• EN
 • TH
 • CN

Enjoy up to 10% discount at ATier Wellness & Surgery House รับส่วนลด 10% ที่ ATier Wellness & Surgery House 享受9折优惠*适用于ATier Wellness & Surgery House

Exclusive privileges for King Power NAVY, SCARLET and ONYX members สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์ ONYX, SCARLET และ NAVY 王权VEGA, CROWN, ONYX, SCARLET 和NAVY会员专属权益


*Terms and conditions of aesthetic services

 • 10% discount offer on aesthetic services is reserved for King Power NAVY, SCARLET and ONYX members

Participating services

 • Group 1: Injectable operation including Botulinum Toxin, HA Filler and Mesotherapy
 • Group 2: Energy-based device operation including Ultraformer, Picoplus Laser, Dual Yellow Laser, Mediostar Monolith Laser, Morpheus 8, Vital Injector, HIFU and PDT Biolight
 • Group 3: Anti-aging medical operation including Stemcell Supplement, Intravenous Supplement, Intramuscular Supplement, NAD+ Supplement, Hormone Therapy
 • Group 4: Plastic surgical operation including Rhinoplasty, Blepharoplasty, Breast Augmentation and Liposuction
 • Group 5: Treatment operation including Facial Massage, Radiofrequency Body Massage, Exclusive Facial Mask and Acne Care

Note: In case a THB300,000 spending or more on any of the above services, extra 20% discount will be given (up from 10%-15% discount). Spending can be combined with up to 2 guests of each member throughout the campaign.

 

Terms and conditions on how to earn discount

 1. Period for redemptions and service appointment runs from 1 January 2024 to 31 December 2024.
 2. Unlimited number of redemptions throughout the campaign.
 3. A promo code is obtainable online through @kingpower on LINE app or member.kingpower.com Please quote the code when making reservation (it is recommended that room enquiry be made prior to clicking ‘Redeem’ to obtain the code).
 4. For further information, contact ATier Wellness & Surgery House at the following channels
 5. Operation hours of ATier Wellness & Surgery House runs from 10.30am – 8pm.
 6. Failure to make use of the obtained promo code, the Company reserves the right not to make any sort of compensation in all cases.
 7. Promo code is non-redeemable and non-exchangeable for cash or change. The offer is personal and non-transferable to any other person.
 8. Terms and conditions are governed by ATier Wellness & Surgery House and the Company and are subject to changes without prior notice.


*เงื่อนไขรายการ

 • รับส่วนลด 10% สำหรับการทำหัตถการต่างๆ เฉพาะสมาชิก คิง เพาเวอร์ ONYX, SCARLET และ NAVY

กลุ่มหัตถการที่ร่วมรายการ

 • กลุ่มที่ 1 : หัตถการฉีด ( Injectable) เช่น Botulinum Toxin, HA Filler, Mesotherapy
 • กลุ่มที่ 2 : หัตถการเครื่อง (Energy-Based Device) เช่น Ultraformer, Picoplus Laser, Dual Yellow Laser, Mediostar Monolith Laser, Morpheus 8, Vital Injector, HIFU, PDT Biolight
 • กลุ่มที่ 3 : หัตถการเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine) เช่น Stemcell Supplement, Intravenous Supplement, Intramuscular Supplement, NAD+ Supplement, Hormone Therapy
 • กลุ่มที่ 4 : หัตถการศัลยกรรมพลาสติก (Plastic Surgery) เช่น Rhinoplasty, Blepharoplasty, Breast Augmentation, Liposuction
 • กลุ่มที่ 5 : หัตถการทรีตเมนต์ (Treatment) เช่น Facial Massage, Radiofrequency Body Massage, Exclusive Facial Mask, Acne Care

หมายเหตุ : หากมียอดใช้จ่ายรวม ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับหัตถการ กลุ่ม 2-5 เพิ่มเป็น 20% (จาก 10% -15% ) และสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ติดตามได้ 2 ท่าน ไม่จำกัดสิทธิ์ตลอดรายการ

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. รับสิทธิ์และนัดหมายการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 2. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการจองตลอดรายการ
 3. สมาชิกสามารถกดรับรหัสส่วนลดผ่านระบบ LINE Official Account : @kingpower หรือ member.kingpower.com และแจ้งรหัสส่วนลดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจองล่วงหน้า (กรุณาสอบถามข้อมูล ก่อนทำการกดรับสิทธิ์)
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
 5. เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ เวลา 10.30 น. – 20.00 น.
 6. ในกรณีที่มีการกดรหัสส่วนลดแล้ว ไม่ได้มาใช้สิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยทุกกรณี
 7. สิทธิ์ที่แลกรับไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*条件与条款

王权 ONYX、SCARLET、NAVY会员各种手续享受9折优惠

优惠参与项目

 • 第1组: 注射剂,例如肉毒杆菌毒素、透明质酸填充剂、美塑疗法
 • 第2组: 机器操作(美容设备)例如 Ultraformer、Picoplus 激光、双黄色激光、Mediostar Monolith 激光、Morpheus 8、Vital Injector、HIFU、PDT Biolight。
 • 第3组: 抗衰老医学程序,例如干细胞补充剂、静脉内补充剂、肌肉内补充剂、NAD+ 补充剂、激素疗法
 • 第4组: 整形外科手术,如鼻整形术、眼睑整形术、隆胸术、抽脂术
 • 第5组: 面部按摩、射频身体按摩、独家面膜、痤疮护理等治疗

备注:总消费满300,000泰铢或以上,可享受2-5组手续特别优惠,高至8折(原为9-85折),并不限制次数伴随人员2名

 

领取权益条件与条款

 1. 2024年1月1日至2024年12月31日,享受优惠并接受预约服务
 2. 活动期间不限预约次数
 3. 王权会员可通过以下渠道领取优惠码:LINE 公众号: @kingpower 或member.kingpower.com,并将优惠码告知工作人员,需提前预。(领取权益前,请先咨询工作人员)
 4. 更多详情咨询
 5. 每天上午 10.30 至晚上 8.00开放
 6. 优惠码一旦领取,如不使用,本公司将视为弃权,恕不给与补偿
 7. 领取的权益不能变更或兑换成现金
 8. 条件条款需符合公司规定,公司保留更改条款的权利,请恕不提前通 知
Redeem 立即领取优惠券吧! กดเพื่อรับสิทธิ์