• EN
 • TH
 • CN
Currency: Currency: สกุลเงิน:

ซื้อ Cash Card 40,000 บาท ช้อปได้ 42,500 บาท ซื้อ Cash Card 40,000 บาท ช้อปได้ 42,500 บาท ซื้อ Cash Card 40,000 บาท ช้อปได้ 42,500 บาท

40,000 THB THB บาท

Expired: Expired: สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย: 30/09/2020

เงื่อนไขรายการ
 • กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกคิง เพาเวอร์ ประเภท SCARLET
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • E-Cash Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ได้
 • E-Cash Card สามารถนำมาใช้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา ยกเว้น ออนไลน์
 • E-Cash Card สามารถใช้กับยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกได้
 • E-Cash Card ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก
  จากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ 
 • E-Cash Card ไม่สามารถ ใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ 
 • E-Cash Card ไม่สามารถ แลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • E-Cash Card หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ไม่สามารถ ยกเลิกหรือคืน E-Cash Card
 • ไม่สามารถ ร่วมรายการผ่อนชำระ 0%
 • สำหรับผู้ซื้อ E-Cash Card ผ่านช่องทางออนไลน์ กรุณาเก็บรักษารหัสผ่าน PIN Code ที่ท่านกำหนดไว้เป็นความลับ เพื่อใช้ก่อนการชำระสินค้าทุกครั้ง หากมีผู้ใดนำรหัสของท่านไปใช้
  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีผู้อื่นนำ E-Cash Card มาใช้ซื้อสินค้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรายการ
 • กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกคิง เพาเวอร์ ประเภท SCARLET
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • E-Cash Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ได้
 • E-Cash Card สามารถนำมาใช้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา ยกเว้น ออนไลน์
 • E-Cash Card สามารถใช้กับยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกได้
 • E-Cash Card ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก
  จากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ 
 • E-Cash Card ไม่สามารถ ใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ 
 • E-Cash Card ไม่สามารถ แลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • E-Cash Card หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ไม่สามารถ ยกเลิกหรือคืน E-Cash Card
 • ไม่สามารถ ร่วมรายการผ่อนชำระ 0%
 • สำหรับผู้ซื้อ E-Cash Card ผ่านช่องทางออนไลน์ กรุณาเก็บรักษารหัสผ่าน PIN Code ที่ท่านกำหนดไว้เป็นความลับ เพื่อใช้ก่อนการชำระสินค้าทุกครั้ง หากมีผู้ใดนำรหัสของท่านไปใช้
  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีผู้อื่นนำ E-Cash Card มาใช้ซื้อสินค้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรายการ
 • กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกคิง เพาเวอร์ ประเภท SCARLET
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • E-Cash Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ได้
 • E-Cash Card สามารถนำมาใช้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา ยกเว้น ออนไลน์
 • E-Cash Card สามารถใช้กับยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกได้
 • E-Cash Card ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก
  จากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ 
 • E-Cash Card ไม่สามารถ ใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ 
 • E-Cash Card ไม่สามารถ แลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • E-Cash Card หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ไม่สามารถ ยกเลิกหรือคืน E-Cash Card
 • ไม่สามารถ ร่วมรายการผ่อนชำระ 0%
 • สำหรับผู้ซื้อ E-Cash Card ผ่านช่องทางออนไลน์ กรุณาเก็บรักษารหัสผ่าน PIN Code ที่ท่านกำหนดไว้เป็นความลับ เพื่อใช้ก่อนการชำระสินค้าทุกครั้ง หากมีผู้ใดนำรหัสของท่านไปใช้
  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากมีผู้อื่นนำ E-Cash Card มาใช้ซื้อสินค้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ซื้อ