• EN
 • TH
 • CN

ช้อปถูกใจ สบายกระเป๋า ช้อปถูกใจ สบายกระเป๋า ช้อปถูกใจ สบายกระเป๋า


สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันที

คูปองส่วนลด 2,000 บาท* เมื่อช้อป 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ

(สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไป 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ)

ตัวอย่างคูปอง

พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**

1 - 31 กรกฎาคม 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และมหานคร

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

เงื่อนไขรวม :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขผ่อนชำระปกติ)
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
 • ยอดซื้อที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขาย On-Top 5% จากรายการ Home Delivery สามารถร่วมรายการได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และมหานคร
 • รายการส่งเสริมการขาย ช้อปอิ่มฟรี สามารถร่วมรายการได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น

**

 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • คูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไปครบ 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ำหอม เครื่องสำอาง สุรา และบุหรี่
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • คูปองส่วนลดหมดอายุภายในวันที่ทำการแลกรับ


สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันที

คูปองส่วนลด 2,000 บาท* เมื่อช้อป 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ

(สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไป 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ)

ตัวอย่างคูปอง

พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**

1 - 31 กรกฎาคม 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และมหานคร

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

เงื่อนไขรวม :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขผ่อนชำระปกติ)
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
 • ยอดซื้อที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขาย On-Top 5% จากรายการ Home Delivery สามารถร่วมรายการได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และมหานคร
 • รายการส่งเสริมการขาย ช้อปอิ่มฟรี สามารถร่วมรายการได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น

**

 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • คูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไปครบ 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ำหอม เครื่องสำอาง สุรา และบุหรี่
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • คูปองส่วนลดหมดอายุภายในวันที่ทำการแลกรับ


สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับทันที

คูปองส่วนลด 2,000 บาท* เมื่อช้อป 20,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ

(สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไป 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ)

ตัวอย่างคูปอง

พร้อมสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**

1 - 31 กรกฎาคม 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และมหานคร

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

เงื่อนไขรวม :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ (ตามเงื่อนไขผ่อนชำระปกติ)
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน
 • ยอดซื้อที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขาย On-Top 5% จากรายการ Home Delivery สามารถร่วมรายการได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และมหานคร
 • รายการส่งเสริมการขาย ช้อปอิ่มฟรี สามารถร่วมรายการได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น

**

 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • คูปองส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าครั้งถัดไปครบ 4,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ำหอม เครื่องสำอาง สุรา และบุหรี่
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต
 • คูปองส่วนลดหมดอายุภายในวันที่ทำการแลกรับ