• EN
 • TH
 • CN

BEST DEAL EVER สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับฟรี! คูปองเงินสดสูงสุด 2,000 บาท* BEST DEAL EVER สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับฟรี! คูปองเงินสดสูงสุด 2,000 บาท* BEST DEAL EVER สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับฟรี! คูปองเงินสดสูงสุด 2,000 บาท*

1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) / ใบเสร็จ
บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ - ไทยพาณิชย์ รับคูปองเงินสด
1,000 บาท
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ประเภทอื่นๆ 800 บาท

(จำกัดการซื้อสินค้าสูงสุด 20,000 บาท/ท่าน/สาขา/ตลอดรายการ)

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองและบัตรส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • สมาชิกที่ร่วมรายการจะต้องแสดงบัตรประชาชนคู่กับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ในการเข้าร่วมรายการ
 • คูปองเงินสดมูลค่า 800 บาท และ 1,000 บาท ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองนี้สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และหมดอายุวันที่ 5 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ  กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สมัครสมาชิก คลิกที่นี่!


1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) / ใบเสร็จ
บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ - ไทยพาณิชย์ รับคูปองเงินสด
1,000 บาท
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ประเภทอื่นๆ 800 บาท

(จำกัดการซื้อสินค้าสูงสุด 20,000 บาท/ท่าน/สาขา/ตลอดรายการ)

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองและบัตรส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • สมาชิกที่ร่วมรายการจะต้องแสดงบัตรประชาชนคู่กับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ในการเข้าร่วมรายการ
 • คูปองเงินสดมูลค่า 800 บาท และ 1,000 บาท ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองนี้สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และหมดอายุวันที่ 5 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ  กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สมัครสมาชิก คลิกที่นี่!

1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) / ใบเสร็จ
บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ - ไทยพาณิชย์ รับคูปองเงินสด
1,000 บาท
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ประเภทอื่นๆ 800 บาท

(จำกัดการซื้อสินค้าสูงสุด 20,000 บาท/ท่าน/สาขา/ตลอดรายการ)

เงื่อนไข

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองและบัตรส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท
 • สมาชิกที่ร่วมรายการจะต้องแสดงบัตรประชาชนคู่กับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ในการเข้าร่วมรายการ
 • คูปองเงินสดมูลค่า 800 บาท และ 1,000 บาท ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองนี้สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต และหมดอายุวันที่ 5 มีนาคม 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ  กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สมัครสมาชิก คลิกที่นี่!