• EN
 • TH
 • CN

ไปทริปหลบร้อน ช้อป ดิวตี้ ฟรี ดีลดีแบบดับเบิ้ล! ไปทริปหลบร้อน ช้อป ดิวตี้ ฟรี ดีลดีแบบดับเบิ้ล! ไปทริปหลบร้อน ช้อป ดิวตี้ ฟรี ดีลดีแบบดับเบิ้ล!

1 เมษายน 2567 – 30 เมษายน 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น 1 เมษายน 2567 – 30 เมษายน 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น 1 เมษายน 2567 – 30 เมษายน 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น


*เงื่อนไขการใช้ Cash Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Cash Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหัก Cash Card ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการทุกประเภท
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E-Cash, Cash Card ประเภทอื่นๆ, Gift Card ประเภทอื่นๆ, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น Cash Card และ Gift Card จากรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน สามารถร่วมรายการ
 • Cash Card สามารถนำมาใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน เท่านั้น
 • Cash Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Cash Card กรณีนำไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ สามารถนำมาคำนวณกะรัตสะสม รวมถึง Upgrade สถานะสมาชิกได้
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือคืน Cash Card
 • Cash Card ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ ตามเงื่อนไขการผ่อนชำระ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขายหรือ Contact Centre 1631

*เงื่อนไขการใช้ Gift Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Gift Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหัก Gift Card ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการทุกประเภท
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E-Cash, Cash Card ประเภทอื่นๆ, Gift Card ประเภทอื่นๆ, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น Cash Card และ Gift Card จากรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน สามารถร่วมรายการ
 • Gift Card สามารถนำมาใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน เท่านั้น
 • Gift Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Gift Card กรณีนำไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ ไม่สามารถ นำมาคำนวณกะรัตสะสม รวมถึง Upgrade สถานะสมาชิก
 • Gift Card กรณีนำไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ ไม่สามารถ นำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือคืน Gift Card
 • Gift Card ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ Gift Card ไปจำหน่ายต่อเพื่อการพาณิชย์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขายหรือ Contact Centre 1631


*เงื่อนไขการใช้ Cash Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Cash Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหัก Cash Card ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการทุกประเภท
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E-Cash, Cash Card ประเภทอื่นๆ, Gift Card ประเภทอื่นๆ, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น Cash Card และ Gift Card จากรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน สามารถร่วมรายการ
 • Cash Card สามารถนำมาใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน เท่านั้น
 • Cash Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Cash Card กรณีนำไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ สามารถนำมาคำนวณกะรัตสะสม รวมถึง Upgrade สถานะสมาชิกได้
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือคืน Cash Card
 • Cash Card ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ ตามเงื่อนไขการผ่อนชำระ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขายหรือ Contact Centre 1631

*เงื่อนไขการใช้ Gift Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Gift Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหัก Gift Card ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการทุกประเภท
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E-Cash, Cash Card ประเภทอื่นๆ, Gift Card ประเภทอื่นๆ, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น Cash Card และ Gift Card จากรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน สามารถร่วมรายการ
 • Gift Card สามารถนำมาใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน เท่านั้น
 • Gift Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Gift Card กรณีนำไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ ไม่สามารถ นำมาคำนวณกะรัตสะสม รวมถึง Upgrade สถานะสมาชิก
 • Gift Card กรณีนำไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ ไม่สามารถ นำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือคืน Gift Card
 • Gift Card ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ Gift Card ไปจำหน่ายต่อเพื่อการพาณิชย์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขายหรือ Contact Centre 1631


*เงื่อนไขการใช้ Cash Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Cash Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหัก Cash Card ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการทุกประเภท
 • Cash Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E-Cash, Cash Card ประเภทอื่นๆ, Gift Card ประเภทอื่นๆ, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น Cash Card และ Gift Card จากรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน สามารถร่วมรายการ
 • Cash Card สามารถนำมาใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน เท่านั้น
 • Cash Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Cash Card กรณีนำไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ สามารถนำมาคำนวณกะรัตสะสม รวมถึง Upgrade สถานะสมาชิกได้
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือคืน Cash Card
 • Cash Card ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ ตามเงื่อนไขการผ่อนชำระ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขายหรือ Contact Centre 1631

*เงื่อนไขการใช้ Gift Card

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • Gift Card สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหัก Gift Card ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการทุกประเภท
 • Gift Card ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E-Cash, Cash Card ประเภทอื่นๆ, Gift Card ประเภทอื่นๆ, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น Cash Card และ Gift Card จากรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน สามารถร่วมรายการ
 • Gift Card สามารถนำมาใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยาน เท่านั้น
 • Gift Card ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • Gift Card กรณีนำไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ ไม่สามารถ นำมาคำนวณกะรัตสะสม รวมถึง Upgrade สถานะสมาชิก
 • Gift Card กรณีนำไปซื้อสินค้า ยอดซื้อดังกล่าวจะ ไม่สามารถ นำมาร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือคืน Gift Card
 • Gift Card ที่ได้รับระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ Gift Card ไปจำหน่ายต่อเพื่อการพาณิชย์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขายหรือ Contact Centre 1631