• EN
 • TH
 • CN

Complimentary offers - THB1,000 discount and luxury dinner cruise voucher – with the purchase of Europe programme tour from Avenue Inter Travel Group รับส่วนลด 1,000 บาท และบัตรดินเนอร์ล่องเรือสุดหรู เมื่อซื้อโปรแกรมทัวร์เส้นทางยุโรปกับ AVENUE INTER TRAVEL GROUP 凡购买AVENUE INTER TRAVEL GROUP欧洲行程,可获得优惠1000泰铢及豪华游轮晚餐券

Exclusive privileges for King Power NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN and VEGA members สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA 王权NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN和VEGA会员专属权益

*Terms and conditions for claiming complimentary offers and purchasing programme tour

 • Reserved for King Power NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN and VEGA
 • It is recommended that programme details be verified prior to the programme tour reservation and promo code redemption by contacting Avenue Inter Travel Group at 02-108-8666.
 • King Power membership authentication through @kingpower on LINE app or member.kingpower.commust be presented to Avenue Inter Travel Group.
 • Promo code must be redeemed and programme tour must be reserved between 15 March 2024 and 31 August 2024 and travel must begin between 1 June 2024 and 30 November 2024.
 • Throughout this promotion campaign, there is no limit on the number of promo code redemptions per member and members can redeem the promo code for as many guests as they wish.
 • Complimentary dinner voucher on Chao Phraya Princess cruise worth THB1,000 will be issued only after the completion of the programme tour. The Avenue Inter Travel Group will mail the voucher, which will be valid for 6 month from the last date of the tour, to the members. For further details, please contact Avenue Inter Travel Group at 02-108-8666.
 • The programme tour must be reserved in advance. A photocopy of the first page on passenger’s passport and deposit must be sent and transferred to the Avenue Inter Travel Group within 3 days of the reservation date through @avenuetour on LINE app. Otherwise, Avenue Inter Travel Group will consider the reservation cancelled and may accept another passenger instead.
 • The remaining unpaid balance must be paid to Avenue Inter Travel Group 30 days prior to the travel date.
 • In case of unconfirmed visa result, Avenue Inter Travel Group reserves the right to collect the remaining unpaid balance 30 days prior to the travel date.
 • In case of failure to make payment within the specified period, member will lose the right to join the programme tour and agree to let Avenue Inter Travel Group cancel the reservation and forfeit the deposit immediately.
 • Promo code is inapplicable for use in combination with any other offers, discounts or promotions.
 • Avenue Inter Travel Group’s Thailand Tourism License number is 11/01937.
 • King Power is in no way affiliated in and responsible for any dispute between member and Avenue Inter Travel Group.
 • Failure to use any redeemed promo code, the Company reserves the right not to provide any compensation in any case.
 • Members can transfer the use of promo code to any other individuals. The redeemed promo code is non-refundable or non-exchangeable for cash or change.
 • Terms and conditions are governed by the Company and are subject to changes without prior notice.

*เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์และการจองโปรแกรมทัวร์

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA เท่านั้น
 • กรุณาติดต่อ AVENUE INTER TRAVEL GROUP เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ก่อนการจองและกดรับสิทธิ์ ทางโทรศัพท์ 02-108-8666
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ กรุณาแสดงสถานะสมาชิกและกดรับรหัสส่วนลด ผ่านระบบ LINE Official Account : @kingpower หรือ ช่องทางเว็ปไซต์ member.kingpower.com เพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่ของ AVENUE INTER TRAVEL GROUP
 • สามารถกดรับสิทธิ์และจองโปรแกรมเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567- 31 สิงหาคม 2567 และระยะเวลาเดินทางเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567
 • ไม่จำกัดสิทธิ์ตลอดรายการ และสิทธิ์ส่วนลดของสมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถใช้ร่วมกับผู้ติดตามได้โดยไม่จำกัดจำนวนตลอดรายการ
 • สมาชิกจะได้รับบัตรรับประทานอาหารดินเนอร์ล่องเรือสุดหรู เจ้าพระยาบุฟเฟ่ต์ 1 ใบ มูลค่า 1,000 บาท หลังจากที่เดินทางสิ้นสุดแล้วเท่านั้น ทางบริษัท AVENUE INTER TRAVEL GROUP จะทำการส่งบัตรให้ทางไปรษณีย์ (บัตรมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ทริปสิ้นสุด) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ AVENUE INTER TRAVEL GROUP ทางโทรศัพท์ 02-108-8666
 • กรุณาจองโปรแกรมทัวร์ก่อนล่วงหน้า โดยแจ้งสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง ทาง LINE Official Account : @avenuetour มิฉะนั้นทางบริษัท AVENUE INTER TRAVEL GROUP จะขอสงวนสิทธิ์รับลูกค้ารายอื่นต่อไป
 • สำหรับค่าโปรแกรมทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ทางบริษัท AVENUE INTER TRAVEL GROUP จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • หากกรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัท AVENUE INTER TRAVEL GROUP ขออนุญาตเก็บค่าโปรแกรมทัวร์ที่เหลือทั้งหมด ตามเงื่อนไขการชำระเงินนี้
 • หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้ทางบริษัท AVENUE INTER TRAVEL GROUP ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ใบอนุญาตท่องเที่ยว เลขที่ 11/01967
 • ทาง คิง เพาเวอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทุกกรณี หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ระหว่างลูกค้ากับ AVENUE INTER TRAVEL GROUP
 • ในกรณีที่มีการกดรหัสส่วนลดแล้ว ไม่ได้มาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 • สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*预订旅游行程及领取权益条款

 • 王权NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN和VEGA会员专属权益。
 • 预订旅游行程和点击领取权益前,请先致电02-108-8666联系AVENUE INTER TRAVEL GROUP咨询详情。
 • 王权会员可通过LINE 官方账号 : @kingpower或官网member.kingpower.com获取会员身份凭证和领取优惠,以便出示给AVENUE INTER TRAVEL GROUP工作人员。
 • 预定行程及领取权益时间为2024年3月15日-8月31日,出发日期为2024年6月1日-11月30日。
 • 活动期间不限名额,王权会员同行人员可共享此优惠权益且不限名额。
 • 会员可获赠1张价值1000泰铢的Chao Phraya Princess豪华游轮自助晚餐券。行程结束后,公司将会以邮寄方式送出餐券(结束行程后算起,餐券有效期6个月),详情请致电02-108-8666联系AVENUE INTER TRAVEL GROUP。
 • 请在LINE 官方账号 : @avenuetour提前预定行程并发送护照首页且三天内支付订金,否则AVENUE INTER TRAVEL GROUP公司将视为无效预定。
 • 行程出发前30天,需向AVENUE INTER TRAVEL GROUP公司付完剩余的旅游费用。
 • 若签证结果未知,AVENUE INTER TRAVEL GROUP公司将会按条款要求旅客支付规定的行程费用。
 • 若未在规定期限内付完,AVENUE INTER TRAVEL GROUP公司将视为自动放弃行程且订金不可退还。
 • 此优惠不能与其他条款、优惠或其他促销活动叠加使用。
 • 旅游许可证编号为11/01967。
 • 任何情况下王权集团都不参与AVENUE INTER TRAVEL GROUP公司和旅客之间的任何纠纷。
 • 若领取优惠权益后未使用,本公司将视为自动放弃,请恕不补偿。
 • 兑换的权益不能变更或找零。
 • 条款需符合公司规定,本公司有保留变更条款的权利,请恕不提前通知。
Redeem 立即领取优惠券吧! กดเพื่อรับสิทธิ์