• EN
 • TH
 • CN

Earn credit rebate up to 10,000 Baht in total รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท Earn credit rebate up to 10,000 Baht in total

1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**
ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท*

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป
เครดิตเงินคืน (บาท) ประเภทบัตร
15,000 - 49,999 200 ทุกบัตร
50,000 - 99,999 800
100,000 ขึ้นไป 2,000
200,000 ขึ้นไป 5,000* เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
 • สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • สำหรับทุกบัตร จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์)

SMS Register: ลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่านแอพพลิเคชั่น Uchoose ฟรี (พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น KP2) หรือ ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ โดยพิมพ์ KP2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 08-1927-9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และรอรับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการจากระบบ

ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท**
เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • แลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่านมือถือกด USSD: กด*465*10660*หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*คะแนนที่ต้องการแลก# โทรออก

*/** รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็มจากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

เงื่อนไข *,**

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ออนไลน์

*เงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีประเภทอื่นๆ
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้

**เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยลงทะเบียนผ่าน USSD ภายในเดือนที่ทำรายการ
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 5,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะดำเนินการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ตามเงื่อนไขรายการนี้ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายบนเซลล์สลิปตามที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ณ วันที่บริษัทคำนวณคะแนนสะสม และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนน ในกรณีที่แลกคะแนนสะสมไม่เท่ากับยอดซื้อต่อเซลล์สลิป โดยจะคืนคะแนนสะสมภายใน 90 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**
ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท*

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป
เครดิตเงินคืน (บาท) ประเภทบัตร
15,000 - 49,999 200 ทุกบัตร
50,000 - 99,999 800
100,000 ขึ้นไป 2,000
200,000 ขึ้นไป 5,000* เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
 • สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • สำหรับทุกบัตร จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์)

SMS Register: ลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่านแอพพลิเคชั่น Uchoose ฟรี (พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น KP2) หรือ ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ โดยพิมพ์ KP2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 08-1927-9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และรอรับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการจากระบบ

ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท**
เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • แลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่านมือถือกด USSD: กด*465*10660*หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*คะแนนที่ต้องการแลก# โทรออก

*/** รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็มจากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

เงื่อนไข *,**

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ออนไลน์

*เงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีประเภทอื่นๆ
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้

**เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยลงทะเบียนผ่าน USSD ภายในเดือนที่ทำรายการ
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 5,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะดำเนินการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ตามเงื่อนไขรายการนี้ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายบนเซลล์สลิปตามที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ณ วันที่บริษัทคำนวณคะแนนสะสม และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนน ในกรณีที่แลกคะแนนสะสมไม่เท่ากับยอดซื้อต่อเซลล์สลิป โดยจะคืนคะแนนสะสมภายใน 90 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10,000 บาท*,**
ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท*

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป
เครดิตเงินคืน (บาท) ประเภทบัตร
15,000 - 49,999 200 ทุกบัตร
50,000 - 99,999 800
100,000 ขึ้นไป 2,000
200,000 ขึ้นไป 5,000* เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
 • สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • สำหรับทุกบัตร จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์)

SMS Register: ลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่านแอพพลิเคชั่น Uchoose ฟรี (พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น KP2) หรือ ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ โดยพิมพ์ KP2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 08-1927-9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และรอรับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการจากระบบ

ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท**
เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • แลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่านมือถือกด USSD: กด*465*10660*หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*คะแนนที่ต้องการแลก# โทรออก

*/** รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็มจากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

เงื่อนไข *,**

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ออนไลน์

*เงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีประเภทอื่นๆ
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้

**เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยลงทะเบียนผ่าน USSD ภายในเดือนที่ทำรายการ
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 5,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะดำเนินการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ตามเงื่อนไขรายการนี้ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายบนเซลล์สลิปตามที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ณ วันที่บริษัทคำนวณคะแนนสะสม และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนคะแนน ในกรณีที่แลกคะแนนสะสมไม่เท่ากับยอดซื้อต่อเซลล์สลิป โดยจะคืนคะแนนสะสมภายใน 90 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด