• EN
 • TH
 • CN

Get cash back up to 10% รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% Get cash back up to 10%

6 ม.ค. – 29 ก.พ. 2563

ช้อปคุ้ม 2 ต่อที่ คิง เพาเวอร์
คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%2
(เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ)

ประเภทบัตร ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

2 : จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน

คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท3

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท) ขั้นตอนการรับสิทธิ์
10,000 - 39,999 150 ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ KPG1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ) (ยกเว้นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน)
40,000 - 79,999 800
80,000 - 119,999 2,000
120,000 บาทขึ้นไป 4,000

3 : จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / ตลอดรายการ
(ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / บัตรกำนัล Cash Card / สินค้าแลกซื้อ / สินค้าผ่อนชำระ 0% / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า)

2-3 : รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย
(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน*

 • แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป / เซลล์สลิป

(ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration)

แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน*

 • เมื่อใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration และมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป

*ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่, รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย
(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทยระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 63 – 29 ก.พ. 63
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าผ่อนชำระ SCB Dee Jung 0% สินค้าแลกซื้อ บัตรเติมเงิน Cash Card Voucher
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ท่าน/เดือน
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 • เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 63 – 29 ก.พ. 63
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน ภายใน 6 ม.ค. 63 – 29 ก.พ. 63 เท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/บัตรกำนัล Cash Card/สินค้าแลกซื้อ/สินค้าผ่อนชำระ SCB Dee Jung 0%/สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/การคืนสินค้า
 • ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
 • จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน และการรับเครดิตเงินคืน:

 • ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขการแบ่งชำระ:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63 
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถติดต่อแบ่งชำระกับร้านค้าภายในวันที่ทำรายการมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมียอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
 • วันครบกำหนดชำระยอดแบ่งชำระในแต่ละรอบบัญชีในแต่ละงวด จะเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดชำระหนี้บัตรเครดิตปกติ หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนแบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารฯ เรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารฯ ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ใดๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ และบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

6 ม.ค. – 29 ก.พ. 2563

ช้อปคุ้ม 2 ต่อที่ คิง เพาเวอร์
คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%2
(เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ)

ประเภทบัตร ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

2 : จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน

คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท3

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท) ขั้นตอนการรับสิทธิ์
10,000 - 39,999 150 ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ KPG1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ) (ยกเว้นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน)
40,000 - 79,999 800
80,000 - 119,999 2,000
120,000 บาทขึ้นไป 4,000

3 : จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / ตลอดรายการ
(ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / บัตรกำนัล Cash Card / สินค้าแลกซื้อ / สินค้าผ่อนชำระ 0% / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า)

2-3 : รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย
(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน*

 • แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป / เซลล์สลิป

(ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration)

แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน*

 • เมื่อใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration และมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป

*ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่, รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย
(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทยระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 63 – 29 ก.พ. 63
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าผ่อนชำระ SCB Dee Jung 0% สินค้าแลกซื้อ บัตรเติมเงิน Cash Card Voucher
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ท่าน/เดือน
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 • เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 63 – 29 ก.พ. 63
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน ภายใน 6 ม.ค. 63 – 29 ก.พ. 63 เท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/บัตรกำนัล Cash Card/สินค้าแลกซื้อ/สินค้าผ่อนชำระ SCB Dee Jung 0%/สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/การคืนสินค้า
 • ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
 • จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน และการรับเครดิตเงินคืน:

 • ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขการแบ่งชำระ:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63 
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถติดต่อแบ่งชำระกับร้านค้าภายในวันที่ทำรายการมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมียอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
 • วันครบกำหนดชำระยอดแบ่งชำระในแต่ละรอบบัญชีในแต่ละงวด จะเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดชำระหนี้บัตรเครดิตปกติ หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนแบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารฯ เรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารฯ ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ใดๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ และบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

6 ม.ค. – 29 ก.พ. 2563

ช้อปคุ้ม 2 ต่อที่ คิง เพาเวอร์
คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%2
(เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ)

ประเภทบัตร ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

2 : จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน

คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท3

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป (บาท) รับเครดิตเงินคืน (บาท) ขั้นตอนการรับสิทธิ์
10,000 - 39,999 150 ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ KPG1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ) (ยกเว้นบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน)
40,000 - 79,999 800
80,000 - 119,999 2,000
120,000 บาทขึ้นไป 4,000

3 : จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / ตลอดรายการ
(ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / บัตรกำนัล Cash Card / สินค้าแลกซื้อ / สินค้าผ่อนชำระ 0% / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า)

2-3 : รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย
(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563

แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน*

 • แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป / เซลล์สลิป

(ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration)

แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน*

 • เมื่อใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration และมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป

*ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่, รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย
(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทยระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 63 – 29 ก.พ. 63
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าผ่อนชำระ SCB Dee Jung 0% สินค้าแลกซื้อ บัตรเติมเงิน Cash Card Voucher
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน/ท่าน/เดือน
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 • เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 63 – 29 ก.พ. 63
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน ภายใน 6 ม.ค. 63 – 29 ก.พ. 63 เท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
 • ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/บัตรกำนัล Cash Card/สินค้าแลกซื้อ/สินค้าผ่อนชำระ SCB Dee Jung 0%/สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/การคืนสินค้า
 • ในกรณีที่ทางธนาคารฯ ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
 • จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน และการรับเครดิตเงินคืน:

 • ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขการแบ่งชำระ:

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63 
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถติดต่อแบ่งชำระกับร้านค้าภายในวันที่ทำรายการมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมียอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแผนกสุรา และบุหรี่
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
 • วันครบกำหนดชำระยอดแบ่งชำระในแต่ละรอบบัญชีในแต่ละงวด จะเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดชำระหนี้บัตรเครดิตปกติ หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนแบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารฯ เรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารฯ มีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารฯ ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ใดๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ และบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777