• EN
 • TH
 • CN

ช้อปอิ่มฟรี! ที่ THAI TASTE HUB หรือห้อง ECLIPSE ช้อปอิ่มฟรี! ที่ THAI TASTE HUB หรือห้อง ECLIPSE ช้อปอิ่มฟรี! ที่ THAI TASTE HUB หรือห้อง ECLIPSE


เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น

อิ่มฟรี 300 บาท*

เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จรับเงิน

(จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน)

 18- 30 กันยายน 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย :

 1. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 2. สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 4. ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 5. บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้บัตรรับประทานอาหาร :

 1. คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับร้านอาหารในโซน THAI TASTE HUB หรือห้อง ECLIPSE ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
 2. การใช้คูปอง Thai Taste Hub ต้องนำคูปองไปแลก Cash Card เพื่อชำระค่าอาหาร
 3. คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำการแลกรับ
 4. คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือทอนเป็นเงินสด


เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น

อิ่มฟรี 300 บาท*

เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จรับเงิน

(จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน)

 18- 30 กันยายน 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย :

 1. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 2. สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 4. ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 5. บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้บัตรรับประทานอาหาร :

 1. คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับร้านอาหารในโซน THAI TASTE HUB หรือห้อง ECLIPSE ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
 2. การใช้คูปอง Thai Taste Hub ต้องนำคูปองไปแลก Cash Card เพื่อชำระค่าอาหาร
 3. คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำการแลกรับ
 4. คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือทอนเป็นเงินสด


เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น

อิ่มฟรี 300 บาท*

เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จรับเงิน

(จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน)

 18- 30 กันยายน 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย :

 1. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 2. สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 4. ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 5. บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้บัตรรับประทานอาหาร :

 1. คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับร้านอาหารในโซน THAI TASTE HUB หรือห้อง ECLIPSE ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
 2. การใช้คูปอง Thai Taste Hub ต้องนำคูปองไปแลก Cash Card เพื่อชำระค่าอาหาร
 3. คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำการแลกรับ
 4. คูปองนี้ไม่สามารถแลกคืน หรือทอนเป็นเงินสด