• EN
  • TH
  • CN

แบรนด์ชั้นนำพร้อมช้อป แบรนด์ชั้นนำพร้อมช้อป แบรนด์ชั้นนำพร้อมช้อป ร้านอร่อยพร้อมเสิร์ฟ

ช้อปคุ้ม อุ่นใจ 

สำหรับลูกค้า และสมาชิก คิง เพาเวอร์ คนไทยเท่านั้น

รับฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก มูลค่า 1 ล้านบาท (1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน)

เพียงช้อปครบ 1,000 บาท (สุทธิ / ใบเสร็จ)

1 ก.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2563

หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แผนกบูทิค ลดทันที 20%

1 – 30 กย. 2562

พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิก คิง เพาเวอร์

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จลดทันที 20%

ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต (ร้านค้าขาออก)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Beauty Wonder Prices

ยกขบวนความสวย ราคาสุดว้าว เอาใจชาวบิวตี้เลิฟเวอร์ 

เฉพาะแผนกน้ำหอม และเครื่องสำอาง 

ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา

ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สมาชิก คิง เพาเวอร์ แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย

1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ช้อปคุ้ม อุ่นใจ 

สำหรับลูกค้า และสมาชิก คิง เพาเวอร์ คนไทยเท่านั้น

รับฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก มูลค่า 1 ล้านบาท (1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน)

เพียงช้อปครบ 1,000 บาท (สุทธิ / ใบเสร็จ)

1 ก.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2563

หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แผนกบูทิค ลดทันที 20%

1 – 30 กย. 2562

พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิก คิง เพาเวอร์

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จลดทันที 20%

ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต (ร้านค้าขาออก)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Beauty Wonder Prices

ยกขบวนความสวย ราคาสุดว้าว เอาใจชาวบิวตี้เลิฟเวอร์ 

เฉพาะแผนกน้ำหอม และเครื่องสำอาง 

ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา

ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สมาชิก คิง เพาเวอร์ แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย

1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ช้อปคุ้ม อุ่นใจ 

สำหรับลูกค้า และสมาชิก คิง เพาเวอร์ 

รับฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก มูลค่า 1 ล้านบาท

เพียงช้อปครบ 1,000 บาท (สุทธิ/ใบเสร็จ)

1 ก.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2563

หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แผนกบูทิค ลดทันที 20%

1 – 30 กย. 2562

พิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย และสมาชิก คิง เพาเวอร์

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จลดทันที 20%

ที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต (ร้านค้าขาออก)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Beauty Wonder Prices

ยกขบวนความสวย ราคาสุดว้าว เอาใจชาวบิวตี้เลิฟเวอร์ 

เฉพาะแผนกน้ำหอม และเครื่องสำอาง 

ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา

ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สมาชิก คิง เพาเวอร์ แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) / ใบเสร็จ

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และมหานคร

คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย

1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม