• EN
 • TH
 • CN

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท + แลกรับเครดิตเงินคืน 14% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท + แลกรับเครดิตเงินคืน 14% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท + แลกรับเครดิตเงินคืน 14% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67


* เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนน:

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 เท่านั้น (บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยังบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • ผู้ถือบัตรใช้คะแนนสะสม CardX rewards เท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนดังนี้;
  • (i) วันจันทร์-พฤหัส สำหรับบัตรเครดิต CardX และ SCB ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
  • (ii) เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING , SCB FIRST, SCB PRIME,  CardX PLATINUM LIMITED และ CardX KING POWER PLATINUM แลกรับเครดิตเงินคืน 14% และสำหรับบัตรเครดิต CardX ประเภทอื่นๆ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 150,000 คะแนน /ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน) / เดือน
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าแลกซื้อ
 • ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • คะแนนสะสม CardX rewards ที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การนำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ ดังนั้น คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร จึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อคิง เพาเวอร์ โดยตรง
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต เสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน

เงื่อนไข ** การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท:

 • เฉพาะการใช้จ่ายระหว่างที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 ผ่านบัตรเครดิต CardX PLATINUM LIMITED และ บัตรเครดิต CardX KING POWER PLATINUM (บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยังบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน SMS พิมพ์ KMD วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนและได้รับข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อใช้จ่าย ดังนี้ ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 12,000 – 49,999 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 200 บาท ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 50,000 – 99,999 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 100,000 ขึ้นไป จะได้รับเครดิตเงินคืน 2,400 บาท
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ ที่มีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ อยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ และคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่ให้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี


เงื่อนไขการผ่อนชำระ 0%

เงื่อนไข * คุ้มที่ 1 : แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ วันที่ทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

เงื่อนไข ** คุ้มที่ 2 : ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ วันที่ทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม CardX rewards เท่ายอดซื้อ(ตามเซลล์สลิป)แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน (หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท) /ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/เดือน
 • ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ทำรายการแบ่งชำระเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป


เงื่อนไขรวม *,**

 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง คาร์ด เอกซ์ ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ยกเว้น สิทธิ์ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุราและบุหรี่, Call for Dee Jung (ดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center), รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก, การคืนสินค้า, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 • การแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 • กรณีผู้ถือบัตรมีความประสงค์ที่จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระยอดแบ่งชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยคาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคารและคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร.1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต เสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี

1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67


* เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนน:

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 เท่านั้น (บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยังบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • ผู้ถือบัตรใช้คะแนนสะสม CardX rewards เท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนดังนี้;
  • (i) วันจันทร์-พฤหัส สำหรับบัตรเครดิต CardX และ SCB ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
  • (ii) เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING , SCB FIRST, SCB PRIME,  CardX PLATINUM LIMITED และ CardX KING POWER PLATINUM แลกรับเครดิตเงินคืน 14% และสำหรับบัตรเครดิต CardX ประเภทอื่นๆ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 150,000 คะแนน /ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน) / เดือน
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าแลกซื้อ
 • ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • คะแนนสะสม CardX rewards ที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การนำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ ดังนั้น คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร จึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อคิง เพาเวอร์ โดยตรง
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต เสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน

เงื่อนไข ** การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท:

 • เฉพาะการใช้จ่ายระหว่างที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 ผ่านบัตรเครดิต CardX PLATINUM LIMITED และ บัตรเครดิต CardX KING POWER PLATINUM (บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยังบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน SMS พิมพ์ KMD วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนและได้รับข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อใช้จ่าย ดังนี้ ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 12,000 – 49,999 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 200 บาท ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 50,000 – 99,999 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 100,000 ขึ้นไป จะได้รับเครดิตเงินคืน 2,400 บาท
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ ที่มีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ อยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ และคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่ให้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี


เงื่อนไขการผ่อนชำระ 0%

เงื่อนไข * คุ้มที่ 1 : แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ วันที่ทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

เงื่อนไข ** คุ้มที่ 2 : ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ วันที่ทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม CardX rewards เท่ายอดซื้อ(ตามเซลล์สลิป)แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน (หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท) /ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/เดือน
 • ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ทำรายการแบ่งชำระเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป


เงื่อนไขรวม *,**

 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง คาร์ด เอกซ์ ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ยกเว้น สิทธิ์ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุราและบุหรี่, Call for Dee Jung (ดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center), รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก, การคืนสินค้า, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 • การแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 • กรณีผู้ถือบัตรมีความประสงค์ที่จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระยอดแบ่งชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยคาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคารและคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร.1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต เสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี

1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67


* เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนน:

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 เท่านั้น (บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยังบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • ผู้ถือบัตรใช้คะแนนสะสม CardX rewards เท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืนดังนี้;
  • (i) วันจันทร์-พฤหัส สำหรับบัตรเครดิต CardX และ SCB ทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
  • (ii) เฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ สำหรับบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING , SCB FIRST, SCB PRIME,  CardX PLATINUM LIMITED และ CardX KING POWER PLATINUM แลกรับเครดิตเงินคืน 14% และสำหรับบัตรเครดิต CardX ประเภทอื่นๆ แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 150,000 คะแนน /ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน) / เดือน
 • ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าแลกซื้อ
 • ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • คะแนนสะสม CardX rewards ที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การนำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการ ดังนั้น คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร จึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อคิง เพาเวอร์ โดยตรง
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต เสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน

เงื่อนไข ** การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท:

 • เฉพาะการใช้จ่ายระหว่างที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 ผ่านบัตรเครดิต CardX PLATINUM LIMITED และ บัตรเครดิต CardX KING POWER PLATINUM (บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยังบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน SMS พิมพ์ KMD วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนและได้รับข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อใช้จ่าย ดังนี้ ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 12,000 – 49,999 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 200 บาท ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 50,000 – 99,999 บาท จะได้รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป 100,000 ขึ้นไป จะได้รับเครดิตเงินคืน 2,400 บาท
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ ที่มีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ อยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ และคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่ให้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี


เงื่อนไขการผ่อนชำระ 0%

เงื่อนไข * คุ้มที่ 1 : แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ วันที่ทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น

เงื่อนไข ** คุ้มที่ 2 : ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ณ วันที่ทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสม CardX rewards เท่ายอดซื้อ(ตามเซลล์สลิป)แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน (หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท) /ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/เดือน
 • ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ทำรายการแบ่งชำระเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป


เงื่อนไขรวม *,**

 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง คาร์ด เอกซ์ ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ยกเว้น สิทธิ์ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุราและบุหรี่, Call for Dee Jung (ดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center), รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก, การคืนสินค้า, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 • การแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 • กรณีผู้ถือบัตรมีความประสงค์ที่จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระยอดแบ่งชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยคาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคารและคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร.1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต เสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี