• EN
 • TH
 • CN

รับฟรีกาแฟระดับพรีเมี่ยมร้อนหรือเย็น ที่ร้าน Café Kantary จ.ภูเก็ต รับฟรีกาแฟระดับพรีเมี่ยมร้อนหรือเย็น ที่ร้าน Café Kantary จ.ภูเก็ต รับฟรีกาแฟระดับพรีเมี่ยมร้อนหรือเย็น ที่ร้าน Café Kantary จ.ภูเก็ต


สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้าน Café Kantary จ.ภูเก็ต

 • อิ่มอร่อยกับเมนู A la carte ครบทุก 1,000 บาท รับฟรีกาแฟระดับพรีเมี่ยมร้อนหรือเย็น (ขนาดปกติ 1 แก้ว)

วันนี้ – 30 กันยายน 2563

เงื่อนไข:

 • กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพื่อรับสิทธิ์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ : 076-391514
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้าน Café Kantary จ.ภูเก็ต

 • อิ่มอร่อยกับเมนู A la carte ครบทุก 1,000 บาท รับฟรีกาแฟระดับพรีเมี่ยมร้อนหรือเย็น (ขนาดปกติ 1 แก้ว)

วันนี้ – 30 กันยายน 2563

เงื่อนไข:

 • กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพื่อรับสิทธิ์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ : 076-391514
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่ร้าน Café Kantary จ.ภูเก็ต

 • อิ่มอร่อยกับเมนู A la carte ครบทุก 1,000 บาท รับฟรีกาแฟระดับพรีเมี่ยมร้อนหรือเย็น (ขนาดปกติ 1 แก้ว)

วันนี้ – 30 กันยายน 2563

เงื่อนไข:

 • กรุณาแสดงสถานะสมาชิก คิง เพาเวอร์ เพื่อรับสิทธิ์
 • รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามที่ : 076-391514
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด