• EN
 • TH
 • CN

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%* + แลกคะแนนครึ่งหนึ่งสำหรับผ่อนชำระ** แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%* + แลกคะแนนครึ่งหนึ่งสำหรับผ่อนชำระ** แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%* + แลกคะแนนครึ่งหนึ่งสำหรับผ่อนชำระ**

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตเคทีซี สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตเคทีซี สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตเคทีซี

1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66


เงื่อนไขการชำระเต็มจำนวน

*แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%*

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ (รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต และศรีวารี), คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต ), King Power Call To Shop, King Power Chat To Shop, www.kingpower.com, แอปพลิเคชัน KING POWER ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ FR เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และพิมพ์จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://ktc.promo/kingpowercb18 และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯเข้าร่วมรายการฯของสมาชิกบัตรเครดิตฯเพื่อรับสิทธิพิเศษ 1 หมายเลขที่บัตรเครดิตฯต่อ 1 รหัสสิทธิพิเศษต่อตลอดรายการเท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 6. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 7. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 8. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน
 10. ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและแลกคะแนน KTC FOREVER ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ สมาชิกบัตรเครดิตฯ จะต้องมีคะแนน KTC FOREVER คงเหลือเพียงพอตามรายละเอียดและเงื่อนไขรายการที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนบนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 11. สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนจากรายการให้กับเลขที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น และกำหนดการมอบเครดิตเงินคืน เข้าเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการไว้
 12. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

**แลกคะแนนครึ่งหนึ่งสำหรับผ่อนชำระ

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนน KTC FOREVER เท่านั้น (“คะแนน”) และชำระค่าสินค้าตามที่กำหนดด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ KING POWER, King Power Call to Shop, King Power Chat to Shop, www.kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน KING POWER ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป สมาชิกสามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QR หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.ktc.co.th/promotion/shopping/duty-free/king-power-installment เพื่อแจ้งความประสงค์ใช้คะแนน 50% ของยอดค่าสินค้าต่อเซลส์สลิป ภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้น ในการแลกรับสิทธิผ่อนชำระค่าสินค้ากับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ("รายการผ่อนชำระ 0%") และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  • ตัวอย่างเช่น ยอดใช้จ่าย 5,000 บาท ใช้คะแนน 2,500 คะแนน (50%) แลกรับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน
 4. การรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทำรายการภายใน 7 วันนับจากวันที่มียอดใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเครดิตฯ เกิดการบันทึกเข้ามาในระบบของเคทีซี
 5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนนเพียงพอในการแลกรับสิทธิการผ่อนชำระ 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนที่สมาชิกใช้แลกรับสิทธิ์ผ่อนชำระตามรายการนี้ หากสมาชิกได้ชำระยอดใช้จ่ายทั้งหมดก่อนครบกำหนด

***บัตรเครดิต KTC JCB 

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ทุกประเภท (“สมาชิก”) ประเภทที่มีคะแนน KTC FOREVER หรือ KTC ROP (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB ณ KING POWER เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ, King Power Chat To Shop, King Power Call To Shop, www.kingpower.com และ แอปพลิเคชัน KING POWER ภายในประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 1 – 9,- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 2 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 1 เท่า) หรือ เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 10,000 – 99,999.- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 4 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 3 เท่า) หรือ เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 100,000.- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 7 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 6 เท่า)  เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้
 3. จำกัดการมอบคะแนนพิเศษสูงสุด 24,000 คะแนน ต่อท่าน ต่อเดือน หรือจำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,- ต่อท่าน ต่อเดือน สำหรับมอบคะแนนพิเศษ โดยยอดใช้จ่ายส่วนที่เกินจากยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,000.- ต่อท่าน ต่อเดือน จะได้รับคะแนนปกติ
 4. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 5. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ/หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 67 เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 10. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ http://ktc.promo/ktcjcbxkpw

*,**,***เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66


เงื่อนไขการชำระเต็มจำนวน

*แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%*

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ (รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต และศรีวารี), คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต ), King Power Call To Shop, King Power Chat To Shop, www.kingpower.com, แอปพลิเคชัน KING POWER ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ FR เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และพิมพ์จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://ktc.promo/kingpowercb18 และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯเข้าร่วมรายการฯของสมาชิกบัตรเครดิตฯเพื่อรับสิทธิพิเศษ 1 หมายเลขที่บัตรเครดิตฯต่อ 1 รหัสสิทธิพิเศษต่อตลอดรายการเท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 6. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 7. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 8. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน
 10. ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและแลกคะแนน KTC FOREVER ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ สมาชิกบัตรเครดิตฯ จะต้องมีคะแนน KTC FOREVER คงเหลือเพียงพอตามรายละเอียดและเงื่อนไขรายการที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนบนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 11. สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนจากรายการให้กับเลขที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น และกำหนดการมอบเครดิตเงินคืน เข้าเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการไว้
 12. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

**แลกคะแนนครึ่งหนึ่งสำหรับผ่อนชำระ

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนน KTC FOREVER เท่านั้น (“คะแนน”) และชำระค่าสินค้าตามที่กำหนดด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ KING POWER, King Power Call to Shop, King Power Chat to Shop, www.kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน KING POWER ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป สมาชิกสามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QR หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.ktc.co.th/promotion/shopping/duty-free/king-power-installment เพื่อแจ้งความประสงค์ใช้คะแนน 50% ของยอดค่าสินค้าต่อเซลส์สลิป ภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้น ในการแลกรับสิทธิผ่อนชำระค่าสินค้ากับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ("รายการผ่อนชำระ 0%") และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  • ตัวอย่างเช่น ยอดใช้จ่าย 5,000 บาท ใช้คะแนน 2,500 คะแนน (50%) แลกรับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน
 4. การรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทำรายการภายใน 7 วันนับจากวันที่มียอดใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเครดิตฯ เกิดการบันทึกเข้ามาในระบบของเคทีซี
 5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนนเพียงพอในการแลกรับสิทธิการผ่อนชำระ 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนที่สมาชิกใช้แลกรับสิทธิ์ผ่อนชำระตามรายการนี้ หากสมาชิกได้ชำระยอดใช้จ่ายทั้งหมดก่อนครบกำหนด

***บัตรเครดิต KTC JCB 

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ทุกประเภท (“สมาชิก”) ประเภทที่มีคะแนน KTC FOREVER หรือ KTC ROP (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB ณ KING POWER เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ, King Power Chat To Shop, King Power Call To Shop, www.kingpower.com และ แอปพลิเคชัน KING POWER ภายในประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 1 – 9,- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 2 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 1 เท่า) หรือ เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 10,000 – 99,999.- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 4 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 3 เท่า) หรือ เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 100,000.- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 7 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 6 เท่า)  เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้
 3. จำกัดการมอบคะแนนพิเศษสูงสุด 24,000 คะแนน ต่อท่าน ต่อเดือน หรือจำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,- ต่อท่าน ต่อเดือน สำหรับมอบคะแนนพิเศษ โดยยอดใช้จ่ายส่วนที่เกินจากยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,000.- ต่อท่าน ต่อเดือน จะได้รับคะแนนปกติ
 4. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 5. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ/หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 67 เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 10. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ http://ktc.promo/ktcjcbxkpw

*,**,***เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66


เงื่อนไขการชำระเต็มจำนวน

*แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%*

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ (รางน้ำ, พัทยา, ภูเก็ต และศรีวารี), คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต ), King Power Call To Shop, King Power Chat To Shop, www.kingpower.com, แอปพลิเคชัน KING POWER ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ FR เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และพิมพ์จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://ktc.promo/kingpowercb18 และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 4. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯเข้าร่วมรายการฯของสมาชิกบัตรเครดิตฯเพื่อรับสิทธิพิเศษ 1 หมายเลขที่บัตรเครดิตฯต่อ 1 รหัสสิทธิพิเศษต่อตลอดรายการเท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
 6. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 7. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 8. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปและจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน
 10. ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและแลกคะแนน KTC FOREVER ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ สมาชิกบัตรเครดิตฯ จะต้องมีคะแนน KTC FOREVER คงเหลือเพียงพอตามรายละเอียดและเงื่อนไขรายการที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนบนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 11. สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนจากรายการให้กับเลขที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น และกำหนดการมอบเครดิตเงินคืน เข้าเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการไว้
 12. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน

**แลกคะแนนครึ่งหนึ่งสำหรับผ่อนชำระ

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนน KTC FOREVER เท่านั้น (“คะแนน”) และชำระค่าสินค้าตามที่กำหนดด้วยบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ KING POWER, King Power Call to Shop, King Power Chat to Shop, www.kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน KING POWER ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. เมื่อสมาชิกมียอดชำระค่าสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป สมาชิกสามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QR หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.ktc.co.th/promotion/shopping/duty-free/king-power-installment เพื่อแจ้งความประสงค์ใช้คะแนน 50% ของยอดค่าสินค้าต่อเซลส์สลิป ภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้น ในการแลกรับสิทธิผ่อนชำระค่าสินค้ากับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ("รายการผ่อนชำระ 0%") และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  • ตัวอย่างเช่น ยอดใช้จ่าย 5,000 บาท ใช้คะแนน 2,500 คะแนน (50%) แลกรับสิทธิผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน
 4. การรับสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทำรายการภายใน 7 วันนับจากวันที่มียอดใช้จ่ายของสมาชิกบัตรเครดิตฯ เกิดการบันทึกเข้ามาในระบบของเคทีซี
 5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนนเพียงพอในการแลกรับสิทธิการผ่อนชำระ 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนที่สมาชิกใช้แลกรับสิทธิ์ผ่อนชำระตามรายการนี้ หากสมาชิกได้ชำระยอดใช้จ่ายทั้งหมดก่อนครบกำหนด

***บัตรเครดิต KTC JCB 

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนพิเศษให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB ทุกประเภท (“สมาชิก”) ประเภทที่มีคะแนน KTC FOREVER หรือ KTC ROP (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB ณ KING POWER เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ, King Power Chat To Shop, King Power Call To Shop, www.kingpower.com และ แอปพลิเคชัน KING POWER ภายในประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 66 - 31 ม.ค. 67  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 1 – 9,- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 2 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 1 เท่า) หรือ เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 10,000 – 99,999.- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 4 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 3 เท่า) หรือ เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ ครบ 100,000.- สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์คะแนน 7 เท่า (มาจากคะแนนปกติ 1 เท่า และคะแนนพิเศษ 6 เท่า)  เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้
 3. จำกัดการมอบคะแนนพิเศษสูงสุด 24,000 คะแนน ต่อท่าน ต่อเดือน หรือจำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,- ต่อท่าน ต่อเดือน สำหรับมอบคะแนนพิเศษ โดยยอดใช้จ่ายส่วนที่เกินจากยอดใช้จ่ายสูงสุด 100,000.- ต่อท่าน ต่อเดือน จะได้รับคะแนนปกติ
 4. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 5. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ/หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 67 เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 10. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 11. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือ http://ktc.promo/ktcjcbxkpw

*,**,***เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000