• EN
 • TH
 • CN

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 43,700 บาท และแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 43,700 บาท และแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 43,700 บาท และแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10%

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

1 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66

*เงื่อนไขพิเศษที่ 1

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต MY TRAVEL/ SCB MY TRAVEL (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น (บัตรเครดิต CardX หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้;

(i) 15,000-49,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท

(ii) 50,000-119,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท

(iii) 120,000-249,999  บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท

(iv) ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,700 บาท

 1. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,700 บาท / ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ 2KPG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย(ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น
 3. ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ/ รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/ การคืนสินค้า
 4. ในกรณีที่คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคาร ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 6. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 7. คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคาร จะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

**เงื่อนไขพิเศษที่ 2

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL/ SCB MY TRAVEL, CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น (บัตรเครดิต CardX หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 2. ผู้ถือบัตร ใช้คะแนนสะสม CardX Rewards เท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ เดือน
 3. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าแลกซื้อ
 4. ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 5. คะแนนสะสม CardX Rewards ที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 6. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

*/**เงื่อนไขรวม:

 1. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 2. คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. คาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และคิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 4. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ CardX Contact Center โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิต CardX หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิต SCB
 5. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       

***เงื่อนไขการแลกคะแนน

 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต CardX Family Plus / SCB Family Plus และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% ตามระยะเวลาแบ่งจ่ายที่กำหนด ณ วันที่ทำรายการที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 3. จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน (หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท) / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / เดือน
 4. ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ทำรายการแบ่งจ่ายเท่านั้น
 5. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ / ขอคืน / ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 6. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 7. ยกเว้น สิทธิ์ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่, รายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY / CardX Contact Center และ SCB Call Center), รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 8. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ / หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ / หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ / หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 9. การแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ / หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งจ่าย หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 10. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการแบ่งจ่าย ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ดเอกซ์ และ / หรือธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 11. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระยอดแบ่งจ่ายน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่คาร์ดเอกซ์ และ / หรือธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยคาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น
 12. คาร์ดเอกซ์ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 13. คาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 14. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 15. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX

***แบ่งชำระ 0%

 • 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)

1 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66

*เงื่อนไขพิเศษที่ 1

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต MY TRAVEL/ SCB MY TRAVEL (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น (บัตรเครดิต CardX หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้;

(i) 15,000-49,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท

(ii) 50,000-119,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท

(iii) 120,000-249,999  บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท

(iv) ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,700 บาท

 1. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,700 บาท / ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ 2KPG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย(ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น
 3. ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ/ รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/ การคืนสินค้า
 4. ในกรณีที่คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคาร ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 6. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 7. คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคาร จะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

**เงื่อนไขพิเศษที่ 2

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL/ SCB MY TRAVEL, CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น (บัตรเครดิต CardX หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 2. ผู้ถือบัตร ใช้คะแนนสะสม CardX Rewards เท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ เดือน
 3. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าแลกซื้อ
 4. ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 5. คะแนนสะสม CardX Rewards ที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 6. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

*/**เงื่อนไขรวม:

 1. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 2. คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. คาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และคิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 4. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ CardX Contact Center โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิต CardX หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิต SCB
 5. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       

***เงื่อนไขการแลกคะแนน

 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต CardX Family Plus / SCB Family Plus และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% ตามระยะเวลาแบ่งจ่ายที่กำหนด ณ วันที่ทำรายการที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 3. จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน (หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท) / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / เดือน
 4. ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ทำรายการแบ่งจ่ายเท่านั้น
 5. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ / ขอคืน / ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 6. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 7. ยกเว้น สิทธิ์ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่, รายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY / CardX Contact Center และ SCB Call Center), รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 8. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ / หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ / หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ / หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 9. การแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ / หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งจ่าย หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 10. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการแบ่งจ่าย ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ดเอกซ์ และ / หรือธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 11. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระยอดแบ่งจ่ายน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่คาร์ดเอกซ์ และ / หรือธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยคาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น
 12. คาร์ดเอกซ์ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 13. คาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 14. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 15. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX

***แบ่งชำระ 0%

 • 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)

1 มี.ค. 66 - 30 เม.ย. 66

*เงื่อนไขพิเศษที่ 1

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต MY TRAVEL/ SCB MY TRAVEL (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น (บัตรเครดิต CardX หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้;

(i) 15,000-49,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท

(ii) 50,000-119,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท

(iii) 120,000-249,999  บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,700 บาท

(iv) ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,700 บาท

 1. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,700 บาท / ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ 2KPG เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย(ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น
 3. ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ/ รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ/ การคืนสินค้า
 4. ในกรณีที่คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคาร ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 6. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 7. คาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคาร จะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

**เงื่อนไขพิเศษที่ 2

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL/ SCB MY TRAVEL, CardX FAMILY PLUS/ SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น (บัตรเครดิต CardX หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง CardX ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 2. ผู้ถือบัตร ใช้คะแนนสะสม CardX Rewards เท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน/ ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน)/ เดือน
 3. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/รายการแบ่งชำระทุกประเภท (ดีจังแบ่งชำระรายเดือน และ ดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY /CardX Contact Center และ SCB Call Center)/ สินค้าแลกซื้อ
 4. ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 5. คะแนนสะสม CardX Rewards ที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 6. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

*/**เงื่อนไขรวม:

 1. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ/หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ/หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ/หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 2. คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. คาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และคิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 4. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ CardX Contact Center โทร. 1468 สำหรับบัตรเครดิต CardX หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิต SCB
 5. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)       

***เงื่อนไขการแลกคะแนน

 1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ยกเว้น บัตรเครดิต CardX Family Plus / SCB Family Plus และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% ตามระยะเวลาแบ่งจ่ายที่กำหนด ณ วันที่ทำรายการที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อตามเซลล์สลิปแลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 3. จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน (หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท) / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / เดือน
 4. ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โดยแสดงเซลล์สลิปและบัตรเครดิตตัวจริงให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันที่ทำรายการแบ่งจ่ายเท่านั้น
 5. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ / ขอคืน / ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 6. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 7. ยกเว้น สิทธิ์ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่, รายการดีจัง แบ่งชำระรายเดือน ที่ทำรายการผ่านแอป SCB EASY / CardX Contact Center และ SCB Call Center), รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
 8. ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ / หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของคาร์ดเอกซ์และ / หรือธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ดเอกซ์ และ / หรือธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ดเอกซ์และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด
 9. การแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ / หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาการแบ่งจ่าย หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นสำหรับจำนวนเงินแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 10. กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดการแบ่งจ่าย ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้คาร์ดเอกซ์ และ / หรือธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดเงินคงค้างทั้งหมดเต็มจำนวน
 11. กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระยอดแบ่งจ่ายน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่คาร์ดเอกซ์ และ / หรือธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที โดยคาร์ดเอกซ์ และธนาคารมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้ถือบัตรชำระยอดคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คาร์ดเอกซ์และธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่คาร์ดเอกซ์ และธนาคาร ประกาศหรือกำหนด ณ ขณะนั้น
 12. คาร์ดเอกซ์ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้การใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 13. คาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของคาร์ดเอกซ์ ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 14. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 15. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX

***แบ่งชำระ 0%

 • 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)