• EN
 • TH
 • CN

SMILE TOGETHER, SHOP TOGETHER ยิ้มรับความสุข ช้อปสนุกส่งท้ายปี SMILE TOGETHER, SHOP TOGETHER ยิ้มรับความสุข ช้อปสนุกส่งท้ายปี SMILE TOGETHER, SHOP TOGETHER ยิ้มรับความสุข ช้อปสนุกส่งท้ายปี

At King Power Rangnam, Mahanakhon, Pattaya, Phuket ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต At King Power Rangnam, Mahanakhon, Pattaya, Phuketลงทะเบียนก่อนช้อป SV Code รับ Gift Voucher สูงสุด 1,200 บาท

ช้อปครบ รับคืน Gift Voucher
5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 200 บาท
10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 500 บาท
20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 1,200 บาท


(จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน)

2-30 พฤศจิกายน 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไขการรับ Gift Voucher 

 • สะสมยอดซื้อสินค้าภายในวันและสาขาเดียวกันครบตามเงื่อนไข สามารถแลกรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน 
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก จาก รายการส่งเสริมการขาย, Cash Card สามารถร่วมรายการ 
 • สินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery สามารถร่วมรายการ 
 • สินค้าแผนกเหล้า และบุหรี ไม่สามารถร่วม รายการ 
 • ผ่อนชําระ 0% สามารถร่วมรายการ 
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด สงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher 

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • Gift Voucher นี้สามารถใช้กับสินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery ได้ 
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ำหอม และเครื่องสําอาง 
 • Gift Voucher นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • Gift Voucher นี้ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card,Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย เติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกสามารถร่วมรายการ 
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต 
 • Gift Voucher นี้หมดอายุวันที่ 5 ธันวาคม 2563ลงทะเบียนก่อนช้อป SV Code รับ Gift Voucher สูงสุด 1,200 บาท

ช้อปครบ รับคืน Gift Voucher
5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 200 บาท
10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 500 บาท
20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 1,200 บาท


(จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน)

2-30 พฤศจิกายน 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไขการรับ Gift Voucher 

 • สะสมยอดซื้อสินค้าภายในวันและสาขาเดียวกันครบตามเงื่อนไข สามารถแลกรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน 
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก จาก รายการส่งเสริมการขาย, Cash Card สามารถร่วมรายการ 
 • สินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery สามารถร่วมรายการ 
 • สินค้าแผนกเหล้า และบุหรี ไม่สามารถร่วม รายการ 
 • ผ่อนชําระ 0% สามารถร่วมรายการ 
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด สงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher 

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • Gift Voucher นี้สามารถใช้กับสินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery ได้ 
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ำหอม และเครื่องสําอาง 
 • Gift Voucher นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • Gift Voucher นี้ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card,Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย เติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกสามารถร่วมรายการ 
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต 
 • Gift Voucher นี้หมดอายุวันที่ 5 ธันวาคม 2563ลงทะเบียนก่อนช้อป SV Code รับ Gift Voucher สูงสุด 1,200 บาท

ช้อปครบ รับคืน Gift Voucher
5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 200 บาท
10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 500 บาท
20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 1,200 บาท


(จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน)

2-30 พฤศจิกายน 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไขการรับ Gift Voucher 

 • สะสมยอดซื้อสินค้าภายในวันและสาขาเดียวกันครบตามเงื่อนไข สามารถแลกรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน 
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก จาก รายการส่งเสริมการขาย, Cash Card สามารถร่วมรายการ 
 • สินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery สามารถร่วมรายการ 
 • สินค้าแผนกเหล้า และบุหรี ไม่สามารถร่วม รายการ 
 • ผ่อนชําระ 0% สามารถร่วมรายการ 
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด สงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher 

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • Gift Voucher นี้สามารถใช้กับสินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery ได้ 
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ำหอม และเครื่องสําอาง 
 • Gift Voucher นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • Gift Voucher นี้ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Cash Card,Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย เติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกสามารถร่วมรายการ 
 • Gift Voucher นี้ สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต 
 • Gift Voucher นี้หมดอายุวันที่ 5 ธันวาคม 2563