• EN
 • TH
 • CN

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 44,500 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 44,500 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 44,500 บาท

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 65


*เงื่อนไขพิเศษที่ 1

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตร ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / เดือน
 3. ยกเว้นการใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /รายการผ่อนชำระทุกประเภท (ผ่อนชำระ0% SCB ดีจัง และ Call for Dee Jung) / สินค้าแลกซื้อ
 4. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ /ขอคืน / ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 5. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

**เงื่อนไขพิเศษที่ 2

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้;
  • 15,000 - 49,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
  • 50,000 - 119,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
  • 120,000 - 249,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,900 บาท
  • ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท
 3. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท / ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ KPG2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
 5. ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / รายการผ่อนชำระทุกประเภท (ผ่อนชำระ0% SCB ดีจัง และ Call for Dee Jung) / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
 6. ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 8. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 9. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

เงื่อนไขรวม:

 1. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนและการรับเครดิตเงินคืนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 4. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 65


*เงื่อนไขพิเศษที่ 1

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตร ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / เดือน
 3. ยกเว้นการใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /รายการผ่อนชำระทุกประเภท (ผ่อนชำระ0% SCB ดีจัง และ Call for Dee Jung) / สินค้าแลกซื้อ
 4. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ /ขอคืน / ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 5. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

**เงื่อนไขพิเศษที่ 2

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้;
  • 15,000 - 49,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
  • 50,000 - 119,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
  • 120,000 - 249,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,900 บาท
  • ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท
 3. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท / ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ KPG2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
 5. ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / รายการผ่อนชำระทุกประเภท (ผ่อนชำระ0% SCB ดีจัง และ Call for Dee Jung) / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
 6. ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 8. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 9. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

เงื่อนไขรวม:

 1. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนและการรับเครดิตเงินคืนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 4. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 65


*เงื่อนไขพิเศษที่ 1

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทยกเว้น บัตรเครดิต Family Plus บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
 2. ผู้ถือบัตร ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน (ทุกประเภทบัตรรวมกัน) / เดือน
 3. ยกเว้นการใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ /รายการผ่อนชำระทุกประเภท (ผ่อนชำระ0% SCB ดีจัง และ Call for Dee Jung) / สินค้าแลกซื้อ
 4. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ /ขอคืน / ยกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced) ได้
 5. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

**เงื่อนไขพิเศษที่ 2

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านเครื่อง EDC ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
 2. เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้รับเครดิตเงินคืนดังนี้;
  • 15,000 - 49,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
  • 50,000 - 119,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
  • 120,000 - 249,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,900 บาท
  • ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,500 บาท
 3. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท / ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อเข้าร่วมรายการโดยพิมพ์ KPG2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (ใบที่ใช้จ่าย) ส่ง SMS มาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
 5. ยกเว้นรายการใช้จ่ายที่ร้านอาหาร / สินค้าแลกซื้อ / รายการผ่อนชำระทุกประเภท (ผ่อนชำระ0% SCB ดีจัง และ Call for Dee Jung) / สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ / การคืนสินค้า
 6. ในกรณีที่ทางธนาคารตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการแบ่งชำระค่าสินค้าชิ้นเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการมอบเครดิตเงินคืนได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยเศษของการคำนวณที่ไม่เข้าข่ายจะไม่ได้นำมาคำนวณในการมอบเครดิตเงินคืน
 8. เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 9. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

เงื่อนไขรวม:

 1. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนและการรับเครดิตเงินคืนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะได้รับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ และ / หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 4. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777