• EN
 • TH
 • CN

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท* รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท* รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท*

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้

1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66


*เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน

 • รับสิทธิพิเศษได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยและลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.66- 30 ก.ย.66 เท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคำนวณเงินคืนสูงสุดตามประเภทบัตรฯ ที่สมาชิกบัตรฯ มียอดใช้จ่ายรวมกันสูงสุดในกรณีที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรหลายประเภท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท /ท่าน/ ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา (รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่น (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นแบ่งจ่าย Citi PayLite ได้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการที่ถูกยกเลิก
 • สมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืน

*เงื่อนไขสำหรับแบ่งชำระ 0% Citi PayLite

 1. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 2. ยกเว้น รายการBirthday Celebration, สินค้าแผนกสุราและบุหรี่
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ออกในประเทศไทย และลงทะเบียนเข้าร่วมระหว่างวันที่1 ก.ค.66- 30 ก.ย.66 เท่านั้น
 4. การแบ่งชำระ0% นาน 6 เดือน ต้องมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และ 10 เดือน ต้องมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 5. เฉพาะยอดภายในแผนกเดียวกัน และหลังหักส่วนลดแล้ว
 6. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ(รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) 
 7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ
 9. สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 10. ในกรณีที่สมาชิกทำการปิดการแบ่งชำระก่อนระยะเวลากำหนด หรือยกเลิกยอดการใช้จ่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินตามยอด มูลค่าเครดิตเงินคืนที่ได้รับผ่านบัญชีบัตรเครดิตของท่าน
 11. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 12. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 13. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า บริการ หรือการจัดจำหน่าย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 15. THCB96

1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66


*เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน

 • รับสิทธิพิเศษได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยและลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.66- 30 ก.ย.66 เท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคำนวณเงินคืนสูงสุดตามประเภทบัตรฯ ที่สมาชิกบัตรฯ มียอดใช้จ่ายรวมกันสูงสุดในกรณีที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรหลายประเภท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท /ท่าน/ ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา (รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่น (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นแบ่งจ่าย Citi PayLite ได้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการที่ถูกยกเลิก
 • สมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืน

*เงื่อนไขสำหรับแบ่งชำระ 0% Citi PayLite

 1. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 2. ยกเว้น รายการBirthday Celebration, สินค้าแผนกสุราและบุหรี่
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ออกในประเทศไทย และลงทะเบียนเข้าร่วมระหว่างวันที่1 ก.ค.66- 30 ก.ย.66 เท่านั้น
 4. การแบ่งชำระ0% นาน 6 เดือน ต้องมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และ 10 เดือน ต้องมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 5. เฉพาะยอดภายในแผนกเดียวกัน และหลังหักส่วนลดแล้ว
 6. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ(รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) 
 7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ
 9. สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 10. ในกรณีที่สมาชิกทำการปิดการแบ่งชำระก่อนระยะเวลากำหนด หรือยกเลิกยอดการใช้จ่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินตามยอด มูลค่าเครดิตเงินคืนที่ได้รับผ่านบัญชีบัตรเครดิตของท่าน
 11. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 12. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 13. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า บริการ หรือการจัดจำหน่าย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 15. THCB96

1 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66


*เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน

 • รับสิทธิพิเศษได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยและลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.66- 30 ก.ย.66 เท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคำนวณเงินคืนสูงสุดตามประเภทบัตรฯ ที่สมาชิกบัตรฯ มียอดใช้จ่ายรวมกันสูงสุดในกรณีที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรหลายประเภท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท /ท่าน/ ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา (รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริม)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่น (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นแบ่งจ่าย Citi PayLite ได้
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการที่ถูกยกเลิก
 • สมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืน

*เงื่อนไขสำหรับแบ่งชำระ 0% Citi PayLite

 1. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 2. ยกเว้น รายการBirthday Celebration, สินค้าแผนกสุราและบุหรี่
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ออกในประเทศไทย และลงทะเบียนเข้าร่วมระหว่างวันที่1 ก.ค.66- 30 ก.ย.66 เท่านั้น
 4. การแบ่งชำระ0% นาน 6 เดือน ต้องมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และ 10 เดือน ต้องมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 5. เฉพาะยอดภายในแผนกเดียวกัน และหลังหักส่วนลดแล้ว
 6. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ(รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) 
 7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการ
 9. สมาชิกบัตรฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 10. ในกรณีที่สมาชิกทำการปิดการแบ่งชำระก่อนระยะเวลากำหนด หรือยกเลิกยอดการใช้จ่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินตามยอด มูลค่าเครดิตเงินคืนที่ได้รับผ่านบัญชีบัตรเครดิตของท่าน
 11. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 12. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 13. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้า บริการ หรือการจัดจำหน่าย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 15. THCB96