• EN
 • TH
 • CN

คุ้มที่ 2 ลุ้นทริปล่องเรือ คุ้มที่ 2 ลุ้นทริปล่องเรือ คุ้มที่ 2 ลุ้นทริปล่องเรือ

สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปครบทุก 5,000 บาท (สุทธิ)

รับคูปองสำหรับลุ้นทริปล่องเรือไหว้พระเสริมมงคล กับ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร จำนวน 1 สิทธิ์

พิเศษ! สมาชิก CROWN, VEGA รับคูปองลุ้น 2 สิทธิ์

23 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563  

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucherรวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • จับรางวัล และประกาศผลภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
 • สมาชิกที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

ตัวอย่างคูปองลุ้นรางวัลทริปล่องเรือเสริมมงคล

  

เงื่อนไขคูปอง

 1. กรุณาเขียนชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ และหย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วน เพื่อลุ้นรางวัล
 2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลและประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
 3. สมาชิกที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับสมาชิกที่มีชื่อ – นามสกุล ตรงกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเท่านั้น
 5. สมาชิก 1 ท่าน สมารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัล
 6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด
 7. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. หมดเขตการส่งคูปองชิงรางวัลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปครบทุก 5,000 บาท (สุทธิ)

รับคูปองสำหรับลุ้นทริปล่องเรือไหว้พระเสริมมงคล กับ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร จำนวน 1 สิทธิ์

พิเศษ! สมาชิก CROWN, VEGA รับคูปองลุ้น 2 สิทธิ์

23 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563  

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucherรวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • จับรางวัล และประกาศผลภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
 • สมาชิกที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

ตัวอย่างคูปองลุ้นรางวัลทริปล่องเรือเสริมมงคล

  

เงื่อนไขคูปอง

 1. กรุณาเขียนชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ และหย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วน เพื่อลุ้นรางวัล
 2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลและประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
 3. สมาชิกที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับสมาชิกที่มีชื่อ – นามสกุล ตรงกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเท่านั้น
 5. สมาชิก 1 ท่าน สมารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัล
 6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด
 7. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. หมดเขตการส่งคูปองชิงรางวัลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปครบทุก 5,000 บาท (สุทธิ)

รับคูปองสำหรับลุ้นทริปล่องเรือไหว้พระเสริมมงคล กับ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร จำนวน 1 สิทธิ์

พิเศษ! สมาชิก CROWN, VEGA รับคูปองลุ้น 2 สิทธิ์

23 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563  

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucherรวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ  
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • จับรางวัล และประกาศผลภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 
 • สมาชิกที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

ตัวอย่างคูปองลุ้นรางวัลทริปล่องเรือเสริมมงคล

  

เงื่อนไขคูปอง

 1. กรุณาเขียนชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรสมาชิก เบอร์โทรศัพท์ และหย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วน เพื่อลุ้นรางวัล
 2. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลและประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
 3. สมาชิกที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับสมาชิกที่มีชื่อ – นามสกุล ตรงกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเท่านั้น
 5. สมาชิก 1 ท่าน สมารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัล
 6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสด
 7. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. หมดเขตการส่งคูปองชิงรางวัลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563