• EN
 • TH
 • CN

Earn credit rebate up to 97,500 Baht รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 97,500 บาท Earn credit rebate up to 97,500 Baht

for GSB credit card สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสิน for GSB credit card

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64


*เงื่อนไขรายละเอียด

 1. เมื่อมียอดซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ โดยสามารถแลกคะแนน GSB Reward Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GKP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 062-596-5522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 3. กรณีคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อไม่เพียงพอ ธนาคารฯ จะไม่ดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรฯ
 4. จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 250,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือ เทียบเท่ารับเครดิตเงินคืน 32,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน
 5. คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 6. คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์แลกผ่าน ระบบ SMS
 7. คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 8. ผู้ถือบัตรฯ สามารถแลกคะแนนได้เท่ายอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,500.50 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1,500.50 โดยธนาคารฯ จะทำการแลกคะแนน 1,500 คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
 9. ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 10. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 11. ผู้ถือบัตรฯ ที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ จนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 12. ยกเว้นการใช้จ่ายที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ร้านอาหาร, สินค้าแลกซื้อ, รายการผ่อนชำระทุกประเภท, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ และการคืนสินค้า
 13. ผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 14. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารฯ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
 15. ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64


*เงื่อนไขรายละเอียด

 1. เมื่อมียอดซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ โดยสามารถแลกคะแนน GSB Reward Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GKP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 062-596-5522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 3. กรณีคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อไม่เพียงพอ ธนาคารฯ จะไม่ดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรฯ
 4. จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 250,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือ เทียบเท่ารับเครดิตเงินคืน 32,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน
 5. คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 6. คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์แลกผ่าน ระบบ SMS
 7. คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 8. ผู้ถือบัตรฯ สามารถแลกคะแนนได้เท่ายอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,500.50 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1,500.50 โดยธนาคารฯ จะทำการแลกคะแนน 1,500 คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
 9. ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 10. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 11. ผู้ถือบัตรฯ ที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ จนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 12. ยกเว้นการใช้จ่ายที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ร้านอาหาร, สินค้าแลกซื้อ, รายการผ่อนชำระทุกประเภท, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ และการคืนสินค้า
 13. ผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 14. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารฯ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
 15. ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64


*เงื่อนไขรายละเอียด

 1. เมื่อมียอดซื้อ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ โดยสามารถแลกคะแนน GSB Reward Point ตั้งแต่ 1,000 คะแนนขึ้นไป เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GKP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 062-596-5522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 3. กรณีคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อไม่เพียงพอ ธนาคารฯ จะไม่ดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรฯ
 4. จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 250,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือ เทียบเท่ารับเครดิตเงินคืน 32,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน
 5. คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 6. คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์แลกผ่าน ระบบ SMS
 7. คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 8. ผู้ถือบัตรฯ สามารถแลกคะแนนได้เท่ายอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม) เช่น ยอดใช้จ่าย 1,500.50 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1,500.50 โดยธนาคารฯ จะทำการแลกคะแนน 1,500 คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
 9. ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 10. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรฯ ที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 11. ผู้ถือบัตรฯ ที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารฯ จนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 12. ยกเว้นการใช้จ่ายที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ร้านอาหาร, สินค้าแลกซื้อ, รายการผ่อนชำระทุกประเภท, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ และการคืนสินค้า
 13. ผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 14. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารฯ ในช่วงเวลาเดียวกันได้
 15. ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด