• EN
 • TH
 • CN

รับฟรี บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท สำหรับส่วนลดค่าที่พักโรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality รับฟรี บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท สำหรับส่วนลดค่าที่พักโรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality รับฟรี บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท สำหรับส่วนลดค่าที่พักโรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality

สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่โรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่โรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่โรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality

สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่โรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality

 • สมาชิก Navy, Scarlet และ Onyx ฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท สำหรับส่วนลดค่าที่พักโรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality ที่ X2 Vibe Pattaya Seaphere และ The Ville Jomtien Pool Villa
 • สมาชิก Crown และ Vega ฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท สำหรับส่วนลดค่าที่พักโรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality ที่ X2 Vibe Pattaya Seaphere, The Ville Jomtien Pool Villa และ X2 Pattaya Oceanphere

สำรองห้องพักที่: 062-818-4420

วันนี้-31 มีนาคม 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้สำหรับคืนการจองวันธรรมดา วันอาทิตย์ - วันศุกร์เท่านั้น
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันเสาร์, วันหยุดยาวนักขัตฤกษ์
 • บัตรกำนัลนี้ใช้เป็นส่วนลดจากราคาบนหน้าเว็บไซตของทางโรงแรมเท่านั้น
 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้จนถึง 31 มี.ค. 2564
 • บัตรกำนัลนี้สำหรับการใช้ 1 ครั้ง
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่น ยกเว้นได้รับกรรมสิทธิ์เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องแสดงเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบสิทธิกับ Habitat Hospitality ก่อนทำการจองเท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่โรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality

 • สมาชิก Navy, Scarlet และ Onyx ฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท สำหรับส่วนลดค่าที่พักโรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality ที่ X2 Vibe Pattaya Seaphere และ The Ville Jomtien Pool Villa
 • สมาชิก Crown และ Vega ฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท สำหรับส่วนลดค่าที่พักโรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality ที่ X2 Vibe Pattaya Seaphere, The Ville Jomtien Pool Villa และ X2 Pattaya Oceanphere

สำรองห้องพักที่: 062-818-4420

วันนี้-31 มีนาคม 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้สำหรับคืนการจองวันธรรมดา วันอาทิตย์ - วันศุกร์เท่านั้น
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันเสาร์, วันหยุดยาวนักขัตฤกษ์
 • บัตรกำนัลนี้ใช้เป็นส่วนลดจากราคาบนหน้าเว็บไซตของทางโรงแรมเท่านั้น
 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้จนถึง 31 มี.ค. 2564
 • บัตรกำนัลนี้สำหรับการใช้ 1 ครั้ง
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่น ยกเว้นได้รับกรรมสิทธิ์เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องแสดงเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบสิทธิกับ Habitat Hospitality ก่อนทำการจองเท่านั้น

สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่โรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality

 • สมาชิก Navy, Scarlet และ Onyx ฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท สำหรับส่วนลดค่าที่พักโรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality ที่ X2 Vibe Pattaya Seaphere และ The Ville Jomtien Pool Villa
 • สมาชิก Crown และ Vega ฟรีบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท สำหรับส่วนลดค่าที่พักโรงแรมภายในเครือ Habitat Hospitality ที่ X2 Vibe Pattaya Seaphere, The Ville Jomtien Pool Villa และ X2 Pattaya Oceanphere

สำรองห้องพักที่: 062-818-4420

วันนี้-31 มีนาคม 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้สำหรับคืนการจองวันธรรมดา วันอาทิตย์ - วันศุกร์เท่านั้น
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันเสาร์, วันหยุดยาวนักขัตฤกษ์
 • บัตรกำนัลนี้ใช้เป็นส่วนลดจากราคาบนหน้าเว็บไซตของทางโรงแรมเท่านั้น
 • บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ได้จนถึง 31 มี.ค. 2564
 • บัตรกำนัลนี้สำหรับการใช้ 1 ครั้ง
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่น ยกเว้นได้รับกรรมสิทธิ์เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องแสดงเครื่องหมายเพื่อตรวจสอบสิทธิกับ Habitat Hospitality ก่อนทำการจองเท่านั้น