• EN
 • TH
 • CN

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท* และรับส่วนลด 12%* แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท* และรับส่วนลด 12%* แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท* และรับส่วนลด 12%*

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66


เงื่อนไขการแบ่งชำระ 0%

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
 2. แบ่งชำระ 0%: 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว(Net Sales) / เซลส์สลิป  หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลส์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)
 3. รับเครดิตเงินคืน: เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต (รวมบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  1. ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW โดยคำนวณเฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว(Net Sales) ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  2. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ KPW23 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
  3. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
  5. ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  6. กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 4. รับส่วนลด 12%: เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) / เซลล์สลิป  โดยแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 5. สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 6. บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 7. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
 8. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66


เงื่อนไขการแบ่งชำระ 0%

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
 2. แบ่งชำระ 0%: 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว(Net Sales) / เซลส์สลิป  หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลส์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)
 3. รับเครดิตเงินคืน: เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต (รวมบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  1. ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW โดยคำนวณเฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว(Net Sales) ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  2. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ KPW23 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
  3. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
  5. ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  6. กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 4. รับส่วนลด 12%: เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) / เซลล์สลิป  โดยแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 5. สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 6. บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 7. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
 8. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66


เงื่อนไขการแบ่งชำระ 0%

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
 2. แบ่งชำระ 0%: 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว(Net Sales) / เซลส์สลิป  หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลส์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)
 3. รับเครดิตเงินคืน: เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต (รวมบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  1. ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW โดยคำนวณเฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว(Net Sales) ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  2. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS พิมพ์ KPW23 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
  3. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
  5. ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  6. กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 4. รับส่วนลด 12%: เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) / เซลล์สลิป  โดยแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 5. สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 6. บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 7. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
 8. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th