• EN
 • TH
 • CN

เติมเต็มความคุ้มค่าทุกช่วงเวลาการช้อป สำหรับนักเดินทางชาวไทย เติมเต็มความคุ้มค่าทุกช่วงเวลาการช้อป สำหรับนักเดินทางชาวไทย เติมเต็มความคุ้มค่าทุกช่วงเวลาการช้อป สำหรับนักเดินทางชาวไทย

12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา

*เงื่อนไขการร่วมรายการคูปองส่วนลดเดือนเกิด

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • สินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากการสมัครสมาชิก และรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา
 • คูปองส่วนลดหมดอายุในวันที่ทำการแลกรับ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

**เงื่อนไขการรับสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY

 • เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ หมดอายุแล้วเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • ไม่สามารถโอนสถานะสมาชิกที่ได้รับให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

*เงื่อนไขการร่วมรายการคูปองส่วนลดเดือนเกิด

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • สินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากการสมัครสมาชิก และรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา
 • คูปองส่วนลดหมดอายุในวันที่ทำการแลกรับ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

**เงื่อนไขการรับสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY

 • เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ หมดอายุแล้วเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • ไม่สามารถโอนสถานะสมาชิกที่ได้รับให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

*เงื่อนไขการร่วมรายการคูปองส่วนลดเดือนเกิด

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • สินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากการสมัครสมาชิก และรายการส่งเสริมการขาย, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และอู่ตะเภา
 • คูปองส่วนลดหมดอายุในวันที่ทำการแลกรับ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631

**เงื่อนไขการรับสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY

 • เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ หรือสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ หมดอายุแล้วเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • ไม่สามารถโอนสถานะสมาชิกที่ได้รับให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดขาย หรือ Contact Centre 1631