• EN
 • TH
 • CN

รับฟรีคูปองส่วนลดเครื่องสำอาง น้ำหอม รับฟรีคูปองส่วนลดเครื่องสำอาง น้ำหอม รับฟรีคูปองส่วนลดเครื่องสำอาง น้ำหอม

19 มกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง 19 มกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง 19 มกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง*เงื่อนไขการร่วมรายการ 
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*เงื่อนไขการร่วมรายการ 
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*เงื่อนไขการร่วมรายการ 
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • Cash Card และ Gift Card ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก ไม่สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า