• EN
 • TH
 • CN

KING POWER ร่วมโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ 1กรกฎาคม – 31ธันวาคม 2564 KING POWER ร่วมโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ 1กรกฎาคม – 31ธันวาคม 2564 KING POWER ร่วมโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ 1กรกฎาคม – 31ธันวาคม 2564

at King Power Rangnam, Srivaree, Pattaya and Phuket ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต at King Power Rangnam, Srivaree, Pattaya and Phuket


คิง เพาเวอร์ ร่วมโครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้

1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รับสิทธิ์ E-Voucher รวมสูงสุด 7,000 บ. เมื่อช้อปสินค้า Home Delivery หรือ สินค้าป้ายฟ้า
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และ ภูเก็ต

(เงื่อนไขเป็นไปตามโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ กำหนด)

*เงื่อนไขการรับคืนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher)ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564

 • ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยเงินของตนเองผ่านG-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • การใช้จ่ายเพื่อนำมาคำนวณสิทธิ์รับคืนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
 • สินค้าแผนกสุรา บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • การซื้อ Cash Card หรือ การแพ็กเกจการสมัครสมาชิก ไม่สามารถร่วมรายการ
 • จำกัดยอดซื้อสินค้าเพื่อนำมาคำนวณบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ดังนี้
  • 1กรกฎาคม – 14 กรกฎาคม 2564   สามารถใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท / คน /วัน
  • 15กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564   สามารถใช้จ่ายสูงสุด 10,000 บาท / คน /วัน
 • จำกัดยอดซื้อสินค้าเพื่อนำมาคำนวณบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน
 • รับสิทธิ์การคืนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท/ท่าน/โครงการฯ
 • จะได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยคืนเป็นวงเงินสิทธิ์ให้ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • รัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ไม่เกิน 4 ล้านหมายเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ รัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนสิทธิ์ได้ในภายหลัง
 • การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิ์ตามข้อมูล จะพิจารณาเมื่อประชาชนลงทะเบียนสำเร็จ ตามลำดับก่อนหลังจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
 • การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสามารถตรวจสอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการได้ที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือโทร.02-111-1122
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กำหนด

เงื่อนไขการใช้วงเงินสิทธิ์ในรูปแบบบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) เดือนสิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

 • ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ต้องชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G- Wallet) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • สแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) และไม่มีกระบวนการใด ๆ ในการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และไม่ให้ทำซ้ำ ส่งต่อ หรือวิธีการอื่นใดกับ QR Code ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้า
 • สินค้าแผนกสุรา บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • การซื้อ Cash Card หรือ การแพ็กเกจการสมัครสมาชิก ไม่สามารถร่วมรายการ
 • แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 00 – 23.00 น. ของทุกวัน
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher) สามารถสะสมมูลค่าเพื่อใช้จ่ายกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher) สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสามารถตรวจสอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการได้ที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือโทร. 02-111-1122
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กำหนด

**ประเภทสินค้าและบริการ (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564)

 1. สินค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้ารูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการไว้ล่วงหน้า
 2. บริการ ได้แก่ บริการนวด สปา ทำผม และทำเล็บ ไม่รวมถึงบัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
 3. การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสามารถตรวจสอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการได้ที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com  หรือโทร. 02-111-1122
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กำหนด


คิง เพาเวอร์ ร่วมโครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้

1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รับสิทธิ์ E-Voucher รวมสูงสุด 7,000 บ. เมื่อช้อปสินค้า Home Delivery หรือ สินค้าป้ายฟ้า
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และ ภูเก็ต

(เงื่อนไขเป็นไปตามโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ กำหนด)

*เงื่อนไขการรับคืนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher)ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564

 • ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยเงินของตนเองผ่านG-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • การใช้จ่ายเพื่อนำมาคำนวณสิทธิ์รับคืนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
 • สินค้าแผนกสุรา บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • การซื้อ Cash Card หรือ การแพ็กเกจการสมัครสมาชิก ไม่สามารถร่วมรายการ
 • จำกัดยอดซื้อสินค้าเพื่อนำมาคำนวณบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ดังนี้
  • 1กรกฎาคม – 14 กรกฎาคม 2564   สามารถใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท / คน /วัน
  • 15กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564   สามารถใช้จ่ายสูงสุด 10,000 บาท / คน /วัน
 • จำกัดยอดซื้อสินค้าเพื่อนำมาคำนวณบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน
 • รับสิทธิ์การคืนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท/ท่าน/โครงการฯ
 • จะได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยคืนเป็นวงเงินสิทธิ์ให้ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • รัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ไม่เกิน 4 ล้านหมายเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ รัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนสิทธิ์ได้ในภายหลัง
 • การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิ์ตามข้อมูล จะพิจารณาเมื่อประชาชนลงทะเบียนสำเร็จ ตามลำดับก่อนหลังจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
 • การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสามารถตรวจสอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการได้ที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือโทร.02-111-1122
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กำหนด

เงื่อนไขการใช้วงเงินสิทธิ์ในรูปแบบบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) เดือนสิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

 • ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ต้องชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G- Wallet) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • สแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) และไม่มีกระบวนการใด ๆ ในการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และไม่ให้ทำซ้ำ ส่งต่อ หรือวิธีการอื่นใดกับ QR Code ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้า
 • สินค้าแผนกสุรา บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • การซื้อ Cash Card หรือ การแพ็กเกจการสมัครสมาชิก ไม่สามารถร่วมรายการ
 • แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 00 – 23.00 น. ของทุกวัน
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher) สามารถสะสมมูลค่าเพื่อใช้จ่ายกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher) สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสามารถตรวจสอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการได้ที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือโทร. 02-111-1122
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กำหนด

**ประเภทสินค้าและบริการ (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564)

 1. สินค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้ารูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการไว้ล่วงหน้า
 2. บริการ ได้แก่ บริการนวด สปา ทำผม และทำเล็บ ไม่รวมถึงบัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
 3. การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสามารถตรวจสอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการได้ที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com  หรือโทร. 02-111-1122
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กำหนด


คิง เพาเวอร์ ร่วมโครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้

1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รับสิทธิ์ E-Voucher รวมสูงสุด 7,000 บ. เมื่อช้อปสินค้า Home Delivery หรือ สินค้าป้ายฟ้า
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และ ภูเก็ต

(เงื่อนไขเป็นไปตามโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ กำหนด)

*เงื่อนไขการรับคืนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher)ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564

 • ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยเงินของตนเองผ่านG-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • การใช้จ่ายเพื่อนำมาคำนวณสิทธิ์รับคืนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
 • สินค้าแผนกสุรา บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • การซื้อ Cash Card หรือ การแพ็กเกจการสมัครสมาชิก ไม่สามารถร่วมรายการ
 • จำกัดยอดซื้อสินค้าเพื่อนำมาคำนวณบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ดังนี้
  • 1กรกฎาคม – 14 กรกฎาคม 2564   สามารถใช้จ่ายสูงสุด 5,000 บาท / คน /วัน
  • 15กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564   สามารถใช้จ่ายสูงสุด 10,000 บาท / คน /วัน
 • จำกัดยอดซื้อสินค้าเพื่อนำมาคำนวณบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน
 • รับสิทธิ์การคืนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท/ท่าน/โครงการฯ
 • จะได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยคืนเป็นวงเงินสิทธิ์ให้ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • รัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) รวมตลอดระยะเวลาโครงการฯ ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ไม่เกิน 4 ล้านหมายเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ รัฐอาจพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนสิทธิ์ได้ในภายหลัง
 • การพิจารณาผู้ได้รับสิทธิ์ตามข้อมูล จะพิจารณาเมื่อประชาชนลงทะเบียนสำเร็จ ตามลำดับก่อนหลังจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ
 • การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสามารถตรวจสอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการได้ที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือโทร.02-111-1122
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กำหนด

เงื่อนไขการใช้วงเงินสิทธิ์ในรูปแบบบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) เดือนสิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564

 • ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ต้องชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G- Wallet) บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 • สแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) และไม่มีกระบวนการใด ๆ ในการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีการใด และไม่ให้ทำซ้ำ ส่งต่อ หรือวิธีการอื่นใดกับ QR Code ในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้า
 • สินค้าแผนกสุรา บุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • การซื้อ Cash Card หรือ การแพ็กเกจการสมัครสมาชิก ไม่สามารถร่วมรายการ
 • แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ระหว่างเวลา 00 – 23.00 น. ของทุกวัน
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher) สามารถสะสมมูลค่าเพื่อใช้จ่ายกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่สามารถแลกออกมาเป็นเงินสดได้
 • บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Voucher) สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสามารถตรวจสอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการได้ที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือโทร. 02-111-1122
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กำหนด

**ประเภทสินค้าและบริการ (ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564)

 1. สินค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้ารูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการไว้ล่วงหน้า
 2. บริการ ได้แก่ บริการนวด สปา ทำผม และทำเล็บ ไม่รวมถึงบัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
 3. การกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดสามารถตรวจสอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้าและ/หรือบริการได้ที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้.com  หรือโทร. 02-111-1122
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กำหนด