• EN
 • TH
 • CN

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,000 บาท* + แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%** รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท* + แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%** รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท* + แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%**

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต

1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67


* เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ี่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 เท่านั้น
 • รายการชำระเต็มจำนวน จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • รายการแบ่งชำระ 0% จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • รายการแบ่งชำระ 0% pay plan ต้องมาจากแผนกสินค้าเดียวกัน / เซลล์สลิปตามเงื่อนไข
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% pay plan นาน 6 เดือน
   เมื่อซื้อสินค้าครบภายในแผนกเดียวกัน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% pay plan นาน 10 เดือน
   เมื่อซื้อสินค้าครบภายในแผนกเดียวกัน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิต ttb ก่อนการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะต้องชำระหนี้คงเหลือทั้งหมดคืนธนาคารในคราวเดียว
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม ttb rewards plus จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก

** เงื่อนไขแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12%
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10%
 • รายการชำระเต็มจำนวน จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการแบ่งชำระ 0% จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง ที่ KING POWER Contact Centre 1631
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

เงื่อนไขแบ่งชำระ 0%

* เงื่อนไขแบ่งชำระ 0% pay plan

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดแบ่งชำระ 0% pay plan ผ่านบัตรเครดิต ที่คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง จากแผนกเดียวกัน / เซลล์สลิปตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
 • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% pay plan นาน 6 เดือนเมื่อช้อปครบภายในแผนกเดียวกันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป
 • กรณีสมาชิกบัตรเครดิตมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแบ่งชำระ 0% pay plan จะต้องแจ้งพนักงานขายก่อนการชำระเงิน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Birthday Celebration  
 • สินค้าแผนกสุราและบุหรี่ไม่สามารถร่วมรายการ 
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโครงการแบ่งชำระ0% pay plan ไม่สามารถยกเลิกเงื่อนไขการแบ่งชำระได้ ยกเว้นกรณี  สมาชิกบัตรเครดิตมีการยกเลิกการเดินทาง หรือสินค้ามีการชำรุดเสียหาย โดยทางธนาคารจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กับทางคิง เพาเวอร์  และจะโอนเงินคืนภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ทางคิง เพาเวอร์  ได้ดำเนินการแจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าของสมาชิกบัตรเครดิต
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง KING POWER Contact Centre 1631
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี

1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67


* เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ี่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 เท่านั้น
 • รายการชำระเต็มจำนวน จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • รายการแบ่งชำระ 0% จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • รายการแบ่งชำระ 0% pay plan ต้องมาจากแผนกสินค้าเดียวกัน / เซลล์สลิปตามเงื่อนไข
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% pay plan นาน 6 เดือน
   เมื่อซื้อสินค้าครบภายในแผนกเดียวกัน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% pay plan นาน 10 เดือน
   เมื่อซื้อสินค้าครบภายในแผนกเดียวกัน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิต ttb ก่อนการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะต้องชำระหนี้คงเหลือทั้งหมดคืนธนาคารในคราวเดียว
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม ttb rewards plus จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก

** เงื่อนไขแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12%
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10%
 • รายการชำระเต็มจำนวน จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการแบ่งชำระ 0% จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง ที่ KING POWER Contact Centre 1631
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

เงื่อนไขแบ่งชำระ 0%

* เงื่อนไขแบ่งชำระ 0% pay plan

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดแบ่งชำระ 0% pay plan ผ่านบัตรเครดิต ที่คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง จากแผนกเดียวกัน / เซลล์สลิปตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
 • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% pay plan นาน 6 เดือนเมื่อช้อปครบภายในแผนกเดียวกันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป
 • กรณีสมาชิกบัตรเครดิตมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแบ่งชำระ 0% pay plan จะต้องแจ้งพนักงานขายก่อนการชำระเงิน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Birthday Celebration  
 • สินค้าแผนกสุราและบุหรี่ไม่สามารถร่วมรายการ 
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโครงการแบ่งชำระ0% pay plan ไม่สามารถยกเลิกเงื่อนไขการแบ่งชำระได้ ยกเว้นกรณี  สมาชิกบัตรเครดิตมีการยกเลิกการเดินทาง หรือสินค้ามีการชำรุดเสียหาย โดยทางธนาคารจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กับทางคิง เพาเวอร์  และจะโอนเงินคืนภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ทางคิง เพาเวอร์  ได้ดำเนินการแจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าของสมาชิกบัตรเครดิต
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง KING POWER Contact Centre 1631
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี

1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67


* เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ี่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 เท่านั้น
 • รายการชำระเต็มจำนวน จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • รายการแบ่งชำระ 0% จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • รายการแบ่งชำระ 0% pay plan ต้องมาจากแผนกสินค้าเดียวกัน / เซลล์สลิปตามเงื่อนไข
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% pay plan นาน 6 เดือน
   เมื่อซื้อสินค้าครบภายในแผนกเดียวกัน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป
  • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% pay plan นาน 10 เดือน
   เมื่อซื้อสินค้าครบภายในแผนกเดียวกัน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิต ttb ก่อนการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะต้องชำระหนี้คงเหลือทั้งหมดคืนธนาคารในคราวเดียว
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม ttb rewards plus จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก

** เงื่อนไขแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12%
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10%
 • รายการชำระเต็มจำนวน จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการแบ่งชำระ 0% จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง ที่ KING POWER Contact Centre 1631
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

เงื่อนไขแบ่งชำระ 0%

* เงื่อนไขแบ่งชำระ 0% pay plan

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดแบ่งชำระ 0% pay plan ผ่านบัตรเครดิต ที่คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง จากแผนกเดียวกัน / เซลล์สลิปตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
 • รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% pay plan นาน 6 เดือนเมื่อช้อปครบภายในแผนกเดียวกันตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / เซลล์สลิป
 • กรณีสมาชิกบัตรเครดิตมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแบ่งชำระ 0% pay plan จะต้องแจ้งพนักงานขายก่อนการชำระเงิน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Birthday Celebration  
 • สินค้าแผนกสุราและบุหรี่ไม่สามารถร่วมรายการ 
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโครงการแบ่งชำระ0% pay plan ไม่สามารถยกเลิกเงื่อนไขการแบ่งชำระได้ ยกเว้นกรณี  สมาชิกบัตรเครดิตมีการยกเลิกการเดินทาง หรือสินค้ามีการชำรุดเสียหาย โดยทางธนาคารจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กับทางคิง เพาเวอร์  และจะโอนเงินคืนภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ทางคิง เพาเวอร์  ได้ดำเนินการแจ้งการยกเลิกการซื้อสินค้าของสมาชิกบัตรเครดิต
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง KING POWER Contact Centre 1631
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี