• EN
 • TH
 • CN

ลดทั้งร้าน 5% ลดทั้งร้าน 5% ลดทั้งร้าน 5%

ช้อปกระจาย สบายกระเป๋าลดทั้งร้าน 5% ไม่มีขั้นต่ำ

สำหรับลูกค้าพาสปอร์ตไทย

 • ลูกค้า คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

           กดรหัส กด *762*99*269863* เลขที่หนังสือเดินทาง#โทรออก (ฟรี)

 • ลูกค้า คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง

           กดรหัส กด *762*99*269864* เลขที่หนังสือเดินทาง#โทรออก (ฟรี)

1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562

ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง

เงื่อนไขรายการ

 • รายการส่งเสริมการขายส่วนลด 5% จำกัดเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ 
 • รายการส่งเสริมการขายส่วนลด 5% จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากหน้าบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมทั้งสิทธิ์  Birthday  Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ 
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช้อปกระจาย สบายกระเป๋าลดทั้งร้าน 5% ไม่มีขั้นต่ำ

สำหรับลูกค้าพาสปอร์ตไทย

 • ลูกค้า คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

           กดรหัส กด *762*99*269863* เลขที่หนังสือเดินทาง#โทรออก (ฟรี)

 • ลูกค้า คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง

           กดรหัส กด *762*99*269864* เลขที่หนังสือเดินทาง#โทรออก (ฟรี)

1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562

ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง

เงื่อนไขรายการ

 • รายการส่งเสริมการขายส่วนลด 5% จำกัดเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ 
 • รายการส่งเสริมการขายส่วนลด 5% จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากหน้าบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมทั้งสิทธิ์  Birthday  Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ 
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช้อปกระจาย สบายกระเป๋าลดทั้งร้าน 5% ไม่มีขั้นต่ำ

สำหรับลูกค้าพาสปอร์ตไทย

 • ลูกค้า คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

           กดรหัส กด *762*99*269863* เลขที่หนังสือเดินทาง#โทรออก (ฟรี)

 • ลูกค้า คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง

           กดรหัส กด *762*99*269864* เลขที่หนังสือเดินทาง#โทรออก (ฟรี)

1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562

ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง

เงื่อนไขรายการ

 • รายการส่งเสริมการขายส่วนลด 5% จำกัดเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ 
 • รายการส่งเสริมการขายส่วนลด 5% จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากหน้าบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมทั้งสิทธิ์  Birthday  Celebration , ยอดเงินในบัตรสมาชิก, Cash Card , Gift Card , Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ทุกประเภท ยกเว้น ยอดเงินในบัตรสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก สามารถร่วมรายการ
 • ผ่อนชำระ 0% สามารถร่วมรายการ 
 • บัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์ กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า