• EN
 • TH
 • CN

ซัมเมอร์นี้ได้ทั้งรับคืน แถมรับเพิ่ม ซัมเมอร์นี้ได้ทั้งรับคืน แถมรับเพิ่ม ซัมเมอร์นี้ได้ทั้งรับคืน แถมรับเพิ่ม

พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับ คาร์ดเอกซ์ และ ไทยพาณิชย์ พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับ คาร์ดเอกซ์ และ ไทยพาณิชย์ พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับ คาร์ดเอกซ์ และ ไทยพาณิชย์

1 เม.ย. 67 – 16 เม.ย. 67


*เงื่อนไขการรับสิทธิ์โบนัสเครดิตเงินคืนเพิ่ม+คะแนนพิเศษ

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, CardX/ SCB PLATINUM LIMITED EDITION และบัตรเครดิต CardX/ SCB KING POWER PLATINUM (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 16 เมษายน 2567 เท่านั้น
 •  เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มดังนี้;
  • (i) 300,000 - 499,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
  • (ii) 500,000 - 1,299,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
  • (iii) ตั้งแต่ 1,300,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท + รับคะแนน CardX Rewards เพิ่ม 10,000 คะแนน
 • โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัตร และ คะแนน CardX Rewards 10,000 คะแนน/บัตร รวมทุกประเภทบัตรของ SCB และ CardX ที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ CXSKP24 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย(ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 16 เมษายน 2567 เท่านั้น
 • เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ 1 และ รับเพิ่มในต่อที่ 2 ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนทั้ง 2 โปรแกรม
 • ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ/ รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/ การคืนสินค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนหากตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน หรือรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

1 เม.ย. 67 – 16 เม.ย. 67


*เงื่อนไขการรับสิทธิ์โบนัสเครดิตเงินคืนเพิ่ม+คะแนนพิเศษ

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, CardX/ SCB PLATINUM LIMITED EDITION และบัตรเครดิต CardX/ SCB KING POWER PLATINUM (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 16 เมษายน 2567 เท่านั้น
 •  เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มดังนี้;
  • (i) 300,000 - 499,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
  • (ii) 500,000 - 1,299,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
  • (iii) ตั้งแต่ 1,300,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท + รับคะแนน CardX Rewards เพิ่ม 10,000 คะแนน
 • โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัตร และ คะแนน CardX Rewards 10,000 คะแนน/บัตร รวมทุกประเภทบัตรของ SCB และ CardX ที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ CXSKP24 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย(ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 16 เมษายน 2567 เท่านั้น
 • เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ 1 และ รับเพิ่มในต่อที่ 2 ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนทั้ง 2 โปรแกรม
 • ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ/ รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/ การคืนสินค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนหากตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน หรือรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

1 เม.ย. 67 – 16 เม.ย. 67


*เงื่อนไขการรับสิทธิ์โบนัสเครดิตเงินคืนเพิ่ม+คะแนนพิเศษ

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, CardX/ SCB PLATINUM LIMITED EDITION และบัตรเครดิต CardX/ SCB KING POWER PLATINUM (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 16 เมษายน 2567 เท่านั้น
 •  เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มดังนี้;
  • (i) 300,000 - 499,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
  • (ii) 500,000 - 1,299,999 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
  • (iii) ตั้งแต่ 1,300,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท + รับคะแนน CardX Rewards เพิ่ม 10,000 คะแนน
 • โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัตร และ คะแนน CardX Rewards 10,000 คะแนน/บัตร รวมทุกประเภทบัตรของ SCB และ CardX ที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ CXSKP24 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย(ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 16 เมษายน 2567 เท่านั้น
 • เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ 1 และ รับเพิ่มในต่อที่ 2 ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนทั้ง 2 โปรแกรม
 • ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ/ รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือนที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/ การคืนสินค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนหากตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน หรือรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายภายใน 90 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด