Card
 • สำหรับผู้ซื้อ E-Cash Card ผ่านช่องทางออนไลน์ กรุณาเก็บรักษารหัส PIN CODE ที่ท่านกำหนดไว้เป็นความลับ เพื่อใช้ก่อนการชำระสินค้าทุกครั้ง หากมีผู้ใดนำรหัสของท่านไปใช้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย


มีไฟลต์หรือไม่มีไฟลต์ก็ช้อปได้ กับ CASH CARD สุดคุ้ม

พร้อมรับโปรโมชั่นอีกมากมาย

เพียงซื้อ CASH CARD 40,000 บาท  

ช้อปได้ 42,500 บาท 

สมาชิกใหม่ รับสิทธิ์เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท SCARLET ทันที!

(ดูรายละเอียดการเป็นสมาชิก คลิก ที่นี่)

1 – 31 สิงหาคม 2563 

สามารถซื้อ CASH CARD ได้ที่จุดบริการสมาชิก หรือ ซื้อ CASH CARD ออนไลน์ คลิก ที่นี่

เงื่อนไข  Cash Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Cash Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher , ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น  ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • Cash Card สามารถนำมาใช้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • Cash Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Cash Card สามารถเปลี่ยนมือได้
 • Cash Card  มูลค่า 40,000 บาท หมดอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือคืน Cash Card
 • สำหรับผู้ซื้อ E-Cash Card ผ่านช่องทางออนไลน์ กรุณาเก็บรักษารหัส PIN CODE ที่ท่านกำหนดไว้เป็นความลับ เพื่อใช้ก่อนการชำระสินค้าทุกครั้ง หากมีผู้ใดนำรหัสของท่านไปใช้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย


มีไฟลต์หรือไม่มีไฟลต์ก็ช้อปได้ กับ CASH CARD สุดคุ้ม

พร้อมรับโปรโมชั่นอีกมากมาย

เพียงซื้อ CASH CARD 40,000 บาท  

ช้อปได้ 42,500 บาท 

สมาชิกใหม่ รับสิทธิ์เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท SCARLET ทันที!

(ดูรายละเอียดการเป็นสมาชิก คลิก ที่นี่)

1 – 31 สิงหาคม 2563 

สามารถซื้อ CASH CARD ได้ที่จุดบริการสมาชิก หรือ ซื้อ CASH CARD ออนไลน์ คลิก ที่นี่

เงื่อนไข  Cash Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Cash Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher , ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น  ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • Cash Card สามารถนำมาใช้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • Cash Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Cash Card สามารถเปลี่ยนมือได้
 • Cash Card  มูลค่า 40,000 บาท หมดอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือคืน Cash Card
 • สำหรับผู้ซื้อ E-Cash Card ผ่านช่องทางออนไลน์ กรุณาเก็บรักษารหัส PIN CODE ที่ท่านกำหนดไว้เป็นความลับ เพื่อใช้ก่อนการชำระสินค้าทุกครั้ง หากมีผู้ใดนำรหัสของท่านไปใช้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย