• EN
 • TH
 • CN

รับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม*,** + Top Spenders รับแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู 4 วัน 3 คืน*** รับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม*,** + Top Spenders รับแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู 4 วัน 3 คืน*** รับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม*,** + Top Spenders รับแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู 4 วัน 3 คืน***

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต

1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66

เงื่อนไขการชำระเต็มจำนวน

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,100 บาท

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ี่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66 เท่านั้น
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,700 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 5,100 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

**การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)
   โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

***การรับแพ็กเกจท่องเที่ยว

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น รวมรายการชำระเต็มจำนวน รายการแบ่งจ่ายรายเดือน ttb so gooodหรือ ttb pay plan คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ม.ค. 67
 • การนับยอดใช้จ่ายไม่รวม การใช้จ่ายผ่าน E-Wallet ทุกประเภท อาทิ ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay และ Dolfin wallet ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ cash chill chill ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
  ซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรมธรรม์ประกันทุกชนิด ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ร้านทองทุกประเภท และยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง หรือยอดใช้จ่ายที่มีการ คืนสินค้าภายหลัง
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู 4 วัน 3 คืน ที่ The St. Regis Maldives Vommuli Resort รวมที่พัก และตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจสำหรับ 2 ท่าน โดยสายการบิน Bangkok Airways มูลค่ารางวัลละ 520,000 บาท จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ (จำกัดรวมสูงสุด 4 สิทธิ์) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมสูงสุด 4 ท่าน โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 2,000,000 บาทขึ้นไป / ท่าน ภายในหมวดร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น
 • เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์
  เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) บัตรเครดิต ttb reserve รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ธนาคารที่ ttbbank.com และธนาคารจะแจ้งผู้ได้รับรางวัล ทางโทรศัพท์ ภายใน 45 วันนับจากวันจบรายการ และผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลโดยการตอบรับและยืนยันสถานที่จัดส่งจดหมายสำหรับใช้สิทธิ์เพื่อจองแพ็กเกจ โดยธนาคารจะดำเนินการจัดส่งจดหมาย สำหรับใช้สิทธิ์เพื่อจองแพ็กเกจภายใน 15 วันนับจากวันที่ธนาคารแจ้งผู้ได้รับรางวัล
 • ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อใช้สิทธิ์จองแพ็กเกจผ่านตัวแทนบริษัท Aspire ผู้ดำเนินการแทนธนาคารที่หมายเลข 02-205-7715 หรือ email : [email protected]
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดวันเข้าพักหลังจากครบกำหนดอายุ 7 เดือนได้ และไม่สามารถเข้าพักได้ในช่วง ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 66 – 8 ม.ค. 67
 • แพ็คเกจมีอายุ 7 เดือน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล (กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน) Top Spenders จะต้องรับรางวัลภายในวันที่ 15 มี.ค. 67 และเดินทางระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 - 30 พ.ย. 67
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขาย หรือจำหน่ายรางวัลให้กับบุคคลอื่น ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ / สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นโดยการมอบอำนาจ
 • ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ธนาคารประกาศรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารในแต่ละรอบรายการ จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ภายในเดือนที่ธนาคารประกาศรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยมูลค่าของรางวัลจะต้องนำมารวมเป็นรายได้ประจำปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยนำส่งสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร

รายละเอียดแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู 4 วัน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน

ที่ The St. Regis Maldives Vommuli Resort มูลค่า 520,000 บาท

 • ห้องพักประเภท Overwater Villa with Pool 1 ห้อง
 • แพ็กเกจ Half board รวมอาหารเช้าและอาหารเย็น (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ห้องอาหาร ALBA
 • Shared Seaplane transfer ระหว่างสนามบิน – รีสอร์ต
 • อภินันทนาการเข้าใช้บริการ Blue Hole experience 45 นาที ซึ่งเป็นสระวารีบำบัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในมหาสมุทรอินเดีย
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟ ชั้นธุรกิจ โดยสายการบิน Bangkok Airways
 • แพ็กเกจ 4 วัน 3 คืนนี้ รวมภาษีมูลค่า 10% และภาษีท่องเที่ยว 16% แล้ว
 • ผู้เข้าพักต้องชำระ Green Tax มูลค่า USD 6 ต่อท่านต่อคืนเพิ่มเติม
 • อาหารเย็นที่ห้องอาหาร ALBA เป็นเซตเมนู 3 คอร์ส ประกอบด้วย 1 starter, 1 main dish และ 1 ของหวาน โดยผู้เข้าพักสามารถเลือกรายการอาหารได้เองจากเมนู โดยรายการอาหารที่มีสัญลักษณ์* จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ ผู้เข้าพักสามารถเลือกเป็น เครดิตทานอาหารมูลค่า USD 111 ต่อท่านต่อคืน สำหรับใช้ที่ห้องอาหาร Cargo หรือ Oriental
 • บริการ Shared Seaplane Transfer จากสนามบินนานาชาติ มาเล จะปิดให้บริการเช็คอินในเวลา 30 น. กรุณาสำรองเที่ยวบินที่เดินทางถึงสนามบินก่อนเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับเที่ยวขาออกไปยังสนามบิน จะมีให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 • กรณีต้องการสำรองห้องพักเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ จะได้รับส่วนลด 20% จากอัตราห้องพักที่ดีที่สุด

*,**,***เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา ในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรงที่บริษัท Aspire โทร 02 205 7715 หรือ email : [email protected]
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ ttbbank.com

 

 

 

เงื่อนไขการผ่อนชำระ

*การรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) บัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดแบ่งชำระ 0% pay plan นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,900 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ตามตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • สำหรับรายการแบ่งชำระ อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน (ทุกชิ้น ทั้งร้าน) เมื่อมียอดแบ่งชำระขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับ เครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระ ยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก

**การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจากยอดแบ่งชำระ 0% pay plan ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)
   โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริม
   การขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนน สะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus\

*,**เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง ที่ KING POWER Contact Centre 1631
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66

เงื่อนไขการชำระเต็มจำนวน

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,100 บาท

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ี่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66 เท่านั้น
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,700 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 5,100 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

**การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)
   โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

***การรับแพ็กเกจท่องเที่ยว

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น รวมรายการชำระเต็มจำนวน รายการแบ่งจ่ายรายเดือน ttb so gooodหรือ ttb pay plan คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ม.ค. 67
 • การนับยอดใช้จ่ายไม่รวม การใช้จ่ายผ่าน E-Wallet ทุกประเภท อาทิ ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay และ Dolfin wallet ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ cash chill chill ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
  ซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรมธรรม์ประกันทุกชนิด ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ร้านทองทุกประเภท และยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง หรือยอดใช้จ่ายที่มีการ คืนสินค้าภายหลัง
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู 4 วัน 3 คืน ที่ The St. Regis Maldives Vommuli Resort รวมที่พัก และตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจสำหรับ 2 ท่าน โดยสายการบิน Bangkok Airways มูลค่ารางวัลละ 520,000 บาท จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ (จำกัดรวมสูงสุด 4 สิทธิ์) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมสูงสุด 4 ท่าน โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 2,000,000 บาทขึ้นไป / ท่าน ภายในหมวดร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น
 • เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์
  เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) บัตรเครดิต ttb reserve รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ธนาคารที่ ttbbank.com และธนาคารจะแจ้งผู้ได้รับรางวัล ทางโทรศัพท์ ภายใน 45 วันนับจากวันจบรายการ และผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลโดยการตอบรับและยืนยันสถานที่จัดส่งจดหมายสำหรับใช้สิทธิ์เพื่อจองแพ็กเกจ โดยธนาคารจะดำเนินการจัดส่งจดหมาย สำหรับใช้สิทธิ์เพื่อจองแพ็กเกจภายใน 15 วันนับจากวันที่ธนาคารแจ้งผู้ได้รับรางวัล
 • ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อใช้สิทธิ์จองแพ็กเกจผ่านตัวแทนบริษัท Aspire ผู้ดำเนินการแทนธนาคารที่หมายเลข 02-205-7715 หรือ email : [email protected]
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดวันเข้าพักหลังจากครบกำหนดอายุ 7 เดือนได้ และไม่สามารถเข้าพักได้ในช่วง ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 66 – 8 ม.ค. 67
 • แพ็คเกจมีอายุ 7 เดือน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล (กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน) Top Spenders จะต้องรับรางวัลภายในวันที่ 15 มี.ค. 67 และเดินทางระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 - 30 พ.ย. 67
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขาย หรือจำหน่ายรางวัลให้กับบุคคลอื่น ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ / สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นโดยการมอบอำนาจ
 • ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ธนาคารประกาศรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารในแต่ละรอบรายการ จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ภายในเดือนที่ธนาคารประกาศรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยมูลค่าของรางวัลจะต้องนำมารวมเป็นรายได้ประจำปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยนำส่งสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร

รายละเอียดแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู 4 วัน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน

ที่ The St. Regis Maldives Vommuli Resort มูลค่า 520,000 บาท

 • ห้องพักประเภท Overwater Villa with Pool 1 ห้อง
 • แพ็กเกจ Half board รวมอาหารเช้าและอาหารเย็น (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ห้องอาหาร ALBA
 • Shared Seaplane transfer ระหว่างสนามบิน – รีสอร์ต
 • อภินันทนาการเข้าใช้บริการ Blue Hole experience 45 นาที ซึ่งเป็นสระวารีบำบัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในมหาสมุทรอินเดีย
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟ ชั้นธุรกิจ โดยสายการบิน Bangkok Airways
 • แพ็กเกจ 4 วัน 3 คืนนี้ รวมภาษีมูลค่า 10% และภาษีท่องเที่ยว 16% แล้ว
 • ผู้เข้าพักต้องชำระ Green Tax มูลค่า USD 6 ต่อท่านต่อคืนเพิ่มเติม
 • อาหารเย็นที่ห้องอาหาร ALBA เป็นเซตเมนู 3 คอร์ส ประกอบด้วย 1 starter, 1 main dish และ 1 ของหวาน โดยผู้เข้าพักสามารถเลือกรายการอาหารได้เองจากเมนู โดยรายการอาหารที่มีสัญลักษณ์* จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ ผู้เข้าพักสามารถเลือกเป็น เครดิตทานอาหารมูลค่า USD 111 ต่อท่านต่อคืน สำหรับใช้ที่ห้องอาหาร Cargo หรือ Oriental
 • บริการ Shared Seaplane Transfer จากสนามบินนานาชาติ มาเล จะปิดให้บริการเช็คอินในเวลา 30 น. กรุณาสำรองเที่ยวบินที่เดินทางถึงสนามบินก่อนเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับเที่ยวขาออกไปยังสนามบิน จะมีให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 • กรณีต้องการสำรองห้องพักเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ จะได้รับส่วนลด 20% จากอัตราห้องพักที่ดีที่สุด

*,**,***เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา ในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรงที่บริษัท Aspire โทร 02 205 7715 หรือ email : [email protected]
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ ttbbank.com

 

 

 

เงื่อนไขการผ่อนชำระ

*การรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) บัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดแบ่งชำระ 0% pay plan นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,900 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ตามตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • สำหรับรายการแบ่งชำระ อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน (ทุกชิ้น ทั้งร้าน) เมื่อมียอดแบ่งชำระขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับ เครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระ ยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก

**การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจากยอดแบ่งชำระ 0% pay plan ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)
   โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริม
   การขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนน สะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus\

*,**เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง ที่ KING POWER Contact Centre 1631
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66

เงื่อนไขการชำระเต็มจำนวน

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,100 บาท

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ี่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66 เท่านั้น
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,700 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 5,100 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

**การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจากยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)
   โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

***การรับแพ็กเกจท่องเที่ยว

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น รวมรายการชำระเต็มจำนวน รายการแบ่งจ่ายรายเดือน ttb so gooodหรือ ttb pay plan คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ม.ค. 67
 • การนับยอดใช้จ่ายไม่รวม การใช้จ่ายผ่าน E-Wallet ทุกประเภท อาทิ ShopeePay, TrueMoney Wallet, Rabbit LINE Pay และ Dolfin wallet ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ cash chill chill ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
  ซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรมธรรม์ประกันทุกชนิด ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ร้านทองทุกประเภท และยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง หรือยอดใช้จ่ายที่มีการ คืนสินค้าภายหลัง
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู 4 วัน 3 คืน ที่ The St. Regis Maldives Vommuli Resort รวมที่พัก และตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจสำหรับ 2 ท่าน โดยสายการบิน Bangkok Airways มูลค่ารางวัลละ 520,000 บาท จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ (จำกัดรวมสูงสุด 4 สิทธิ์) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมสูงสุด 4 ท่าน โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 2,000,000 บาทขึ้นไป / ท่าน ภายในหมวดร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น
 • เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์
  เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) บัตรเครดิต ttb reserve รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ธนาคารที่ ttbbank.com และธนาคารจะแจ้งผู้ได้รับรางวัล ทางโทรศัพท์ ภายใน 45 วันนับจากวันจบรายการ และผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลโดยการตอบรับและยืนยันสถานที่จัดส่งจดหมายสำหรับใช้สิทธิ์เพื่อจองแพ็กเกจ โดยธนาคารจะดำเนินการจัดส่งจดหมาย สำหรับใช้สิทธิ์เพื่อจองแพ็กเกจภายใน 15 วันนับจากวันที่ธนาคารแจ้งผู้ได้รับรางวัล
 • ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อใช้สิทธิ์จองแพ็กเกจผ่านตัวแทนบริษัท Aspire ผู้ดำเนินการแทนธนาคารที่หมายเลข 02-205-7715 หรือ email : [email protected]
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดวันเข้าพักหลังจากครบกำหนดอายุ 7 เดือนได้ และไม่สามารถเข้าพักได้ในช่วง ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 66 – 8 ม.ค. 67
 • แพ็คเกจมีอายุ 7 เดือน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล (กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน) Top Spenders จะต้องรับรางวัลภายในวันที่ 15 มี.ค. 67 และเดินทางระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 - 30 พ.ย. 67
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขาย หรือจำหน่ายรางวัลให้กับบุคคลอื่น ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ / สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นโดยการมอบอำนาจ
 • ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ธนาคารประกาศรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารในแต่ละรอบรายการ จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ภายในเดือนที่ธนาคารประกาศรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยมูลค่าของรางวัลจะต้องนำมารวมเป็นรายได้ประจำปีของผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยนำส่งสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร

รายละเอียดแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู 4 วัน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน

ที่ The St. Regis Maldives Vommuli Resort มูลค่า 520,000 บาท

 • ห้องพักประเภท Overwater Villa with Pool 1 ห้อง
 • แพ็กเกจ Half board รวมอาหารเช้าและอาหารเย็น (ไม่รวมเครื่องดื่ม) ที่ห้องอาหาร ALBA
 • Shared Seaplane transfer ระหว่างสนามบิน – รีสอร์ต
 • อภินันทนาการเข้าใช้บริการ Blue Hole experience 45 นาที ซึ่งเป็นสระวารีบำบัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในมหาสมุทรอินเดีย
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟ ชั้นธุรกิจ โดยสายการบิน Bangkok Airways
 • แพ็กเกจ 4 วัน 3 คืนนี้ รวมภาษีมูลค่า 10% และภาษีท่องเที่ยว 16% แล้ว
 • ผู้เข้าพักต้องชำระ Green Tax มูลค่า USD 6 ต่อท่านต่อคืนเพิ่มเติม
 • อาหารเย็นที่ห้องอาหาร ALBA เป็นเซตเมนู 3 คอร์ส ประกอบด้วย 1 starter, 1 main dish และ 1 ของหวาน โดยผู้เข้าพักสามารถเลือกรายการอาหารได้เองจากเมนู โดยรายการอาหารที่มีสัญลักษณ์* จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ ผู้เข้าพักสามารถเลือกเป็น เครดิตทานอาหารมูลค่า USD 111 ต่อท่านต่อคืน สำหรับใช้ที่ห้องอาหาร Cargo หรือ Oriental
 • บริการ Shared Seaplane Transfer จากสนามบินนานาชาติ มาเล จะปิดให้บริการเช็คอินในเวลา 30 น. กรุณาสำรองเที่ยวบินที่เดินทางถึงสนามบินก่อนเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับเที่ยวขาออกไปยังสนามบิน จะมีให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 • กรณีต้องการสำรองห้องพักเพิ่มเติมจากแพ็กเกจ จะได้รับส่วนลด 20% จากอัตราห้องพักที่ดีที่สุด

*,**,***เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา ในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรงที่บริษัท Aspire โทร 02 205 7715 หรือ email : [email protected]
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ ttbbank.com

 

 

 

เงื่อนไขการผ่อนชำระ

*การรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) บัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดแบ่งชำระ 0% pay plan นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,900 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกันตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น (ตามตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • สำหรับรายการแบ่งชำระ อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน (ทุกชิ้น ทั้งร้าน) เมื่อมียอดแบ่งชำระขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับ เครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระ ยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart
 • ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก

**การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากจากยอดแบ่งชำระ 0% pay plan ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น และต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
  • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)
   โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 150,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริม
   การขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนน สะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus\

*,**เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง ที่ KING POWER Contact Centre 1631
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro