• EN
 • TH
 • CN

รับคูปองเงินสด สูงสุด 1,000 บาท รับคูปองเงินสด สูงสุด 1,000 บาท รับคูปองเงินสด สูงสุด 1,000 บาท

ช้อปคุ้ม ไปกับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

พิเศษสำหรับสมาชิกบัตร คิง เพาเวอร์ ทุกประเภท ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ เพียงชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) / ใบเสร็จรับเงิน รับคูปองเงินสด 800 บาท

พิเศษ เฉพาะบัตรเครคิตร่วม คิง เพาเวอร์ - ไทยพาณิชย์ รับคูปองเงินสด 1,000 บาท

(จำกัดยอดซื้อสินค้าสูงสุด 20,000 บาท / ท่าน / สาขา / ตลอดรายการ)

วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

หมายเหตุ :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Purse, E-Cash, Gift Voucher, Cash Voucher, Cash Card, Gift Card และบัตรส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท 
 • สมาชิกที่ร่วมรายการจะต้องแสดงบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ คู่กับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ในการเข้าร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดมูลค่า 800 บาท และ 1,000 บาท  ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองนี้  สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต มหานคร) และ หมดอายุวันที่ 5 ตุลาคม 2562

ช้อปคุ้ม ไปกับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

พิเศษสำหรับสมาชิกบัตร คิง เพาเวอร์ ทุกประเภท ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ เพียงชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) / ใบเสร็จรับเงิน รับคูปองเงินสด 800 บาท

พิเศษ เฉพาะบัตรเครคิตร่วม คิง เพาเวอร์ - ไทยพาณิชย์ รับคูปองเงินสด 1,000 บาท

(จำกัดยอดซื้อสินค้าสูงสุด 20,000 บาท / ท่าน / สาขา / ตลอดรายการ)

วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

หมายเหตุ :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Purse, E-Cash, Gift Voucher, Cash Voucher, Cash Card, Gift Card และบัตรส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท 
 • สมาชิกที่ร่วมรายการจะต้องแสดงบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ คู่กับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ในการเข้าร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดมูลค่า 800 บาท และ 1,000 บาท  ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองนี้  สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต มหานคร) และ หมดอายุวันที่ 5 ตุลาคม 2562

ช้อปคุ้ม ไปกับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

พิเศษสำหรับสมาชิกบัตร คิง เพาเวอร์ ทุกประเภท ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ เพียงชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ครบทุก 10,000 บาท (สุทธิ) / ใบเสร็จรับเงิน รับคูปองเงินสด 800 บาท

พิเศษ เฉพาะบัตรเครคิตร่วม คิง เพาเวอร์ - ไทยพาณิชย์ รับคูปองเงินสด 1,000 บาท

(จำกัดยอดซื้อสินค้าสูงสุด 20,000 บาท / ท่าน / สาขา / ตลอดรายการ)

วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

หมายเหตุ :

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Purse, E-Cash, Gift Voucher, Cash Voucher, Cash Card, Gift Card และบัตรส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท 
 • สมาชิกที่ร่วมรายการจะต้องแสดงบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ คู่กับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ในการเข้าร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลดมูลค่า 800 บาท และ 1,000 บาท  ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 • คูปองนี้  สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต มหานคร) และ หมดอายุวันที่ 5 ตุลาคม 2562