• EN
 • TH
 • CN

สิทธิประโยชน์สมาชิก คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สิทธิประโยชน์สมาชิก คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สิทธิประโยชน์สมาชิก คิง เพาเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท VEGA CROWN ONYX SCARLET และ NAVY สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท VEGA CROWN ONYX SCARLET และ NAVY สำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ประเภท VEGA CROWN ONYX SCARLET และ NAVY

 

เงื่อนไข

1.BIRTHDAY CELEBRATION

 • รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน 25% จำนวน 2 ชิ้น( สิทธิ์ละ 1 ชิ้น)
 • หมายเหตุ :
  • สมาชิกสามารถแยกใช้สิทธิ์วันเกิด รับเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีสมาชิก 25%ของมูลค่าสินค้า เมื่อซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นในราคาปกติในเดือนเกิด ถึง 2 สิทธิ์ สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • สามารถใช้สิทธิ์ BIRTHDAY CELEBRATION ทั้ง 2 สิทธิ์ในการซื้อครั้งเดียว ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • สามารถใช้กับสินค้าDuty Free, Duty Paid, Home Delivery ยกเว้นสินค้าแผนกเหล้าและบุหรี่ และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • สิทธิ์ BIRTHDAY CELEBRATION มีอายุ 3 เดือน นับแต่เดือนเกิดของสมาชิก และจะได้รับคืนในรูปเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสมาชิกเท่านั้น

2.CARAT Rewards

 • มูลค่ากะรัต(Carat Redemption Rate) 1 กะรัต มีมูลค่าเทียบเท่ากับ 1 บาท ในการซื้อสินค้า
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับกะรัตจากยอดซื้อ ทุกยอดซื้อ 100 บาท ได้รับ 1 กะรัต
 • ยอดซื้อ หมายถึงยอดซื้อสุทธิจากการซื้อสินค้าทุกประเภท (ที่เข้าร่วมรายการ) ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • ยอดกะรัตที่ได้รับ จะนับเฉพาะจำนวนเต็ม โดยเศษจากการคำนวณจะถูกปัดลง
 • อายุของกะรัตคงเหลือ มีอายุ 1- 2 ปีปฏิทิน นับจากวันที่เกิดยอดซื้อ ( ขึ้นอยู่กับละประเภทบัตร)
 • กะรัตคงเหลือ สามารถใช้แทนเงินสดในการชำระสินค้า ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • การคืนสินค้าทุกชนิด คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักกะรัตตามยอดซื้อที่คืนสินค้า

3.KP Lounge

 • สิทธิ์การเข้าใช้บริการ คิง เพาเวอร์ เลานจ์ จะนับจากการเข้าใช้บริการ คิง เพาเวอร์ เลานจ์ ทุกครั้ง ทุกสาขา
 • สงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการสำหรับสมาชิกทุกประเภท สูงสุดไม่เกิน1 สิทธิ์/ ครั้ง/ วัน และสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ติดตามเข้าใช้บริการ ครั้งละ ไม่เกิน 1 สิทธิ์/ ครั้ง/ วัน
 • เมื่อสมาชิกที่ใช้สิทธิ์ครบตามเงื่อนไขแล้ว สมาชิกสามารถใช้กะรัตแลกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกะรัตสะสมที่ได้รับอนุมัติ

4.อายุสมาชิก

ประเภทสมาชิก อายุสมาชิก (ปี)
NAVY 2
SCARLET 2
ONYX 2
CROWN 2
VEGA 1

 

5. เงื่อนไขสมาชิก คิง เพาเวอร์

 • สถานะภาพสมาชิก คิง เพาเวอร์ ไม่สามารถเปลี่ยนมือให้บุคคลอื่นนำมาใช้
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร ร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขาตามสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ กำหนด ยกเว้นรายการสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • สมาชิกต้องซื้อสินค้าถูกต้องและซื้อเพื่อการบริโภคเท่านั้น ไม่รวมถึงการซื้อเพื่อธุรกิจเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้หากพบว่ามีเจตนาการซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสถานะสมาชิกได้ทันทีและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สมาชิกต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกครั้ง เพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ
 • สถานะภาพสมาชิก คิง เพาเวอร์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไข

