• EN
 • TH
 • CN

ช้อปสินค้า Home Delivery ราคา Duty Free ช้อปสินค้า Home Delivery ราคา Duty Free ช้อปสินค้า Home Delivery ราคา Duty Free

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ตลดเพิ่ม 5% 

เมื่อช้อปครบ 1,200 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จรับเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน ณ จุดขาย


2 – 30 พฤศิกายน 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

*เงื่อนไขรายการ

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration,ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าลดเพิ่ม 5% 

เมื่อช้อปครบ 1,200 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จรับเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน ณ จุดขาย


2 – 30 พฤศิกายน 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

*เงื่อนไขรายการ

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration,ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าลดเพิ่ม 5% 

เมื่อช้อปครบ 1,200 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จรับเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พนักงาน ณ จุดขาย


2 – 30 พฤศิกายน 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต

สอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Centre 1631 หรือ King Power’s Official Facebook

*เงื่อนไขรายการ

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration,ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้นยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก และยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก รวมถึง Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า