• EN
 • TH
 • CN

รับฟรี! คูปองทานอาหาร 200 บาท รับฟรี! คูปองทานอาหาร 200 บาท รับฟรี! คูปองทานอาหาร 200 บาท

พิเศษ สำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์! วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

รับฟรี! คูปองทานอาหาร 200 บาท โดยไม่ต้องมียอดซื้อ

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00

จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน

ขอสงวนสิทธิ์การรับคูปองอาหาร สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่มาแสดงสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์นี้ให้ผู้อื่นได้

สอบถามเพิ่มเติม Call Centre 1631

สมัครสมาชิก คลิกที่นี่!

รายละเอียดรายการ

วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ รับสิทธิ์ดังนี้ ( 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน )

ตัวอย่างคูปอง


เงื่อนไขการใช้บัตรรับประทานอาหาร

 • คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับร้านอาหารในโซนและนอกโซน Thai Taste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • การใช้คูปอง Thai Taste Hub ต้องนำคูปองไปแลก Cash Card เพื่อชำระค่าอาหาร
 • การใช้คูปองนอกโซน Thai Taste Hub สามารถชำระค่าอาหารได้ตามมูลค่า
 • คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำรายการ
 • คูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พิเศษ สำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์! วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

รับฟรี! คูปองทานอาหาร 200 บาท โดยไม่ต้องมียอดซื้อ

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00

จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน

ขอสงวนสิทธิ์การรับคูปองอาหาร สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่มาแสดงสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์นี้ให้ผู้อื่นได้

สอบถามเพิ่มเติม Call Centre 1631

สมัครสมาชิก คลิกที่นี่!

รายละเอียดรายการ

วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ รับสิทธิ์ดังนี้ ( 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน )

ตัวอย่างคูปอง


เงื่อนไขการใช้บัตรรับประทานอาหาร

 • คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับร้านอาหารในโซนและนอกโซน Thai Taste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • การใช้คูปอง Thai Taste Hub ต้องนำคูปองไปแลก Cash Card เพื่อชำระค่าอาหาร
 • การใช้คูปองนอกโซน Thai Taste Hub สามารถชำระค่าอาหารได้ตามมูลค่า
 • คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำรายการ
 • คูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พิเศษ สำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์! วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

รับฟรี! คูปองทานอาหาร 200 บาท โดยไม่ต้องมียอดซื้อ

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เวลา 10:00 – 21:00

จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน

ขอสงวนสิทธิ์การรับคูปองอาหาร สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่มาแสดงสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์นี้ให้ผู้อื่นได้

สอบถามเพิ่มเติม Call Centre 1631

สมัครสมาชิก คลิกที่นี่!

รายละเอียดรายการ

วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ รับสิทธิ์ดังนี้ ( 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน )

ตัวอย่างคูปอง


เงื่อนไขการใช้บัตรรับประทานอาหาร

 • คูปองใช้แทนเงินสดสำหรับร้านอาหารในโซนและนอกโซน Thai Taste Hub ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • การใช้คูปอง Thai Taste Hub ต้องนำคูปองไปแลก Cash Card เพื่อชำระค่าอาหาร
 • การใช้คูปองนอกโซน Thai Taste Hub สามารถชำระค่าอาหารได้ตามมูลค่า
 • คูปองหมดอายุภายในวันที่ทำรายการ
 • คูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า