• EN
 • TH
 • CN

สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปจุใจ ยังไงก็คุ้ม สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปจุใจ ยังไงก็คุ้ม สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปจุใจ ยังไงก็คุ้ม

ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร และพัทยา ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร และพัทยา ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร และพัทยา


สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันที

คูปองส่วนลด 2,000 บาท* เมื่อช้อป 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ

(สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไป 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ)

ตัวอย่างคูปอง

พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**

1 – 31 สิงหาคม 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร และพัทยา

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

เงื่อนไขรวม :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขผ่อนชำระปกติ)
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
 • ยอดซื้อที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขาย On-Top 5% จากรายการ Home Delivery สามารถร่วมรายการได้ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร และพัทยา

**

 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • คูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไปครบ 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ำหอม เครื่องสำอาง สุรา และบุหรี่
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • คูปองส่วนลดหมดอายุภายในวันที่ทำการแลกรับ


สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันที

คูปองส่วนลด 2,000 บาท* เมื่อช้อป 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ

(สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไป 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ)

ตัวอย่างคูปอง

พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**

1 – 31 สิงหาคม 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร และพัทยา

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

เงื่อนไขรวม :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขผ่อนชำระปกติ)
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
 • ยอดซื้อที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขาย On-Top 5% จากรายการ Home Delivery สามารถร่วมรายการได้ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร และพัทยา

**

 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • คูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไปครบ 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ำหอม เครื่องสำอาง สุรา และบุหรี่
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • คูปองส่วนลดหมดอายุภายในวันที่ทำการแลกรับ


สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันที

คูปองส่วนลด 2,000 บาท* เมื่อช้อป 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ

(สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไป 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ)

ตัวอย่างคูปอง

พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**

1 – 31 สิงหาคม 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร และพัทยา

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

เงื่อนไขรวม :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขผ่อนชำระปกติ)
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
 • ยอดซื้อที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขาย On-Top 5% จากรายการ Home Delivery สามารถร่วมรายการได้ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร และพัทยา

**

 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • คูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไปครบ 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ำหอม เครื่องสำอาง สุรา และบุหรี่
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • คูปองส่วนลดหมดอายุภายในวันที่ทำการแลกรับ