• EN
 • TH
 • CN

Disney Exclusive sale Disney Exclusive sale Disney Exclusive sale

ลดทั้งร้าน 50%
เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ 

19 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

เงื่อนไข

 1. สินค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ เสื้อผ้า, ผ้าเช็ดตัว, สายรัดกระเป๋า, ตุ๊กตา, นาฬิกา, กล่องดินสอ, แก้วน้ำ, หมอน, พวงกุญแจ และกระเป๋าเดินทาง
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 4. บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลดทั้งร้าน 50%
เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ 

19 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

เงื่อนไข

 1. สินค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ เสื้อผ้า, ผ้าเช็ดตัว, สายรัดกระเป๋า, ตุ๊กตา, นาฬิกา, กล่องดินสอ, แก้วน้ำ, หมอน, พวงกุญแจ และกระเป๋าเดินทาง
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 4. บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลดทั้งร้าน 50%
เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ 

19 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563
ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

เงื่อนไข

 1. สินค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ เสื้อผ้า, ผ้าเช็ดตัว, สายรัดกระเป๋า, ตุ๊กตา, นาฬิกา, กล่องดินสอ, แก้วน้ำ, หมอน, พวงกุญแจ และกระเป๋าเดินทาง
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 4. บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ
 5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า