• EN
 • TH
 • CN

คุ้มที่ 2 ลุ้นทริปล่องเรือ คุ้มที่ 2 ลุ้นทริปล่องเรือ คุ้มที่ 2 ลุ้นทริปล่องเรือ

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปครบทุก 5,000 บาท (สุทธิ)

รับคูปองสำหรับลุ้นทริปล่องเรือไหว้พระเสริมมงคล กับ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร จำนวน 1 สิทธิ์

พิเศษ! สมาชิก CROWN, VEGA รับคูปองลุ้น 2 สิทธิ์

23 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563  

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucherรวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • จับรางวัล และประกาศผลภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
 • สมาชิกที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

ตัวอย่างคูปองลุ้นรางวัลทริปล่องเรือเสริมมงคล

  

เงื่อนไขคูปอง

 1. กรุณาเขียนชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ และหย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วน เพื่อลุ้นรางวัล
 2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลและประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
 3. สมาชิกที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับสมาชิกที่มีชื่อ – นามสกุล ตรงกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเท่านั้น
 5. สมาชิก 1 ท่าน สมารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัล
 6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด
 7. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. หมดเขตการส่งคูปองชิงรางวัลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปครบทุก 5,000 บาท (สุทธิ)

รับคูปองสำหรับลุ้นทริปล่องเรือไหว้พระเสริมมงคล กับ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร จำนวน 1 สิทธิ์

พิเศษ! สมาชิก CROWN, VEGA รับคูปองลุ้น 2 สิทธิ์

23 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563  

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucherรวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • จับรางวัล และประกาศผลภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
 • สมาชิกที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

ตัวอย่างคูปองลุ้นรางวัลทริปล่องเรือเสริมมงคล

  

เงื่อนไขคูปอง

 1. กรุณาเขียนชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ และหย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วน เพื่อลุ้นรางวัล
 2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลและประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
 3. สมาชิกที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับสมาชิกที่มีชื่อ – นามสกุล ตรงกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเท่านั้น
 5. สมาชิก 1 ท่าน สมารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัล
 6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด
 7. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. หมดเขตการส่งคูปองชิงรางวัลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปครบทุก 5,000 บาท (สุทธิ)

รับคูปองสำหรับลุ้นทริปล่องเรือไหว้พระเสริมมงคล กับ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร จำนวน 1 สิทธิ์

พิเศษ! สมาชิก CROWN, VEGA รับคูปองลุ้น 2 สิทธิ์

23 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563  

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucherรวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • จับรางวัล และประกาศผลภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
 • สมาชิกที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

ตัวอย่างคูปองลุ้นรางวัลทริปล่องเรือเสริมมงคล

  

เงื่อนไขคูปอง

 1. กรุณาเขียนชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ และหย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วน เพื่อลุ้นรางวัล
 2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลและประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
 3. สมาชิกที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับสมาชิกที่มีชื่อ – นามสกุล ตรงกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเท่านั้น
 5. สมาชิก 1 ท่าน สมารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัล
 6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด
 7. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. หมดเขตการส่งคูปองชิงรางวัลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563