1.BIRTHDAY CELEBRATION

 • รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน 25% จำนวน 2 ชิ้น( สิทธิ์ละ 1 ชิ้น)
 • หมายเหตุ :
  • สมาชิกสามารถแยกใช้สิทธิ์วันเกิด รับเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีสมาชิก 25%ของมูลค่าสินค้า เมื่อซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นในราคาปกติในเดือนเกิด ถึง 2 สิทธิ์ สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • สามารถใช้สิทธิ์ BIRTHDAY CELEBRATION ทั้ง 2 สิทธิ์ในการซื้อครั้งเดียว ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • สามารถใช้กับสินค้าDuty Free, Duty Paid, Home Delivery ยกเว้นสินค้าแผนกเหล้าและบุหรี่ และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • สิทธิ์ BIRTHDAY CELEBRATION มีอายุ 3 เดือน นับแต่เดือนเกิดของสมาชิก และจะได้รับคืนในรูปเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสมาชิกเท่านั้น

2.CARAT Rewards

 • มูลค่ากะรัต(Carat Redemption Rate) 1 กะรัต มีมูลค่าเทียบเท่ากับ 1 บาท ในการซื้อสินค้า
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับกะรัตจากยอดซื้อ ทุกยอดซื้อ 100 บาท ได้รับ 1 กะรัต
 • ยอดซื้อ หมายถึงยอดซื้อสุทธิจากการซื้อสินค้าทุกประเภท (ที่เข้าร่วมรายการ) ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • ยอดกะรัตที่ได้รับ จะนับเฉพาะจำนวนเต็ม โดยเศษจากการคำนวณจะถูกปัดลง
 • อายุของกะรัตคงเหลือ มีอายุ 1- 2 ปีปฏิทิน นับจากวันที่เกิดยอดซื้อ ( ขึ้นอยู่กับละประเภทบัตร)
 • กะรัตคงเหลือ สามารถใช้แทนเงินสดในการชำระสินค้า ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • การคืนสินค้าทุกชนิด คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักกะรัตตามยอดซื้อที่คืนสินค้า

3.KP Lounge

 • สิทธิ์การเข้าใช้บริการ คิง เพาเวอร์ เลานจ์ จะนับจากการเข้าใช้บริการ คิง เพาเวอร์ เลานจ์ ทุกครั้ง ทุกสาขา
 • สงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการสำหรับสมาชิกทุกประเภท สูงสุดไม่เกิน1 สิทธิ์/ ครั้ง/ วัน และสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ติดตามเข้าใช้บริการ ครั้งละ ไม่เกิน 1 สิทธิ์/ ครั้ง/ วัน
 • เมื่อสมาชิกที่ใช้สิทธิ์ครบตามเงื่อนไขแล้ว สมาชิกสามารถใช้กะรัตแลกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกะรัตสะสมที่ได้รับอนุมัติ

4.อายุสมาชิก

ประเภทสมาชิก อายุสมาชิก (ปี)
NAVY 2
SCARLET 2
ONYX 2
CROWN 2
VEGA 1

 

5. เงื่อนไขสมาชิก คิง เพาเวอร์

 • สถานะภาพสมาชิก คิง เพาเวอร์ ไม่สามารถเปลี่ยนมือให้บุคคลอื่นนำมาใช้
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร ร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขาตามสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ กำหนด ยกเว้นรายการสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • สมาชิกต้องซื้อสินค้าถูกต้องและซื้อเพื่อการบริโภคเท่านั้น ไม่รวมถึงการซื้อเพื่อธุรกิจเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้หากพบว่ามีเจตนาการซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสถานะสมาชิกได้ทันทีและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สมาชิกต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกครั้ง เพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ
 • สถานะภาพสมาชิก คิง เพาเวอร์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไข

1.BIRTHDAY CELEBRATION

 • รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน 25% จำนวน 2 ชิ้น( สิทธิ์ละ 1 ชิ้น)
 • หมายเหตุ :
  • สมาชิกสามารถแยกใช้สิทธิ์วันเกิด รับเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีสมาชิก 25%ของมูลค่าสินค้า เมื่อซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นในราคาปกติในเดือนเกิด ถึง 2 สิทธิ์ สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • สามารถใช้สิทธิ์ BIRTHDAY CELEBRATION ทั้ง 2 สิทธิ์ในการซื้อครั้งเดียว ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • สามารถใช้กับสินค้าDuty Free, Duty Paid, Home Delivery ยกเว้นสินค้าแผนกเหล้าและบุหรี่ และสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • สิทธิ์ BIRTHDAY CELEBRATION มีอายุ 3 เดือน นับแต่เดือนเกิดของสมาชิก และจะได้รับคืนในรูปเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสมาชิกเท่านั้น

2.CARAT Rewards

 • มูลค่ากะรัต(Carat Redemption Rate) 1 กะรัต มีมูลค่าเทียบเท่ากับ 1 บาท ในการซื้อสินค้า
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ รับกะรัตจากยอดซื้อ ทุกยอดซื้อ 100 บาท ได้รับ 1 กะรัต
 • ยอดซื้อ หมายถึงยอดซื้อสุทธิจากการซื้อสินค้าทุกประเภท (ที่เข้าร่วมรายการ) ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • ยอดกะรัตที่ได้รับ จะนับเฉพาะจำนวนเต็ม โดยเศษจากการคำนวณจะถูกปัดลง
 • อายุของกะรัตคงเหลือ มีอายุ 1- 2 ปีปฏิทิน นับจากวันที่เกิดยอดซื้อ ( ขึ้นอยู่กับละประเภทบัตร)
 • กะรัตคงเหลือ สามารถใช้แทนเงินสดในการชำระสินค้า ที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • การคืนสินค้าทุกชนิด คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักกะรัตตามยอดซื้อที่คืนสินค้า

3.KP Lounge

 • สิทธิ์การเข้าใช้บริการ คิง เพาเวอร์ เลานจ์ จะนับจากการเข้าใช้บริการ คิง เพาเวอร์ เลานจ์ ทุกครั้ง ทุกสาขา
 • สงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการสำหรับสมาชิกทุกประเภท สูงสุดไม่เกิน1 สิทธิ์/ ครั้ง/ วัน และสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ติดตามเข้าใช้บริการ ครั้งละ ไม่เกิน 1 สิทธิ์/ ครั้ง/ วัน
 • เมื่อสมาชิกที่ใช้สิทธิ์ครบตามเงื่อนไขแล้ว สมาชิกสามารถใช้กะรัตแลกรับสิทธิ์เข้าใช้บริการได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกะรัตสะสมที่ได้รับอนุมัติ

4.อายุสมาชิก

ประเภทสมาชิก อายุสมาชิก (ปี)
NAVY 2
SCARLET 2
ONYX 2
CROWN 2
VEGA 1

 

5. เงื่อนไขสมาชิก คิง เพาเวอร์

 • สถานะภาพสมาชิก คิง เพาเวอร์ ไม่สามารถเปลี่ยนมือให้บุคคลอื่นนำมาใช้
 • สมาชิก คิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร ร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกที่ คิง เพาเวอร์ ทุกสาขาตามสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ กำหนด ยกเว้นรายการสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • สมาชิกต้องซื้อสินค้าถูกต้องและซื้อเพื่อการบริโภคเท่านั้น ไม่รวมถึงการซื้อเพื่อธุรกิจเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้หากพบว่ามีเจตนาการซื้อสินค้าเพื่อการพาณิชย์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสถานะสมาชิกได้ทันทีและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สมาชิกต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ ทุกครั้ง เพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ
 • สถานะภาพสมาชิก คิง เพาเวอร์ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า