• EN
 • TH
 • CN

ส่วนลด 5% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน วันจันทร์ จ.ภูเก็ต ส่วนลด 5% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน วันจันทร์ จ.ภูเก็ต ส่วนลด 5% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ที่ร้าน วันจันทร์ จ.ภูเก็ต


สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้าน วันจันทร์ จ.ภูเก็ต

 • ส่วนลด5% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม 

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563

เงื่อนไข:

 • กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพื่อรับสิทธิ์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ : 076-355909
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้าน วันจันทร์ จ.ภูเก็ต

 • ส่วนลด5% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม 

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563

เงื่อนไข:

 • กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพื่อรับสิทธิ์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ : 076-355909
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้าน วันจันทร์ จ.ภูเก็ต

 • ส่วนลด5% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม 

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563

เงื่อนไข:

 • กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพื่อรับสิทธิ์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ : 076-355909
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด