• EN
 • TH
 • CN

บินทะยานสู่ความมั่งมีรับปีมังกรกับสายการบิน CATHAY PACIFIC บินทะยานสู่ความมั่งมีรับปีมังกรกับสายการบิน CATHAY PACIFIC บินทะยานสู่ความมั่งมีรับปีมังกรกับสายการบิน CATHAY PACIFIC

1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เงื่อนไขการร่วมรายการ 

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • จำกัดสิทธิ์การรับคูปองรายการส่งเสริมการขาย 1 สิทธิ์ / ท่าน / เที่ยวบิน
 • คูปองส่งเสริมการขายสำหรับใช้ซื้อสินค้าจำนวน 1 ใบเสร็จ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออก ที่ อาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) เท่านั้น
 • คูปองหมดอายุวันที่ 1 มีนาคม 2567
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

เงื่อนไขการร่วมรายการ 

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • จำกัดสิทธิ์การรับคูปองรายการส่งเสริมการขาย 1 สิทธิ์ / ท่าน / เที่ยวบิน
 • คูปองส่งเสริมการขายสำหรับใช้ซื้อสินค้าจำนวน 1 ใบเสร็จ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออก ที่ อาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) เท่านั้น
 • คูปองหมดอายุวันที่ 1 มีนาคม 2567
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

เงื่อนไขการร่วมรายการ 

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • จำกัดสิทธิ์การรับคูปองรายการส่งเสริมการขาย 1 สิทธิ์ / ท่าน / เที่ยวบิน
 • คูปองส่งเสริมการขายสำหรับใช้ซื้อสินค้าจำนวน 1 ใบเสร็จ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออก ที่ อาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) เท่านั้น
 • คูปองหมดอายุวันที่ 1 มีนาคม 2567
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631