• EN
 • TH
 • CN

Members get Members Members get Members Members get Members

at King Power Srivaree ที่ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี at King Power Srivaree


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย MEMBERS GET MEMBERS ที่ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี
 • สำหรับลูกค้าคนไทย และลูกค้าชาวต่างชาติ (EXPAT) ที่สมัครสมาชิกใหม่และมียอดซื้อสินค้าภายในวันตามที่กำหนด 
เงื่อนไข E-Purse Promotion
 • สามารถใช้กับสินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)   
 • สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี  
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด Home Delivery ได้ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากสมาชิก คิง เพาเวอร์  
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Purse, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ  ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกฯ ที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ 
 • ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด 
 • ไม่สามารถเปลี่ยนมือให้ลูกค้าท่านอื่นนำมาใช้ 
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members มูลค่า 100 บาทสำหรับช้อปสินค้าครั้งถัดไปไม่มีขั้นต่ำการซื้อ 
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members สมาชิกที่มียอดซื้อภายในเดือนมีนาคม จะได้รับยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการMembers get  Membersภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 และสมาชิกที่มียอดซื้อภายในเดือนเมษายน  จะได้รับยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับ 
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา และภูเก็ต 
 • สมาชิกและพนักงาน คิง เพาเวอร์ สามารถร่วมรายการในการแนะนำเพื่อนสมัครสมาชิกได้ (จำกัด 5 สิทธิ์ตลอดรายการ) 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย MEMBERS GET MEMBERS ที่ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี
 • สำหรับลูกค้าคนไทย และลูกค้าชาวต่างชาติ (EXPAT) ที่สมัครสมาชิกใหม่และมียอดซื้อสินค้าภายในวันตามที่กำหนด 
เงื่อนไข E-Purse Promotion
 • สามารถใช้กับสินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)   
 • สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี  
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด Home Delivery ได้ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากสมาชิก คิง เพาเวอร์  
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Purse, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ  ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกฯ ที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ 
 • ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด 
 • ไม่สามารถเปลี่ยนมือให้ลูกค้าท่านอื่นนำมาใช้ 
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members มูลค่า 100 บาทสำหรับช้อปสินค้าครั้งถัดไปไม่มีขั้นต่ำการซื้อ 
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members สมาชิกที่มียอดซื้อภายในเดือนมีนาคม จะได้รับยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการMembers get  Membersภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 และสมาชิกที่มียอดซื้อภายในเดือนเมษายน  จะได้รับยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับ 
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา และภูเก็ต 
 • สมาชิกและพนักงาน คิง เพาเวอร์ สามารถร่วมรายการในการแนะนำเพื่อนสมัครสมาชิกได้ (จำกัด 5 สิทธิ์ตลอดรายการ) 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย MEMBERS GET MEMBERS ที่ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี
 • สำหรับลูกค้าคนไทย และลูกค้าชาวต่างชาติ (EXPAT) ที่สมัครสมาชิกใหม่และมียอดซื้อสินค้าภายในวันตามที่กำหนด 
เงื่อนไข E-Purse Promotion
 • สามารถใช้กับสินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)   
 • สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี  
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด Home Delivery ได้ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากสมาชิก คิง เพาเวอร์  
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกเหล้า บุหรี่ 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, E-Purse, E-Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ  ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกฯ ที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ 
 • ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด 
 • ไม่สามารถเปลี่ยนมือให้ลูกค้าท่านอื่นนำมาใช้ 
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members มูลค่า 100 บาทสำหรับช้อปสินค้าครั้งถัดไปไม่มีขั้นต่ำการซื้อ 
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members สมาชิกที่มียอดซื้อภายในเดือนมีนาคม จะได้รับยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการMembers get  Membersภายในวันที่ 8 เมษายน 2564 และสมาชิกที่มียอดซื้อภายในเดือนเมษายน  จะได้รับยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับ 
 • ยอดเงินจาก E-Purse Promotion คืนเข้าบัญชีสมาชิกจากรายการ Members get Members สามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ ศรีวารี มหานคร พัทยา และภูเก็ต 
 • สมาชิกและพนักงาน คิง เพาเวอร์ สามารถร่วมรายการในการแนะนำเพื่อนสมัครสมาชิกได้ (จำกัด 5 สิทธิ์ตลอดรายการ) 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด