• EN
 • TH
 • CN

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย ที่โรงแรม Baba Beach Club Hua Hin Luxury Pool Villa Hotel by Sri panwa รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย ที่โรงแรม Baba Beach Club Hua Hin Luxury Pool Villa Hotel by Sri panwa รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย ที่โรงแรม Baba Beach Club Hua Hin Luxury Pool Villa Hotel by Sri panwa

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA

เงื่อนไขการรับบริการ

 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง LINE Official Account : @kingpower หรือ member.kingpower.com เพื่อรับ E-code นำไปเป็นส่วนลดในการจองกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์ Navy, Scarlet, Onyx, Crown และ Vega เท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเงิน
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้และไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การขยายระยะเวลาการเข้าพักจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของโรงแรม โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดและกฎเกณฑ์จากทางรัฐบาล
 • ราคานี้รวมค่าบริการและภาษีแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมชำระตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น
 • วันงดเว้นการเข้าพัก หรือวันปิดขาย หากมีการเปลี่ยนแปลงศรีพันวา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับบริการ

 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง LINE Official Account : @kingpower หรือ member.kingpower.com เพื่อรับ E-code นำไปเป็นส่วนลดในการจองกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์ Navy, Scarlet, Onyx, Crown และ Vega เท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเงิน
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้และไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การขยายระยะเวลาการเข้าพักจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของโรงแรม โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดและกฎเกณฑ์จากทางรัฐบาล
 • ราคานี้รวมค่าบริการและภาษีแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมชำระตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น
 • วันงดเว้นการเข้าพัก หรือวันปิดขาย หากมีการเปลี่ยนแปลงศรีพันวา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับบริการ

 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถกดรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง LINE Official Account : @kingpower หรือ member.kingpower.com เพื่อรับ E-code นำไปเป็นส่วนลดในการจองกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์ Navy, Scarlet, Onyx, Crown และ Vega เท่านั้น ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเงิน
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้และไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
 • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การขยายระยะเวลาการเข้าพักจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของโรงแรม โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดและกฎเกณฑ์จากทางรัฐบาล
 • ราคานี้รวมค่าบริการและภาษีแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมชำระตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น
 • วันงดเว้นการเข้าพัก หรือวันปิดขาย หากมีการเปลี่ยนแปลงศรีพันวา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า