• EN
 • TH
 • CN

ใช้ 1 คะแนนสะสม CardX Reward แลกรับ e-coupon ส่วนลด 1,000 บาท ใช้ 1 คะแนนสะสม CardX Reward แลกรับ e-coupon ส่วนลด 1,000 บาท ใช้ 1 คะแนนสะสม CardX Reward แลกรับ e-coupon ส่วนลด 1,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX King Power Platinum สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX King Power Platinum สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX King Power Platinum

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 1,000 บาท

 • คูปองนี้ เฉพาะการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต Card X/ SCB King Power Platinum
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการณ จุดขาย
 • 1 สิทธิ์/ ท่าน/ สาขา และจำกัด 2,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • โดยการซื้อสินค้าจะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น / ใบเสร็จรับเงิน
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • แผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ และ ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และศรีวารี
 • คูปองส่วนลด หมดอายุภายในวันที่แลกรับ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre1631

*เงื่อนไขการรับคูปอง 1,000 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Card X/ SCB King Power Platinum
 • สงวนสิทธิ์บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการฯ 1 หมายเลขบัตร 1 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • สมาชิกกดแลกรับสิทธิ์คูปองบน SCB EASY APP เพื่อรับคูปองส่วนลดได้ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • จำกัดจำนวนคูปองสำหรับ 2,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ

*เงื่อนไขการแลกคะแนน

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต CardX /SCB King Power Platinum ใช้เพียง 1 คะแนนแลกรับ e-couponสำหรับการใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เฉพาะที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ,ศรีวารี,พัทยา,ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนน 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ และ 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • แลกคะแนนผ่านช่องทาง SCB Easy App ณ จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • E-coupon ส่วนลดใช้คู่กับการใช้ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต Card X/ SCB King Power Platinum เท่านั้น
 • กรณีกดรับ E-Coupon ส่วนลดไปแล้วจะถือว่าผู้ถือบัตรได้ใช้สิทธิ์ในการแลกเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนคะแนนได้ ไม่ว่ากรณีใด
 • E-Coupon ส่วนลดไม่สามารถ โอนสิทธิ์หรือใช้ซ้ำได้อีก หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมอื่นได้
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร.1468
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.cardx.co.th

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 1,000 บาท

 • คูปองนี้ เฉพาะการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต Card X/ SCB King Power Platinum
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการณ จุดขาย
 • 1 สิทธิ์/ ท่าน/ สาขา และจำกัด 2,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • โดยการซื้อสินค้าจะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น / ใบเสร็จรับเงิน
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • แผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ และ ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และศรีวารี
 • คูปองส่วนลด หมดอายุภายในวันที่แลกรับ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre1631

*เงื่อนไขการรับคูปอง 1,000 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Card X/ SCB King Power Platinum
 • สงวนสิทธิ์บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการฯ 1 หมายเลขบัตร 1 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • สมาชิกกดแลกรับสิทธิ์คูปองบน SCB EASY APP เพื่อรับคูปองส่วนลดได้ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • จำกัดจำนวนคูปองสำหรับ 2,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ

*เงื่อนไขการแลกคะแนน

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต CardX /SCB King Power Platinum ใช้เพียง 1 คะแนนแลกรับ e-couponสำหรับการใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เฉพาะที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ,ศรีวารี,พัทยา,ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนน 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ และ 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • แลกคะแนนผ่านช่องทาง SCB Easy App ณ จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • E-coupon ส่วนลดใช้คู่กับการใช้ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต Card X/ SCB King Power Platinum เท่านั้น
 • กรณีกดรับ E-Coupon ส่วนลดไปแล้วจะถือว่าผู้ถือบัตรได้ใช้สิทธิ์ในการแลกเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนคะแนนได้ ไม่ว่ากรณีใด
 • E-Coupon ส่วนลดไม่สามารถ โอนสิทธิ์หรือใช้ซ้ำได้อีก หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมอื่นได้
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร.1468
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.cardx.co.th

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 1,000 บาท

 • คูปองนี้ เฉพาะการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต Card X/ SCB King Power Platinum
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการณ จุดขาย
 • 1 สิทธิ์/ ท่าน/ สาขา และจำกัด 2,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • โดยการซื้อสินค้าจะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น / ใบเสร็จรับเงิน
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • แผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ และ ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และศรีวารี
 • คูปองส่วนลด หมดอายุภายในวันที่แลกรับ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre1631

*เงื่อนไขการรับคูปอง 1,000 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Card X/ SCB King Power Platinum
 • สงวนสิทธิ์บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการฯ 1 หมายเลขบัตร 1 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • สมาชิกกดแลกรับสิทธิ์คูปองบน SCB EASY APP เพื่อรับคูปองส่วนลดได้ที่จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • จำกัดจำนวนคูปองสำหรับ 2,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ

*เงื่อนไขการแลกคะแนน

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต CardX /SCB King Power Platinum ใช้เพียง 1 คะแนนแลกรับ e-couponสำหรับการใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เฉพาะที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ,ศรีวารี,พัทยา,ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนน 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ และ 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • แลกคะแนนผ่านช่องทาง SCB Easy App ณ จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • E-coupon ส่วนลดใช้คู่กับการใช้ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต Card X/ SCB King Power Platinum เท่านั้น
 • กรณีกดรับ E-Coupon ส่วนลดไปแล้วจะถือว่าผู้ถือบัตรได้ใช้สิทธิ์ในการแลกเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนคะแนนได้ ไม่ว่ากรณีใด
 • E-Coupon ส่วนลดไม่สามารถ โอนสิทธิ์หรือใช้ซ้ำได้อีก หรือถอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมอื่นได้
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร.1468
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.cardx.co.th