• EN
 • TH
 • CN

Get Discount 12% for 0% interest rate purchase plan รับส่วนลด 12% เมื่อแบ่งชำระ UOB iPlan 0% Get Discount 12% for 0% interest rate purchase plan


1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2563

 UOB iPlan 0%

(ผ่อนนาน 6 หรือ 10 เดือน)

รับส่วนลด 12%*

เพียงแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เท่ายอดซื้อ / เซลล์สลิป

หรือ

ทุก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 120 บาท*

 • *จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนต่อบัตร / ตลอดรายการ (เฉพาะรายการแบ่งชำระเท่านั้น)
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม / TMRW / บัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่, รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็มจากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

*เงื่อนไขรับส่วนลด 12%:

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 63 เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เท่ากับราคาสินค้าต่อเซลล์สลิป หรือแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต(บัตรหลัก) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส นี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม / TMRW / บัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่สามารถร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ / หรือบริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th


1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2563

 UOB iPlan 0%

(ผ่อนนาน 6 หรือ 10 เดือน)

รับส่วนลด 12%*

เพียงแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เท่ายอดซื้อ / เซลล์สลิป

หรือ

ทุก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 120 บาท*

 • *จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนต่อบัตร / ตลอดรายการ (เฉพาะรายการแบ่งชำระเท่านั้น)
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม / TMRW / บัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่, รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็มจากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

*เงื่อนไขรับส่วนลด 12%:

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 63 เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เท่ากับราคาสินค้าต่อเซลล์สลิป หรือแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต(บัตรหลัก) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส นี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม / TMRW / บัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่สามารถร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ / หรือบริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th


1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2563

 UOB iPlan 0%

(ผ่อนนาน 6 หรือ 10 เดือน)

รับส่วนลด 12%*

เพียงแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เท่ายอดซื้อ / เซลล์สลิป

หรือ

ทุก 1,000 คะแนน = ส่วนลด 120 บาท*

 • *จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนต่อบัตร / ตลอดรายการ (เฉพาะรายการแบ่งชำระเท่านั้น)
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม / TMRW / บัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่, รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็มจากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

*เงื่อนไขรับส่วนลด 12%:

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 63 เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส เท่ากับราคาสินค้าต่อเซลล์สลิป หรือแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต(บัตรหลัก) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส นี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม / TMRW / บัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่สามารถร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ / หรือบริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th