• EN
 • TH
 • CN

Earn credit rebate up to 12% รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% Earn credit rebate up to 12%

for Bangkok Bank credit card สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ for Bangkok Bank credit card

1 ม.ค. - 31 มี.ค 65


เงื่อนไข

 1. การแบ่งชำระ Be Smart ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ บัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 2. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่ร้านค้าและธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย โดยมียอดราคาสินค้าขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับการแบ่งชำระ 0% 6 เดือน และยอดราคาสินค้าขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับการแบ่งชำระ 0% 10 เดือน
 3. สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรหลักที่มียอดแบ่งชำระที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
 4. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,200 บาท /  ท่าน ต่อรอบโปรโมชั่น (1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65)
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขายให้กับสมาชิกบัตรหลักที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 6. กรณีลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 11% และ 12% ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมในบัญชีของบัตรหลักตามจำนวนคะแนนเท่ายอดซื้อสูงสุดไม่เกิน 60,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการในวันที่ธนาคาร คืนเงินให้ หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารคืนเงินให้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืนโดยเครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การแลกใช้คะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 11% และ 12% เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรแอร์เอเชียแพลทินัม มาสเตอร์การ์ด และบัตรเสริม
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 9. ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank you Rewards ได้เองที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522
 10. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 11. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.bangkokbank.com/creditcard ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
 13. สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือโทร 0 2638 4000

แบ่งชำระ 0%:

 • 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)

1 ม.ค. - 31 มี.ค 65


เงื่อนไข

 1. การแบ่งชำระ Be Smart ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ บัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 2. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่ร้านค้าและธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย โดยมียอดราคาสินค้าขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับการแบ่งชำระ 0% 6 เดือน และยอดราคาสินค้าขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับการแบ่งชำระ 0% 10 เดือน
 3. สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรหลักที่มียอดแบ่งชำระที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
 4. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,200 บาท /  ท่าน ต่อรอบโปรโมชั่น (1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65)
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขายให้กับสมาชิกบัตรหลักที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 6. กรณีลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 11% และ 12% ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมในบัญชีของบัตรหลักตามจำนวนคะแนนเท่ายอดซื้อสูงสุดไม่เกิน 60,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการในวันที่ธนาคาร คืนเงินให้ หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารคืนเงินให้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืนโดยเครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การแลกใช้คะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 11% และ 12% เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรแอร์เอเชียแพลทินัม มาสเตอร์การ์ด และบัตรเสริม
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 9. ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank you Rewards ได้เองที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522
 10. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 11. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.bangkokbank.com/creditcard ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
 13. สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือโทร 0 2638 4000

แบ่งชำระ 0%:

 • 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)

1 ม.ค. - 31 มี.ค 65


เงื่อนไข

 1. การแบ่งชำระ Be Smart ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ บัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 2. เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่ร้านค้าและธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย โดยมียอดราคาสินค้าขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับการแบ่งชำระ 0% 6 เดือน และยอดราคาสินค้าขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป สำหรับการแบ่งชำระ 0% 10 เดือน
 3. สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรหลักที่มียอดแบ่งชำระที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
 4. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,200 บาท /  ท่าน ต่อรอบโปรโมชั่น (1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65)
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขายให้กับสมาชิกบัตรหลักที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
 6. กรณีลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 11% และ 12% ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมในบัญชีของบัตรหลักตามจำนวนคะแนนเท่ายอดซื้อสูงสุดไม่เกิน 60,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการในวันที่ธนาคาร คืนเงินให้ หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารคืนเงินให้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เครดิตเงินคืนโดยเครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การแลกใช้คะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 11% และ 12% เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรแอร์เอเชียแพลทินัม มาสเตอร์การ์ด และบัตรเสริม
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ
 9. ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank you Rewards ได้เองที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522
 10. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 11. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.bangkokbank.com/creditcard ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
 13. สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือโทร 0 2638 4000

แบ่งชำระ 0%:

 • 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales)) / เซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)