• EN
 • TH
 • CN

Earn credit rebate up to 46,000 Baht in total รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 46,000 บาท Earn credit rebate up to 46,000 Baht in total

1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

ช้อปคุ้ม 2 ต่อ รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 46,000 บาท ตลอดรายการ*,**
คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ

ประเภทบัตร ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M) 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

* จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อ)

คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท**

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน (บาท) ขั้นตอนการรับสิทธิ์
15,000 - 39,999 150 ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ KPG2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ) (ยกเว้นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน)
40,000 - 79,999 800
80,000 - 119,999 2,000
120,000 - 199,999 3,200
200,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB M LEGEND) 6,000

** จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB M LEGEND และ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท / ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ ตลอดรายการ (ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / สินค้าผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า)
*/** รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

*เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อทุกประเภท
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ท่าน/เดือน
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 • ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ

**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน ภายใน 1 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
 • ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท/ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB M LEGEND และ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท / ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรวม:

 • ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารฯ จะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ เมื่อผู้ถือบัตรฯ ขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรฯ จะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ ก็ตาม
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรฯ เพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

ช้อปคุ้ม 2 ต่อ รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 46,000 บาท ตลอดรายการ*,**
คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ

ประเภทบัตร ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M) 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

* จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อ)

คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท**

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน (บาท) ขั้นตอนการรับสิทธิ์
15,000 - 39,999 150 ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ KPG2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ) (ยกเว้นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน)
40,000 - 79,999 800
80,000 - 119,999 2,000
120,000 - 199,999 3,200
200,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB M LEGEND) 6,000

** จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB M LEGEND และ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท / ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ ตลอดรายการ (ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / สินค้าผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า)
*/** รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

*เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อทุกประเภท
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ท่าน/เดือน
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 • ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ

**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน ภายใน 1 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
 • ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท/ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB M LEGEND และ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท / ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรวม:

 • ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารฯ จะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ เมื่อผู้ถือบัตรฯ ขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรฯ จะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ ก็ตาม
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรฯ เพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

ช้อปคุ้ม 2 ต่อ รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 46,000 บาท ตลอดรายการ*,**
คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ

ประเภทบัตร ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M) 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

* จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน (ยกเว้นรายการใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อ)

คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท**

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน (บาท) ขั้นตอนการรับสิทธิ์
15,000 - 39,999 150 ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ KPG2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ) (ยกเว้นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน)
40,000 - 79,999 800
80,000 - 119,999 2,000
120,000 - 199,999 3,200
200,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB M LEGEND) 6,000

** จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท / ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB M LEGEND และ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท / ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ ตลอดรายการ (ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / สินค้าผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า)
*/** รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

*เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อทุกประเภท
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ท่าน/เดือน
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 • ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ

**เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน ภายใน 1 มี.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
 • ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท/ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING / SCB FIRST / SCB M LEGEND และ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท / ท่าน สำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรวม:

 • ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารฯ จะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ เมื่อผู้ถือบัตรฯ ขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรฯ จะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ ก็ตาม
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรฯ เพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777