• EN
 • TH
 • CN

สิทธิพิเศษ! สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME สิทธิพิเศษ! สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME สิทธิพิเศษ! สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME

1 กรกฎาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ


*เงื่อนไขการการแลกรับคูปองรับประทานอาหาร

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME (“ผู้ถือบัตร”) รับทันที คูปองรับประทานอาหาร Thai Taste Hub มูลค่า 150 บาท เมื่อช้อปครบทุก 8,000 บาท/ใบเสร็จรับเงิน (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • จำกัดการแลกรับสูงสุด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
 • จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน หรือจำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินและเซลล์สลิป พร้อมบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการ ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เพื่อแลกรับสิทธิ์ โดยชื่อผู้ซื้อสินค้าบนใบเสร็จรับเงินและผู้ถือบัตรเครดิต จะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกสุรา และบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการจะต้องเป็นยอด ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ ทุกประเภท
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ ภายใต้เงื่อนไขการผ่อนชำระ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่ Thai Taste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • คูปองส่วนลด หมดอายุในวันที่ทำรายการแลกรับ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารและ คิง เพาเวอร์ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • ลูกค้าควรใช้วงเงินเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้า 16% ต่อปี ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB PRIVATE BANKING Service Center โทร. 02-777-7799 หรือ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788 หรือ SCB PRIME Service Center โทร. 02-777-7555

*เงื่อนไขการใช้คูปองรับประทานอาหาร

 • คูปองใช้สำหรับร้านอาหารในโซน Thai Taste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • กรุณานำคูปองไปแลกเป็น Cash Card ก่อนเพื่อชำระค่าอาหาร
 • คูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำรายการแลกรับ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Center 1631
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการให้บริการใด ๆ ณ จุดให้บริการ ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ ประสบปัญหา มีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในสินค้าหรือการบริการ กรุณาสอบถาม ณ จุดขายหรือจุดให้บริการของ คิง เพาเวอร์ โดยตรง ณ จุดขาย หรือ Contact Center 1631


*เงื่อนไขการการแลกรับคูปองรับประทานอาหาร

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME (“ผู้ถือบัตร”) รับทันที คูปองรับประทานอาหาร Thai Taste Hub มูลค่า 150 บาท เมื่อช้อปครบทุก 8,000 บาท/ใบเสร็จรับเงิน (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • จำกัดการแลกรับสูงสุด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
 • จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน หรือจำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินและเซลล์สลิป พร้อมบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการ ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เพื่อแลกรับสิทธิ์ โดยชื่อผู้ซื้อสินค้าบนใบเสร็จรับเงินและผู้ถือบัตรเครดิต จะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกสุรา และบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการจะต้องเป็นยอด ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ ทุกประเภท
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ ภายใต้เงื่อนไขการผ่อนชำระ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่ Thai Taste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • คูปองส่วนลด หมดอายุในวันที่ทำรายการแลกรับ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารและ คิง เพาเวอร์ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • ลูกค้าควรใช้วงเงินเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้า 16% ต่อปี ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB PRIVATE BANKING Service Center โทร. 02-777-7799 หรือ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788 หรือ SCB PRIME Service Center โทร. 02-777-7555

*เงื่อนไขการใช้คูปองรับประทานอาหาร

 • คูปองใช้สำหรับร้านอาหารในโซน Thai Taste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • กรุณานำคูปองไปแลกเป็น Cash Card ก่อนเพื่อชำระค่าอาหาร
 • คูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำรายการแลกรับ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Center 1631
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการให้บริการใด ๆ ณ จุดให้บริการ ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ ประสบปัญหา มีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในสินค้าหรือการบริการ กรุณาสอบถาม ณ จุดขายหรือจุดให้บริการของ คิง เพาเวอร์ โดยตรง ณ จุดขาย หรือ Contact Center 1631


*เงื่อนไขการการแลกรับคูปองรับประทานอาหาร

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME (“ผู้ถือบัตร”) รับทันที คูปองรับประทานอาหาร Thai Taste Hub มูลค่า 150 บาท เมื่อช้อปครบทุก 8,000 บาท/ใบเสร็จรับเงิน (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • จำกัดการแลกรับสูงสุด 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน
 • จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน หรือจำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินและเซลล์สลิป พร้อมบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการ ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เพื่อแลกรับสิทธิ์ โดยชื่อผู้ซื้อสินค้าบนใบเสร็จรับเงินและผู้ถือบัตรเครดิต จะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกสุรา และบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการจะต้องเป็นยอด ที่ชำระผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ ทุกประเภท
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ ภายใต้เงื่อนไขการผ่อนชำระ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่ Thai Taste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • คูปองส่วนลด หมดอายุในวันที่ทำรายการแลกรับ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารและ คิง เพาเวอร์ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • ลูกค้าควรใช้วงเงินเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้า 16% ต่อปี ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB PRIVATE BANKING Service Center โทร. 02-777-7799 หรือ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788 หรือ SCB PRIME Service Center โทร. 02-777-7555

*เงื่อนไขการใช้คูปองรับประทานอาหาร

 • คูปองใช้สำหรับร้านอาหารในโซน Thai Taste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • กรุณานำคูปองไปแลกเป็น Cash Card ก่อนเพื่อชำระค่าอาหาร
 • คูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำรายการแลกรับ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Center 1631
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการให้บริการใด ๆ ณ จุดให้บริการ ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ ประสบปัญหา มีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในสินค้าหรือการบริการ กรุณาสอบถาม ณ จุดขายหรือจุดให้บริการของ คิง เพาเวอร์ โดยตรง ณ จุดขาย หรือ Contact Center 1631