• EN
 • TH
 • CN

Carat Rewards แลกง่ายได้ส่วนลด 5 – 31 พฤษภาคม 2566 Carat Rewards แลกง่ายได้ส่วนลด 5 – 31 พฤษภาคม 2566 Carat Rewards แลกง่ายได้ส่วนลด 5 – 31 พฤษภาคม 2566

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ วัน
 • โดยการซื้อสินค้าจะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น / ใบเสร็จรับเงิน
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • สินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Purse จากรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • คูปองส่วนลด หมดอายุเมื่อกดรับสิทธิ์ภายใน 10 ชั่วโมง
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • พนักงานบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่สามารถร่วมรายการ
 • กรณียืนยันแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถ ยกเลิกรายการ หรือ คืนกะรัตในทุกกรณี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ วัน
 • โดยการซื้อสินค้าจะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น / ใบเสร็จรับเงิน
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • สินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Purse จากรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • คูปองส่วนลด หมดอายุเมื่อกดรับสิทธิ์ภายใน 10 ชั่วโมง
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • พนักงานบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่สามารถร่วมรายการ
 • กรณียืนยันแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถ ยกเลิกรายการ หรือ คืนกะรัตในทุกกรณี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ วัน
 • โดยการซื้อสินค้าจะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น / ใบเสร็จรับเงิน
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • สินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Purse จากรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น E-Purse ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • คูปองส่วนลด หมดอายุเมื่อกดรับสิทธิ์ภายใน 10 ชั่วโมง
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • พนักงานบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่สามารถร่วมรายการ
 • กรณียืนยันแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถ ยกเลิกรายการ หรือ คืนกะรัตในทุกกรณี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631