• EN
 • TH
 • CN

Double up shopping deals! Simply sign up for shopping fun at the airport พลัสความคุ้มคูณสอง ช้อปสนุกมากกว่า สมัครง่าย! ที่สนามบิน 加倍优惠 快乐购物 申请简单!于机场店

19 June 2023 – 31 July 2023 19 มิถุนายน 2566 – 31 กรกฎาคม 2566 2023年6月19日-7月31日

*Terms and conditions on how to use membership account topup reward for new members

 • Fully redeemable for shopping in store at King Power nationwide and online at www.kingpower.com and KINGPOWER app.
 • Invalid for use in conjunction with Cash Card and Gift Card.
 • Terms and conditions are governed by the Company and are subject to changes without prior notice. Please verify terms and conditions at retail points or call King Power Contact Centre at 1631.

*Terms and conditions on the use of discount coupon reward for new NAVY members

 • 15% discount coupon is valid for SCARLET member’s purchase of 1 item.
 • Valid for participating merchandise and brands.
 • Valid for use at King Power Suvarnabhumi Airport, Don Mueang Airport, Chiang Mai Airport, Hat Yai Airport, Phuket Airport and U-Tapao Airport.
 • Valid for use on the date of membership signup only.
 • Limited to 1 offer / member throughout the campaign.
 • Invalid for use in conjunction with any other discount offer including King Power member discount.
 • Invalid for use in conjunction with Birthday Celebration privileges, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher and Cash Voucher. An exception is made for membership account topup reward for new members.
 • Invalid for the purchase of liquor and tobacco.
 • Non-exchangeable and non-refundable for cash or change.
 • For personal use; non-transferable for any other person.
 • Screenshot or image file of discount coupons are disqualified for offer.
 • Terms and conditions are governed by the Company and are subject to changes without prior notice. Please verify terms and conditions at retail points or call King Power Contact Centre at 1631.

*Terms and conditions of 50 CARATs given as a reward for new members

 • Given instantly as a complimentary reward upon signing up for membership.
 • Valid for use at King Power in store nationwide and online at www.kingpower.com or KINGPOWER app.
 • Valid for the purchase of participating merchandise and brands.
 • Valid for 3 calendar years with active membership status. For example, those who sign up for membership on 1 June 2023 are entitled to redeem CARATs until 31 December 2025.
 • Terms and conditions are governed by the Company and are subject to changes without prior notice. Please verify terms and conditions at retail points or call King Power Contact Centre at 1631.

*เงื่อนไขการใช้ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก (E-Purse)

 • สามารถ นำมาช้อปได้เต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และเว็บไซต์ www.kingpower.com หรือแอปพลิเคชัน KINGPOWER
 • ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับ Cash Card และ Gift Card
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดจากการสมัครสมาชิก NAVY และ SCARLET

 • คูปองส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกใหม่ประเภท NAVY สามารถ ใช้ซื้อสินค้า 1 ชิ้น
 • คูปองส่วนลด 15% สำหรับสมาชิกใหม่ประเภท SCARLET สามารถ ใช้ซื้อสินค้า 1 ชิ้น
 • สามารถ ใช้กับสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ
 • สามารถ ใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา
 • คูปองส่วนลดหมดอายุภายในวันที่สมัครสมาชิก
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ
 • ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่น ๆ ทุกประเภท
 • ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher ยกเว้น ยอดเงินที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการได้
 • ไม่สามารถ ใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่
 • ไม่สามารถ แลกคืนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถ เปลี่ยนมือให้ลูกค้าท่านอื่นนำมาใช้
 • ไม่สามารถ ใช้สิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอ หรือการแคปเจอร์หน้าจอ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

*เงื่อนไขการรับกะรัตรีวอร์ด 50 กะรัต

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ ประเภn NAVY และ SCARLET รับทันทีกะรัต 50 กะรัต
 • สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และเว็บไซต์ www.kingpower.com หรือ แอปพลิเคชัน KINGPOWER
 • สามารถใช้กับสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการ
 • กะรัตที่ได้รับเพิ่มมีอายุ 3 ปีปฏิทิน โดยนับจากปีที่ได้รับกะรัต และหมดอายุ ณ วันสิ้นปี
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน Atome

 • ผู้ใช้งาน Atome ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ได้รับอนุญาตโดยชอบให้ถือบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่อาโตมีอาจรับชำระในแต่ละครั้ง โดยไม่รวมถึง บัตรเดบิตเติมเงิน (prepaid debit card) บัตรเดบิตเสมือนจริง (virtual debit card) หรือเลขบัญชีเสมือนจริง (virtual account numbers)บัตรกำนัลแทนเงินสด (gift cards) หรือบัตรเข้าถึง (access card) ประเภทอื่น
 • ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนด้วยวิธีการ e-KYC ก่อนการชำระเงิน
 • หลังการชำระเงิน Atome จะแบ่งการจ่ายเงินของคุณออกเป็น 3 งวดเท่าๆ กัน จ่ายงวดแรก ณ จุดชำระ อีก 2 งวด จะถูกแบ่งเป็นสองช่วงๆ ละ 30 วันโดยไม่มีดอกเบี้ย โดยลูกค้าต้องสำรองเงินไว้ให้เพียงพอ ก่อนถึงวันกำหนดชำระ หากเกินกำหนดชำระ บริษัทฯ มีสิทธิ์ติดตามทวงถามหนี้ตามที่กฎหมายกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมนียมในการชำระเงินล่าช้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเปิดเผยวงเงินสูงสุด หรือจำนวนเงินที่ลูกค้าสามารถใช้จ่ายได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการซึ่งอาจเกิดกับลูกค้าจากการที่ลูกค้าไม่ได้ใส่ราคาซื้อที่ถูกต้อง

*申请会员时充值的金额使用条款

 • 可全额用于王权免税所有分店和官网 www.kingpower.com 或KINGPOWER的APP
 • 不能与现金卡和礼金卡同时使用
 • 条件条款需符合公司规定,活动变更详情请咨询销售点或致电热线1631

*申请王权SCARLET会员时获得的优惠券使用条款

 • 八五折优惠券适用于王权SCARLET新会员,可用于购买1件商品
 • 适用于参与活动 的商品和品牌
 • 适用于素万那普机场、廊曼机场、清迈机场、合艾机场、普吉机场和乌塔保机场
 • 优惠券于申请会员当日使用有效
 • 限1次/人/活动期间
 • 不能与王权会员卡折扣和其他优惠活动同时使用
 • 不能与会员生日权限、电子钱包、现金卡、礼金卡、礼金券、现金券同时使用,申请会员时充值的金额除外
 • 烟酒部门不参加
 • 不能退还或变现
 • 不能转让他人使用
 • 不能以拍图或截屏的方式使用权益
 • 条件条款需符合公司规定,活动变更详情请咨询销售点或致电热线1631

*50克拉奖励活动条款

 • 王权NAVY 和SCARLET新会员专属权益,即刻获得50克拉奖励
 • 可用于王权免税所有分店和官网 www.kingpower.com 或KINGPOWER的APP
 • 适用于参与活动 的商品和品牌
 • 获得奖励的克拉有效期为3年,按获得克拉的年份算起,有效期至第三年的年末
 • 条件条款需符合公司规定,活动变更详情请咨询销售点或致电热线1631