• EN
 • TH
 • CN

Earn credit rebate up to 5,000 Baht รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท Earn credit rebate up to 5,000 Baht

for citibank credit card สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ for citibank credit card

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64


*เงื่อนไข :

 • รับสิทธิพิเศษได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย และลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนคำนวณจากรายการใช้จ่ายที่มียอดใช้สูงที่สุด / ลูกค้า / ตลอดรายการ ยกตัวอย่าง หากลูกค้ามียอดใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ 3 รายการ ทางธนาคารฯ จะคำนวณให้เครดิตเงินคืนโดยใช้รายการที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด
 • จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 300,000 บาท / สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักบัตรเสริม และบัตรทุกประเภทรวมกัน) / ตลอดรายการ โดยเครดิตเงินคืนพิเศษจะถูกบันทึกลงบนบัตรฯ ที่มีการใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นแบ่งจ่าย Citi PayLite ได้
 • บัตรเครดิตทุกประเภทจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / สมาชิกบัตรฯ / ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินจะถูกคำนวณและบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบโปรแกรมโดยคะแนนสะสมจะถูกบันทึกเข้าบัตรที่มีการใช้จ่ายสูงสุด และสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบคะแนน
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนซื้อสินค้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64


*เงื่อนไข :

 • รับสิทธิพิเศษได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย และลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนคำนวณจากรายการใช้จ่ายที่มียอดใช้สูงที่สุด / ลูกค้า / ตลอดรายการ ยกตัวอย่าง หากลูกค้ามียอดใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ 3 รายการ ทางธนาคารฯ จะคำนวณให้เครดิตเงินคืนโดยใช้รายการที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด
 • จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 300,000 บาท / สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักบัตรเสริม และบัตรทุกประเภทรวมกัน) / ตลอดรายการ โดยเครดิตเงินคืนพิเศษจะถูกบันทึกลงบนบัตรฯ ที่มีการใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นแบ่งจ่าย Citi PayLite ได้
 • บัตรเครดิตทุกประเภทจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / สมาชิกบัตรฯ / ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินจะถูกคำนวณและบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบโปรแกรมโดยคะแนนสะสมจะถูกบันทึกเข้าบัตรที่มีการใช้จ่ายสูงสุด และสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบคะแนน
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนซื้อสินค้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64


*เงื่อนไข :

 • รับสิทธิพิเศษได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย และลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนคำนวณจากรายการใช้จ่ายที่มียอดใช้สูงที่สุด / ลูกค้า / ตลอดรายการ ยกตัวอย่าง หากลูกค้ามียอดใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ 3 รายการ ทางธนาคารฯ จะคำนวณให้เครดิตเงินคืนโดยใช้รายการที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด
 • จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 300,000 บาท / สมาชิกบัตรฯ (บัตรหลักบัตรเสริม และบัตรทุกประเภทรวมกัน) / ตลอดรายการ โดยเครดิตเงินคืนพิเศษจะถูกบันทึกลงบนบัตรฯ ที่มีการใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นแบ่งจ่าย Citi PayLite ได้
 • บัตรเครดิตทุกประเภทจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / สมาชิกบัตรฯ / ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินจะถูกคำนวณและบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบโปรแกรมโดยคะแนนสะสมจะถูกบันทึกเข้าบัตรที่มีการใช้จ่ายสูงสุด และสมาชิกฯ ต้องคงสภาพสมาชิกฯ จนถึงวันที่ทำรายการมอบคะแนน
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนซื้อสินค้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้