• EN
 • TH
 • CN

ซื้อ 2 ฟรี 1 เฉพาะเครื่องดื่ม Cocktail ที่ร้าน Dibuk House จ.ภูเก็ต ซื้อ 2 ฟรี 1 เฉพาะเครื่องดื่ม Cocktail ที่ร้าน Dibuk House จ.ภูเก็ต ซื้อ 2 ฟรี 1 เฉพาะเครื่องดื่ม Cocktail ที่ร้าน Dibuk House จ.ภูเก็ต


สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้าน Dibuk House จ.ภูเก็ต

 • ซื้อ 2 ฟรี 1 เฉพาะเครื่องดื่ม Cocktail

วันนี้ – 30 กันยายน 2563

เงื่อนไข:

 • กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพื่อรับสิทธิ์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ : 082-7330442
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้าน Dibuk House จ.ภูเก็ต

 • ซื้อ 2 ฟรี 1 เฉพาะเครื่องดื่ม Cocktail

วันนี้ – 30 กันยายน 2563

เงื่อนไข:

 • กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพื่อรับสิทธิ์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ : 082-7330442
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้าน Dibuk House จ.ภูเก็ต

 • ซื้อ 2 ฟรี 1 เฉพาะเครื่องดื่ม Cocktail

วันนี้ – 30 กันยายน 2563

เงื่อนไข:

 • กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพื่อรับสิทธิ์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ : 082-7330442
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด