• EN
 • TH
 • CN

Get cash back up to 20% รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20% Get cash back up to 20%

1 - 31 ต.ค. 2562

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20%*
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%**
เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท*พิเศษ! 4 วันเท่านั้น (17 - 20 ต.ค. 2562)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท**
เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 0% กับ SCB ดีจังแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน
ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration
เพียงใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท / เซลล์สลิป
หรือ
แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน
เมื่อใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration
*รายการส่งเสริมการขายข้างต้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายใน 1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 เท่านั้น
3. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
4. ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/ บัตรกำนัล Cash Card/ สินค้าแลกซื้อ/ สินค้าผ่อนชำระ SCB Deejung 0%/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
5. ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
6. จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
9. เครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

**เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน
1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
2. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ สินค้าผ่อนชำระ 0% SCB ดีจัง/ สินค้าแลกซื้อ/ บัตรเติมเงิน Cash Card Voucher
3. สำหรับวันที่ 1 ต.ค.62 -16 ต.ค.62 และ 21 ต.ค.62 -31 ต.ค.62 ผู้ถือบัตรใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000 คะแนน /ท่าน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายในช่วงวันที่ 1 ต.ค.62 -16 ต.ค.62 และ 21 ต.ค.62 -31 ต.ค.62
4.. สำหรับวันที่ 17 ต.ค.62 -20 ต.ค.62 (4 วัน) ผู้ถือบัตรใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% และจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 70,000 คะแนน /ท่าน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายในช่วงวันที่ 17 ต.ค.62 -20 ต.ค.62
5. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
6. เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ

เงื่อนไขรวม
1. ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
2.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
3. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขสำหรับแบ่งจ่าย 0% SCB ดีจัง

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล ที่ลงทะเบียน SMS และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายใน 17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 และทำรายการแบ่งจ่าย 0% SCB ดีจัง 10 เดือน โดยมียอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการแบ่งจ่ายไทยพาณิชย์ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 เท่านั้น
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการชำระเต็มจำนวน/ รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/ บัตรกำนัล Cash Card/ สินค้าแลกซื้อ/ รายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์/ Call for Dee Jung /สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า / รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะนับเฉพาะรายการแบ่งจ่ายรายเดือน 0% SCB ดีจัง และการคำนวณเครดิตเงินคืนจะนับเฉพาะจำนวนเงินที่เป็นจำนวนเต็ม ปัดเศษสตางค์ออก
 • ธนาคารฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าหมายเลขบัตรที่มีการทำรายการแบ่งจ่ายภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนงวดแบ่งจ่ายที่คงเหลือทั้งหมดอยู่ทันที
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนเ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขายก่อนทำรายการแบ่งจ่าย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777                                                             

1 - 31 ต.ค. 2562

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20%*
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%**
เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท*พิเศษ! 4 วันเท่านั้น (17 - 20 ต.ค. 2562)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท**
เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 0% กับ SCB ดีจังแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน
ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration
เพียงใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท / เซลล์สลิป
หรือ
แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน
เมื่อใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration
*รายการส่งเสริมการขายข้างต้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายใน 1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 เท่านั้น
3. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
4. ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/ บัตรกำนัล Cash Card/ สินค้าแลกซื้อ/ สินค้าผ่อนชำระ SCB Deejung 0%/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
5. ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
6. จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
9. เครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

**เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน
1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
2. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ สินค้าผ่อนชำระ 0% SCB ดีจัง/ สินค้าแลกซื้อ/ บัตรเติมเงิน Cash Card Voucher
3. สำหรับวันที่ 1 ต.ค.62 -16 ต.ค.62 และ 21 ต.ค.62 -31 ต.ค.62 ผู้ถือบัตรใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000 คะแนน /ท่าน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายในช่วงวันที่ 1 ต.ค.62 -16 ต.ค.62 และ 21 ต.ค.62 -31 ต.ค.62
4.. สำหรับวันที่ 17 ต.ค.62 -20 ต.ค.62 (4 วัน) ผู้ถือบัตรใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% และจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 70,000 คะแนน /ท่าน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายในช่วงวันที่ 17 ต.ค.62 -20 ต.ค.62
5. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
6. เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ

เงื่อนไขรวม
1. ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
2.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
3. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขสำหรับแบ่งจ่าย 0% SCB ดีจัง

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล ที่ลงทะเบียน SMS และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายใน 17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 และทำรายการแบ่งจ่าย 0% SCB ดีจัง 10 เดือน โดยมียอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการแบ่งจ่ายไทยพาณิชย์ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 เท่านั้น
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการชำระเต็มจำนวน/ รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/ บัตรกำนัล Cash Card/ สินค้าแลกซื้อ/ รายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์/ Call for Dee Jung /สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า / รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะนับเฉพาะรายการแบ่งจ่ายรายเดือน 0% SCB ดีจัง และการคำนวณเครดิตเงินคืนจะนับเฉพาะจำนวนเงินที่เป็นจำนวนเต็ม ปัดเศษสตางค์ออก
 • ธนาคารฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าหมายเลขบัตรที่มีการทำรายการแบ่งจ่ายภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนงวดแบ่งจ่ายที่คงเหลือทั้งหมดอยู่ทันที
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนเ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขายก่อนทำรายการแบ่งจ่าย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777                                                             

1 - 31 ต.ค. 2562

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20%*
ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%**
เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท*พิเศษ! 4 วันเท่านั้น (17 - 20 ต.ค. 2562)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท**
เมื่อมียอดแบ่งจ่าย 0% กับ SCB ดีจังแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน
ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration
เพียงใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท / เซลล์สลิป
หรือ
แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน
เมื่อใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration
*รายการส่งเสริมการขายข้างต้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายใน 1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 เท่านั้น
3. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND รับสิทธิ์โดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน
4. ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/ บัตรกำนัล Cash Card/ สินค้าแลกซื้อ/ สินค้าผ่อนชำระ SCB Deejung 0%/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
5. ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืน และเรียกรับสินค้าคืนได้
6. จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
9. เครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย

**เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน
1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Family Plus และบัตรเครดิต SCB M เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
2. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ สินค้าผ่อนชำระ 0% SCB ดีจัง/ สินค้าแลกซื้อ/ บัตรเติมเงิน Cash Card Voucher
3. สำหรับวันที่ 1 ต.ค.62 -16 ต.ค.62 และ 21 ต.ค.62 -31 ต.ค.62 ผู้ถือบัตรใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100,000 คะแนน /ท่าน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายในช่วงวันที่ 1 ต.ค.62 -16 ต.ค.62 และ 21 ต.ค.62 -31 ต.ค.62
4.. สำหรับวันที่ 17 ต.ค.62 -20 ต.ค.62 (4 วัน) ผู้ถือบัตรใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% และจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 70,000 คะแนน /ท่าน ตลอดระยะเวลาใช้จ่ายในช่วงวันที่ 17 ต.ค.62 -20 ต.ค.62
5. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก/ ขอคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
6. เงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ ภายใน 5 วัน หลังทำรายการ

เงื่อนไขรวม
1. ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯและไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับหรือเงื่อนไขใดๆ
2.ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
3. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขสำหรับแบ่งจ่าย 0% SCB ดีจัง

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล ที่ลงทะเบียน SMS และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนภายใน 17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 และทำรายการแบ่งจ่าย 0% SCB ดีจัง 10 เดือน โดยมียอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการแบ่งจ่ายไทยพาณิชย์ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 เท่านั้น
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการชำระเต็มจำนวน/ รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร/ บัตรกำนัล Cash Card/ สินค้าแลกซื้อ/ รายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์/ Call for Dee Jung /สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า / รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะนับเฉพาะรายการแบ่งจ่ายรายเดือน 0% SCB ดีจัง และการคำนวณเครดิตเงินคืนจะนับเฉพาะจำนวนเงินที่เป็นจำนวนเต็ม ปัดเศษสตางค์ออก
 • ธนาคารฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าหมายเลขบัตรที่มีการทำรายการแบ่งจ่ายภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนงวดแบ่งจ่ายที่คงเหลือทั้งหมดอยู่ทันที
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนเ ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขายก่อนทำรายการแบ่งจ่าย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777