• EN
 • TH
 • CN

รับ K Point สูงสุด 2 เท่า และรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ฟรี รับ K Point สูงสุด 2 เท่า และรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ฟรี รับ K Point สูงสุด 2 เท่า และรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ฟรี

สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

1 มิ.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67


*เงื่อนไขการใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลดสูงสุด 10% (ผ่านเครื่อง EDC)

 • สามารถตรวจสอบคะแนน K Point คงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 หรือ K PLUS
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลด 10% เฉพาะรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยแบบเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% สำหรับ สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท
 • การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาเตอร์แคชเชียร์ คิง เพาเวอร์ สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ไม่สามารถนำยอดซื้อสินค้าหลังจากหักส่วนลดเพิ่ม 10% จากการแลกคะแนนสะสม มาร่วมรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay0%
 • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม และยอดส่วนลด 10% จากการแลกคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนเต็มเท่านั้นไม่รวมเศษทศนิยม
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้ว ต้องใช้แทนส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้า รายการแบ่งชำระ หรือขอคืนสินค้า ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม K Point ให้กับผู้ถือบัตร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

**เงื่อนไขการรับ K Point สูงสุด 2 เท่า เพียงช้อปครบตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี ที่ KING POWER

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมที่ คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย วีซ่า ซิกเนเจอร์ จะได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษอีก 1 เท่า สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม จะได้รับคะแนนสะสม 1.5 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 0.5 เท่า
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 • กรณีมียอดซื้อสะสมไม่ถึง 3,000 บาท/รอบบัญชี จะได้เฉพาะคะแนนสะสมตามปกติเท่านั้น
 • การคิดคะแนนสะสมคือ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน
 • จำกัดคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 6,000 คะแนน หรือยอดใช้จ่ายรวมที่ คิง เพาเวอร์ ไม่เกิน 150,000 บาท ในแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์-กสิกรไทย วีซ่า ซิกเนเจอร์ และจำกัดคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนน หรือยอดใช้จ่ายรวมที่ คิง เพาเวอร์ ไม่เกิน 100,000 บาทในแต่ละรอบบัญชี บัตรเครดิต สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ - กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม
 • ในกรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้าและบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ ตามจำนวนคะแนนที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืน โดยธนาคารจะทำการหักคะแนนดังกล่าวจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร
 • เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสม K Point เป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษให้กับผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข และยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิต โดยมีประวัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรง ตามเงื่อนไขของธนาคารภายใน 2 รอบบัญชี หลังจากรอบบัญชีที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

***เงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายครบทุก 5,000 บาท/วัน ต่อ 1 สิทธิ์ ณ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น โดยจำกัด 100 สิทธิ/วัน
 • วันที่ผู้ถือบัตรรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ตามสิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเป็นวันเดียวกับที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • โปรดแสดงใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต และบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย เพื่อรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์นับยอดใช้จ่าย ณ คิง เพาเวอร์ สาขาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น

เงื่อนไขรวม */**/***

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินคืนที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับสิทธิประโยชน์ • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ทุกกรณี • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข ของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์/ของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน เมื่อใดก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย • ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อ/สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 02-888 8888

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี

1 มิ.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67


*เงื่อนไขการใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลดสูงสุด 10% (ผ่านเครื่อง EDC)

 • สามารถตรวจสอบคะแนน K Point คงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 หรือ K PLUS
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลด 10% เฉพาะรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยแบบเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% สำหรับ สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท
 • การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาเตอร์แคชเชียร์ คิง เพาเวอร์ สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ไม่สามารถนำยอดซื้อสินค้าหลังจากหักส่วนลดเพิ่ม 10% จากการแลกคะแนนสะสม มาร่วมรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay0%
 • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม และยอดส่วนลด 10% จากการแลกคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนเต็มเท่านั้นไม่รวมเศษทศนิยม
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้ว ต้องใช้แทนส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้า รายการแบ่งชำระ หรือขอคืนสินค้า ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม K Point ให้กับผู้ถือบัตร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

**เงื่อนไขการรับ K Point สูงสุด 2 เท่า เพียงช้อปครบตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี ที่ KING POWER

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมที่ คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย วีซ่า ซิกเนเจอร์ จะได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษอีก 1 เท่า สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม จะได้รับคะแนนสะสม 1.5 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 0.5 เท่า
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 • กรณีมียอดซื้อสะสมไม่ถึง 3,000 บาท/รอบบัญชี จะได้เฉพาะคะแนนสะสมตามปกติเท่านั้น
 • การคิดคะแนนสะสมคือ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน
 • จำกัดคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 6,000 คะแนน หรือยอดใช้จ่ายรวมที่ คิง เพาเวอร์ ไม่เกิน 150,000 บาท ในแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์-กสิกรไทย วีซ่า ซิกเนเจอร์ และจำกัดคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนน หรือยอดใช้จ่ายรวมที่ คิง เพาเวอร์ ไม่เกิน 100,000 บาทในแต่ละรอบบัญชี บัตรเครดิต สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ - กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม
 • ในกรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้าและบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ ตามจำนวนคะแนนที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืน โดยธนาคารจะทำการหักคะแนนดังกล่าวจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร
 • เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสม K Point เป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษให้กับผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข และยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิต โดยมีประวัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรง ตามเงื่อนไขของธนาคารภายใน 2 รอบบัญชี หลังจากรอบบัญชีที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

***เงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายครบทุก 5,000 บาท/วัน ต่อ 1 สิทธิ์ ณ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น โดยจำกัด 100 สิทธิ/วัน
 • วันที่ผู้ถือบัตรรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ตามสิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเป็นวันเดียวกับที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • โปรดแสดงใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต และบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย เพื่อรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์นับยอดใช้จ่าย ณ คิง เพาเวอร์ สาขาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น

เงื่อนไขรวม */**/***

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินคืนที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับสิทธิประโยชน์ • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ทุกกรณี • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข ของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์/ของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน เมื่อใดก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย • ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อ/สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 02-888 8888

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี

1 มิ.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67


*เงื่อนไขการใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลดสูงสุด 10% (ผ่านเครื่อง EDC)

 • สามารถตรวจสอบคะแนน K Point คงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 หรือ K PLUS
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลด 10% เฉพาะรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยแบบเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% สำหรับ สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท
 • การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาเตอร์แคชเชียร์ คิง เพาเวอร์ สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ไม่สามารถนำยอดซื้อสินค้าหลังจากหักส่วนลดเพิ่ม 10% จากการแลกคะแนนสะสม มาร่วมรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay0%
 • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม และยอดส่วนลด 10% จากการแลกคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนเต็มเท่านั้นไม่รวมเศษทศนิยม
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้ว ต้องใช้แทนส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้า รายการแบ่งชำระ หรือขอคืนสินค้า ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม K Point ให้กับผู้ถือบัตร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

**เงื่อนไขการรับ K Point สูงสุด 2 เท่า เพียงช้อปครบตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี ที่ KING POWER

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมที่ คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/รอบบัญชี สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย วีซ่า ซิกเนเจอร์ จะได้รับคะแนนสะสม 2 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษอีก 1 เท่า สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม จะได้รับคะแนนสะสม 1.5 เท่า คือ คะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษอีก 0.5 เท่า
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 • กรณีมียอดซื้อสะสมไม่ถึง 3,000 บาท/รอบบัญชี จะได้เฉพาะคะแนนสะสมตามปกติเท่านั้น
 • การคิดคะแนนสะสมคือ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน
 • จำกัดคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 6,000 คะแนน หรือยอดใช้จ่ายรวมที่ คิง เพาเวอร์ ไม่เกิน 150,000 บาท ในแต่ละรอบบัญชีบัตรเครดิต สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์-กสิกรไทย วีซ่า ซิกเนเจอร์ และจำกัดคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนน หรือยอดใช้จ่ายรวมที่ คิง เพาเวอร์ ไม่เกิน 100,000 บาทในแต่ละรอบบัญชี บัตรเครดิต สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ - กสิกรไทย วีซ่า แพลทินัม
 • ในกรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้าและบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมปกติ และคะแนนสะสมพิเศษ ตามจำนวนคะแนนที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืน โดยธนาคารจะทำการหักคะแนนดังกล่าวจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร
 • เงื่อนไขการได้รับคะแนนสะสม K Point เป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษให้กับผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข และยังคงสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิต โดยมีประวัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรง ตามเงื่อนไขของธนาคารภายใน 2 รอบบัญชี หลังจากรอบบัญชีที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข
 • คะแนนสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

***เงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายครบทุก 5,000 บาท/วัน ต่อ 1 สิทธิ์ ณ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น โดยจำกัด 100 สิทธิ/วัน
 • วันที่ผู้ถือบัตรรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ตามสิทธิประโยชน์ของรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเป็นวันเดียวกับที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • โปรดแสดงใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต และบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์-กสิกรไทย เพื่อรับสิทธิ์เข้าห้องรับรอง K Point KLUB ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์นับยอดใช้จ่าย ณ คิง เพาเวอร์ สาขาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น

เงื่อนไขรวม */**/***

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินคืนที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับสิทธิประโยชน์ • ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ทุกกรณี • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้ • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไข ของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์/ของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน เมื่อใดก็ได้ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย • ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อ/สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 02-888 8888

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี