• EN
 • TH
 • CN

Enjoy up to 15% discount on room reservation from Wyndham Hotels in Indonesia and Japan รับส่วนลด 15%* สำหรับการจองห้องพักของโรงแรมในเครือ Wyndham Hotels ในประเทศอินโดนีเซีย และญี่ปุ่น 预订印度尼西亚和日本的Wyndham Hotels酒店客房可享受 85折* 优惠

Exclusive privileges for King Power NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN and VEGA members สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN และ VEGA 王权NAVY, SCARLET, ONYX, CROWN和VEGA会员专属权益

*Terms and conditions

 1. Enjoy 15% discount on best available rates at Wyndham Hotels in Indonesia with no minimum reservation requirement.
  • Wyndham Opi Hotel Palembang
  • Wyndham Casablcanca Jakarta
  • Wyndham Surabaya
  • Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali
  • Wyndham Garden Kuta Beach Bali
  • Special offer! King Power members receive a 15% discount on food (excluding alcohol beverages).
 2. Enjoy 15% discount on booking at Wyndham Hotels Japan with a minimum stay for 2 nights.
  • Wyndham Garden Sapporo Odori

Terms and conditions on how to get a promo code

 1. Redemption for promo code and room reservation period run from 1 June - 31 December 2023.
 2. There are no restrictions on the number of reservations throughout the programme.
 3. Promo code is redeemable through @kingpower on LINE app or member.kingpower.com and notify the staff of the promo code for advance reservations. (Please make enquiries about the hotel before clicking “Redeem”).
 4. King Power members can directly reserve rooms and services at the preferred hotels.
 5. In the event of failure to use the promo code, the Company and Wyndham Hotels reserve the right not to make compensation under any circumstances.
 6. Promo code is non-exchangeable and non-refundable for cash or change.
 7. Promo code is personal and non-transferable to any other individual. Membership verification is required upon check-in through @kingpower on LINE app or member.kingpower.com.
 8. The use of promo code is subject to room availability and blackout periods.
  • Wyndham Opi Hotel Palembang: 29 Jun 23, 25-31 Dec 23
  • Wyndham Casablanca Jakarta: 30-31 Dec 23
  • Wyndham Surabaya: 30-31 Dec 23
  • Wyndham Tamansari Jivva: 25-26 Aug 23
  • Wyndham Garden Kuta: 24-31 Dec 23
  • Wyndham Garden Sapporo: 10-13 Aug 23
 9. Promo code is invalid for use in combination with any promotion package or any other discount. Reservation benefited from the use of promo code is non-cancellable and non-refundable in all cases.
 10. Promo code is invalid for reservation made before redemption. Room upgrade and late checkout are subject to the discretion of Wyndham Hotels.
 11. Please verify terms and conditions of cancellation, taxes, insurance, advance deposit and credit guarantee directly with Wyndham Hotels prior to reservation.
 12. Terms and conditions are governed by the Company and Wyndham Hotels and are subject to changes without prior notice.

 

*เงื่อนไขรายการ

 1. รับส่วนลด 15% สำหรับการจองห้องพักในเครือ Wyndham Hotels ( Indonesia ) สำหรับราคาที่ดีที่สุด ไม่มีวันกำหนดขั้นต่ำในการจอง
  • Wyndham Opi Hotel Palembang
  • Wyndham Casablcanca Jakarta
  • Wyndham Surabaya
  • Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali
  • Wyndham Garden Kuta Beach Bali
  • พิเศษ! สมาชิกรับส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 2. รับส่วนลด 15% สำหรับการจองห้องพักในเครือ Wyndham Hotels (Japan) เมื่อเข้าพักขั้นต่ำ 2 คืน
  • Wyndham Garden Sapporo Odori

เงื่อนไขการกดรับสิทธิประโยชน์

 1. รับสิทธิ์และสำรองห้องพักได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 2. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการจองตลอดรายการ
 3. สมาชิกสามารถกดรับรหัสส่วนลดผ่านระบบ LINE Official Account : @kingpower หรือ member.kingpower.com และแจ้งรหัสส่วนลดกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรม เพื่อทำการจองล่วงหน้า (กรุณาสอบถามข้อมูล ก่อนทำการกดรับสิทธิ์)
 4. สมาชิก คิง เพาเวอร์ สามารถสำรองห้องพักและบริการล่วงหน้าได้โดยตรงกับโรงแรมที่ท่านต้องการเข้าพัก
 5. ในกรณีที่มีการกดรหัสส่วนลดแล้ว ไม่ได้มาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 6. สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 7. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ สมาชิกต้องแสดงตัวตน ขณะทำการเช็กอินด้วยการแสดงสถานะสมาชิก ผ่านระบบ LINE Official Account หรือ member.kingpower.com เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่มีการจอง
 8. ราคาโปรโมชั่นสามารถใช้ได้ในกรณีที่มีห้องพักว่างเท่านั้น เนื่องจากห้องมีจำนวนจำกัดและวันที่งดให้บริการ
  • Wyndham Opi Hotel Palembang: 29 มิ.ย. 66, 25-31 ธ.ค. 66
  • Wyndham Casablanca Jakarta: 30-31 ธ.ค. 66
  • Wyndham Surabaya: 30-31 ธ.ค. 66
  • Wyndham Tamansari Jivva: 25-26 ส.ค. 66
  • Wyndham Garden Kuta: 24-31 ธ.ค. 66
  • Wyndham Garden Sapporo: 10-13 ส.ค. 66
 9. ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจ หรือ ส่วนลดใดๆได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี
 10. ไม่สามารถใช้กับการจองห้องพักล่วงหน้าก่อนกดรับสิทธิ์ และการอัปเกรดห้องและ Late Checkout ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงแรม
 11. สำหรับการยกเลิก ภาษี การประกัน การมัดจำล่วงหน้าและการรับประกันบัตรเครดิต โปรดตรวจสอบเงื่อนไขกับทางโรงแรมโดยตรงก่อนทำการจอง
 12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*活动条款

 1. 预订Wyndham Hotels酒店客房可享受 85折* 优惠(印度尼西亚)以最优惠的价格,不限订房天数
  • Wyndham Opi Hotel Palembang
  • Wyndham Casablcanca Jakarta
  • Wyndham Surabaya
  • Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali
  • Wyndham Garden Kuta Beach Bali
  • 别折扣!会员可享受85折美食优惠(不含酒精饮料)
 2. 预订Wyndham Hotels酒店(日本)客房可享85折优惠,至少入住2晚
  • Wyndham Garden Sapporo Odori

领取优惠条款与条件

 1. 可在2023年6月1日至2023年12月31日期间预定享受优惠
 2. 活动期间不限订房次数
 3. 王权会员可通过以下渠道领取优惠码:LINE 公众号: @kingpower 或 member.kingpower.com,并将优惠码告知酒店工作人员,需提前预定。(领取权益前,请先咨询酒店空房情况)
 4. 王权会员可直接与您想入住的酒店提前预订客房和服务
 5. 优惠码一旦领取,如不使用,本公司将视为弃权,恕不给与补偿
 6. 领取的权益不能变更或兑换成现金
 7. 不能转让他人使用权益,须会员本人办理入住,并登陆 member.kingpower.com 或LINE 公众号: @Kingpower,核实预定的名字与入住的名字是否一致
 8. 促销价格仅视客房供应情况而定,由于房间数量有限和不适用日期
  • Wyndham Opi Hotel Palembang: 2023年6月29, 2023年12月25日至2023年12月31
  • Wyndham Casablanca Jakarta: 2023年12月30日至2023年12月31
  • Wyndham Surabaya: 2023年12月30日至2023年12月31
  • Wyndham Tamansari Jivva: 2023年8月25日至2023年8月26
  • Wyndham Garden Kuta: 2023年12月24日至2023年12月31
  • Wyndham Garden Sapporo: 2023年8月10日至2023年8月13
 9. 不能与其它任何套餐或折扣同时使用,并保留在任何情况下取消和退款的权利
 10. 不能与未获得特权的提前预订一起使用,客房升级和延迟退房均由酒店视情况而定
 11. 取消、税费、保险、预存款和信用卡费用请在预订前直接与酒店核实相关条款
 12. 条件条款需符合公司规定,公司保留更改条款的权利,请恕不提前通知