• EN
 • TH
 • CN

คุ้มที่ 1 รับทันทีปี่เซียะมงคล คุ้มที่ 1 รับทันทีปี่เซียะมงคล คุ้มที่ 1 รับทันทีปี่เซียะมงคล

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 

รับทันที! ปี่เซียะมงคล จำกัด 2,020 ท่านแรกตลอดรายการ(1 สิทธิ์/ท่าน/วัน) 

วันที่ 23 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563  

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ 

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิก ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ

สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 

รับทันที! ปี่เซียะมงคล จำกัด 2,020 ท่านแรกตลอดรายการ(1 สิทธิ์/ท่าน/วัน) 

วันที่ 23 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563  

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ 

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิก ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ

สมาชิก คิง เพาเวอร์ ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) 

รับทันที! ปี่เซียะมงคล จำกัด 2,020 ท่านแรกตลอดรายการ(1 สิทธิ์/ท่าน/วัน) 

วันที่ 23 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563  

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ 

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถ ใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์  Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ  ยกเว้น  ยอดเงินในบัตรสมาชิก ที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 • ยอดซื้อที่เกิดจากแผนกเหล้า บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